خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
  

Ð?? ?á?? ááÏíæ?ä ?áãá?í ?ä ??Í? ?á?á?á? ?áãá? ãÍãÏ ?á??Ï?¡ ä??å ?ááå¡ ???? ?áíæã ?á??äíä ??áä??æ? ã?á?? ááæ???Á¡ ?ã? ?á?áå ?áã??Ï?? ?áì ã??æ?í ??äæäíä ?ä?íãííä í??á??ä¡ ?áì ?á?æ?áí¡ ?ã?á? ?áã?????íä¡ æ??ä???? ????Á ã??á? ?á?ã???? ?á????í?.

æíäÏ?? åÐ?ä ?áã??æ??ä ?áå?ã?ä Ýí ???? ????Á ã????? ?áÏ??æ? ?á?ÏíÏ ááããá??¡ æá? ?íã? ã? í??á? ãäå? ????ã?Ï ?áä?æ? æ?á?ã?ä?? ?á??äæäí?¡ ?á?Ýíá? ??Ý?íá ?á?Íæá ?áÏíã????í ?á??í?¡ ?áÐí ???å Ýí ã??áí ?áÏíã????í? ?á??áã?äí? æ?á????í?.

æå?Ð?¡ ???? á?Í??ã ?áÝ?á 63 ãä ?áÏ??æ?¡ ??Ï? ?áã?á? ?áì ã??æ? ?á??äæä ?á?ä?íãí ?áã??á? ?ã?á? ?áã?????íä¡ ?áÐí íÍÏÏ ?áåí?? ?áä???? Ýí ?áã?á? æ?ÏÏ ?????å Ýí ?áÍÏ ?á???ì ?áãä?æ? ?áíå Ýí ?áÏ??æ? ?í 120 ??æ?¡ ?ã? í??ãÏ äã? ?á?????? ??áá??Í? ?áì ???? ???? ??í?¡ æíÍÏÏ ä??? ?á???? ?áã?áæ?? ááã????? Ýí ?ãáí? ?æ?í? ?áã???Ï Ýí 3 Ýí ?áã???.

æÝí ???? Ï?ã ?á?ã?íáí? ?áä?æí? Ï??á ã?á? ?áã?????íä¡ í??ãÏ ?áã??æ? ã?Ï? ?á?ä?æ? ?íä ?á?ä?íä ??áä??? ááæ??Í ?áã?Ïã? Ýí ä??? ?áåí??? ?áä???? ?áãã?á? Ýí åÐ? ?áã?á?. ?ã? íåÏÝ åÐ? ?áã??æ? ?áì ??áä? ?á?ä?Ï???? ?á?ä????í?¡ á??íã? ãä ?á?á ?á?ä?í? ?áì ?ä?Ýí ??æí? ã?á? ?áã?????íä ã? ãã???? ?í ã??æáí? Í?æãí? ?æ ????? ã?á? ?å?¡ æ?Ð? ã? ??æí? ?áåí?? æ?áã????? ?áã??? ?áíå? Ýí ?áÝ?æá ãä 161 ?áì 170 ãä ?áÏ??æ?.

æ?ã?ä? á??áí? ?á?ãáí?? ?á?ä????í? ¡ íä? ?áã??æ? ?áì ???ã?Ï ?á????? ?áæ?äí? áá???íÝ ?æ?í?? Ý?íÏ? ááã????? Ýí ?á??æí? ¡ æ?Ð? ?æ??Ï ãä ??äå? ?ã?ä ?Ý?Ýí? ?ãæíá ?áÍãá?? ?á?ä????í? æ?á??Ïí á??å?? ?á??Í?á ?á?í??í ¡ æ?Ð? ?á?Ý? ãä ?á???ã?? æ??ÏíÏ ?á??æ??? ?á??á?? ááÍ?í? ¡ ?áã???? ?áì ?áã??áÝ?? ?áã????? ?á?á ã??áÝ ?á?ãáí?? ?á?ä????í? .

?ã? ??Ï? ?áã?á? ?áæ???í ?áì ã??æ? ??äæä ?ä?íãí í??á? ??ä???? ????Á ã??á? ?á?ã???? ?á????í? ¡ ????? ???í?í ?ÏíÏ á?ä???? ????Á ã??á? ?á?å?? æ????Á ã??á? ?á?ã??? æ?á???áíã ¡ æ????Á ã??á? ?á?ã???? æ?áã?????? ¡ æÐá? ???? á?Í??ã ?áÝ?áíä 135 æ146 ãä ?áÏ??æ? .

æíä? åÐ? ?áã??æ? ¡ ?áì ?á??æ? ¡ ?áì ?ä???? ????Á ã??á? ?á?å?? ??á?????? ?á??ã ?áã???? ?ä ??í? ?á?ä???? ??áá??Í? æ??á?ã?íá ?áä??í æ?ÍÏíÏ ä??? ?á???? ?áã?áæ?? ááã????? Ýí ?ãáí? ?æ?í? ?áã???Ï Ýí 6 ??áã???. ?ã? íä? ?áì ãä? áæ??Í ?á???íÍ ?áã??á?? æ?áì ??ÏíÏ ?á??æ??? ?áã???? ??áä??? ááã??áÝ?? ?áã????? ?á?á ?áÍãá? æ?á?ãáí?? ?á?ä????í?.

æí??? åÐ? ?áã??æ? ?Í??ã ?áÏ??æ? ?áã??á?? ??ã?ä Í? ?áã????? ?áã?íãíä ??á???? Ýí ?áã????? Ýí ?á?ä?????? ?á??ã? ?áã????? Ï??á ??? ?áæ?ä. ?ã? í??¡ Ýí ?Ý? ??í ?áÏæá? ?áì ?Í?í? ã?Ï? ?áãä??Ý?¡ ?áí? ?ÏíÏ? ??ãÍ ???æí? ?á?ã?íáí? ?áä?æí? Ýí ã??á? ?á?å??¡ ã? ?á?Í?Ý?? ??áí? ?áÏ???? ?á?ä????í? ?á???Ýí? ?á???? ??áä??Á¡ ??áä??? ááã??á? ?á?ã??í?¡ áã? ???Í?å ãä ?ã?ä ?ã?íáí? ä?æí? ã??Ý? Ï??á åÐå ?áã??á?.æ ã ?

 admin

: - : 232
أضيف في 14/10/2011 - المصدر : admin


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب