خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 

???á. ???á? ??ãá ?íÏí ?äæ?. ?? æ?í? ?áÏæá? ?Ïæä Í?í?? Ýí Í?æã? ?ä?í??ä ???á? \"å?Ï ?á?á? ?í??å á??å?\" ....


?ã?ä? ã??áÍ ?áÝ??? ?áæ?äí? áá???? ?á????í? ãä ?Ý?í? ?ã??? Ïíäí? ?Ï?ì \"?á?ã??? ?áãåÏ?æí?\"٬ ???äì ã???Ï?? ??Ð? æ???æä ãä ?Ï? ?Ý??Ï íä??æä ??á ãä ??æ?í?? ææ?Ï? æ?á??æí æ?á?æí?? ?Í? ?ã?? \" ??íã \" ä?Í Ýí ?íå?ã ?????å ??äå \"?áãåÏí ?áãä???\". ....


áã ??ä ??ã?Á ????Ï٬ ?äÏã? ?????? ?æáí ??æä ?í?å? æ?Ïã Ï?æá ??áã ?á??á٬ ?äå? ???Ï äÝ?å? ?ã?ã ?Ïæá ??ã?á Í?Ýá æã??æáí?? ?ã? ???åá? ??ä?? ??í?? ãä æ??å? æ?åÏå?٬ ???? ??Ïã? ???Í? ?ã? á?á??? ??Ý?á. ....


í?ã ??Ï ?Ï ?á??? Ý?Í ??? ?á???Í á?æá ?ä?????? ????í? ??ÏÏí? Ýí ã?? æÝí ??? Íá?? á?äå?Á Í?ã ?á?í? æ??áíã ?á?á?? ááåí??? ?áãä???? æÐá? ??Ï ã?á?á ?ÏÁ ??á???Ý??Á ?áì ?áÏ??æ? æ?ä???? ã?á?í ?á??? æ?á?æ?ì æ?á??æ? Ýí ?ä???? åí?? ???í?í? áæ?? æ?í??? Ï??æ? ?ÏíÏ. ....


??áä? ?á??? ?Í??? ??á?ãí? ?????í? ???íá \"?á???á ?á??á?ãí\" áÏ?æá ?á?ä?????? ?á???í?í? ?áã???? Ýí ?á???? ãä ã?íæ \"??æ??ã ãæÍÏ? æ??ä?ã? ãæÍÏ æÍãá? ?ä????í? ãæÍÏ?\". ....


ÍÐ? ãÏí? ã??? ?á?Í?í??? ?áÝíÏ??áí ?á?ã?í?í (?Ý.?í.?í) ?æ??? ãæá?٬ áíá? ?ã? ?á?????Á٬ ãä ??í ã???Ýíä ????íä á?ä?íã ?á???Ï? ?áì ?äÝíÐ å?æã ??å??í ??? ?á?ä??ä? ?Ï ?áæá?í?? ?áã?ÍÏ?. ....


????? ?áæá?í?? ?áã?ÍÏ? ?á?ã?í?í?٬ ?ã? ?á?????Á٬ ?á?åæÏ ?áå?ã? ?á?í í?Ðáå? ?áã??? Ýí ã??á ã??ÝÍ? ?áã?Ï???٬ æ?Ð? \"?á??æ? ?áã?í? áá?????\" ?áì ã??æì ?á??áí? ãä ?áã??Í?? ?áã??æ?? ??á?ä? ?áåäÏí. ....


?ã?ä ä?Ïí ?á?áæ???ä? ä?Ïí ???áæä? ãä ?Í?í? Ýæ? å?ã ?áì Í??? ?íÝå ä?Ïí ??í?ä áíÝ??æ?ä ?á?áã?äí æ Ðá? ?ãá?? ?á??ã? äæ ???ã ?í?? Ïæ? ?ãä äå??í Ïæ?í ????á ?æ?æ??. ....


????ì ?áãä??? ?áæ?äí ?áã???í á??? ?á?Ïã ã???? æ?ÍÏ? Ýí ?á??äíÝ ?á?å?í٬ ?á??Ï? ?áíæã ?á?????Á٬ ?ä ?á??Í?Ï ?áÏæáí á??? ?á?Ïã ??Ï ?ä ???Í íÍ?á ?áã??? ?áæ?ÍÏ æ?á??íä ??áãí? ?ã?ãæ? 545 ä??? æ?áÍ?Ïí ??? ?Ý?í?í?. ....


æãä ?áã???? ?ä ???Ý? ?á??í?? ?áì ?á?í???? Ð?? ?áãÍ???? ?á?ä?íäí? ãä Ý?? ?á?æ? ?á????í? ?áã???æÍ? ?íä 11 æ14 ?Í?ä?¡ ?áì 3 ?á?Ý Ï?åã¡ ã???á ?áÝí Ï?åã¡ æãä 5 ?á?Ý Ï?åã ?áì 6 ?á?Ý Ï?åã ??áä??? ?áì ?á?í???? Ð?? ãÍ???? ?á???æ?á¡ Ýí Ííä¡ ??????Ý ?á??í?? ?áì ?áä??á?? ?á?í ???Ïá ?æ ?Ýæ? ?æ?å? ?á????í? 15 Í??ä?. ....


æ???Ý ?áã?Ï? äÝ?å ?ä ä?? \"?á???????\" í??í Ýí ???? ?Ý? Ï??? ?áí??? æ?áÍÐ?¡ ??Ï ???Ý?? ã?Ïá ?á??íã? ??áÏ???á?í??Á¡ æ?áÍÏí? ?ä ?åÏíÏ?? ??å??í?¡ íã?ä ?ä ?ã? ?á?ãä ?á??ã¡ æ?ä ?á????Á?? ?á?ãäí? ?Ï?á Ýí ???? ã??? ??????í áã??áÍ ?á?ãä¡ ?ã??áÝ ??ä?Ýå?¡ á????Ð ?Ï??í? æ???í? æ?Í????í? ã?ÏÏ?. ....


?á??äæä «í???í ?åãí? ??á?? æ í??á? ã?åæÏ? ã???Ý?»¡ á?ä Ðá? áã íãä? ?áæ?í? ?áã?áÝ ??á?á???? ?á??ã? æ ?áÍ??ã? ãä ?á??Ý ?áì ?äå «?í?æä ??å?? ??á ãæ?Ï ?á?ä?????? ?á?åæí? æ?áãÍáí? ?áã?????»¡ ã????? ?ä «?ä?íá ?á?åæí? ?áãæ??? íæ?Ï ?áì ??? ?á??ä?ã? ?áÍ?æãí ?á???í?í áá?ä? ?áÍ?áí? . ....


æ???í åÐå ?áã??á??? Ýí ?á ????á?? áá??í ??ä ?Ï ??ã ?å ãæ?? \"aswatpress\" ?áã???í Íí? ??ã? ?á?áå 93% ãä ã?ãæ? ?áã????íä ?áì ?ä ?áÍ??? ???Í? ãõáÍø? Ýí ?áã??? áá???í? á?äæ? ??á?ãí?¡ ???? ã? ??æÏ Í?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí? ?á??á?ãí ?áì ?áÍ?ã¡ ã????íä ?ä åÐå ?á?äæ? ???æä áå? ?íã? ????ã??í? ?áì ?á?????Ï ?áæ?äí. ....


????? ??í? ?áÍ?æã? ??Ï ?á?áå ?ä?í??ä ?ä ?á??ã?? ?áãá?í? ?áã???í? á??? ?á?Ïã¡ Ííä ????Ï? ã? ?áä??? ?áæ?äí ?í?í? ?í?í? ?áì ?ä í?á ????å ?á?å?í Ýí ?í ?á??ã?ä ?\"?á???\"¡ ã??Ï? ?äå ?í??á? åÐå ?áã??á ?áì ã??æì ãäå?í? ?áÏ?ã ?áÐí ??Ïãå ?áÍ?æã? áá??ã??¡ ??á ?ä í?? ?äå á? íÏ?í ã? ?ä ??ä ?á???? ?á?å?í? ááãÏ?? æ?á?í í?ÍÏ? ?äå? ?á??í? ?ÍíÍ? ?ã á?. ....

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يوتيـــوب