خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 á??áã? ??ä ??ä??ä ??í?? æå? åæ ?áíæã í?æ? ?áã??ã??? ?á?í ??Ïå? áå ??íÝä ??íá??? ??á????Ï ?á?á??í? ?áì ??ì ?äÏí?ä? ?æä?.

ãäÐ ?ãä ??íÏ¡ æ??íá??? íÍáã ??ä í?æÏ ã???á "áæ ?æ?í Ý??ííã" ?áì ?á???? ?á??í??. æ??ä ?Ï ???á ãäÐ ?á??ã 1983 ????íå ?áÐí ??Ïì Íã??? áÝ??? ?á???æä åÐå. áã íá?? ?áã??? ?á?ãí??í íæã? ??á???ã ?á?á?í?í ???? æÝ?? åÐ? ?á??í? ?áã????¡ á?ä ?áã??æ? ã?ì ?Ïã? áí?Ïí ?áì ???? æ 47 Ï?í?? ãä ?áã??ã??? ?á??Í?? íä?å? Ýíå? ?áãã?áæä æ?á?í?á ?áã?Í?? ãä ?á?á ?á??äæáæ?í? ?áÍÏí??.

æíÍ??ã ?áÝíáã ?áÐí íÍãá ?äæ?ä "Ðí ?ÏÝ?ä???? ?æÝ ??ä??ä - Ðí ?í??í? ?æÝ Ðí íæäí?æ?ä 3 Ïí" ????Ï?? ?á?ä?í? ?á?í ????å? ???íå Ýí ???å ?áã?æ??. æãä ?áã?æ?? ?ä í??? Ýí ?á??í? ãä ?á??á?? ?á?æ?æ?í? ???Ï?Á ãä 26 ???íä ?á?æá/???æ?? æÝí ?ãí??? ?á?ã?áí? ?á?á ãæ?ã ?á??í?Ï Ýí äå?í? ?á?ä?.

æí??æÍí ?á?íä??íæ ãä ?á??? ?á?á?? ?á?æáì áã??ã??? ??ä??ä æåí "áæ ???? ?æ ??ä? Ïæ?" æ"áæ ?æ??íå Ïæ á? áí?æ?ä" æ"áæ ??í?æ? Ïæ ????ã áæ ?æ?".

?ä?á? ?áã??ã?? Ýí ?æ? áá????? ?áã???ãá? Ýí ??æ??á ?äÏã? í???í åÐ? ?áã???á (?áÐí ????? ???í?å ?áäæ? Ýí ?á??ã 1929) äãæÐ? ?Ýíä? "á? áí?æ?ä"¡ ?á?ã? ?áÐí í?á? Íæáå ?áì ?áÝæ? ãæ?? ãä ?á?ÍÏ?? ?á?äíÝ?.

æí??å ?áã???á ã? ?á?å "ãíáæ" ??á???íÏ¡ ?áì ?áã??? ?áì ã?ä ?Ýíä? "?????æÏ??ä" ??í?Ï? ?á????ä ?áã?íÝ ?????íä ?áã??ä? ??ä ??ä??ä íãá? ãÝ??Í ?áá?? ?áÐí ?íæ?áå ?áì ?ä? ?Ýíä? "á? áí?æ?ä" Ýí ??? ?á?Í?.

æÝí ?ÍÏì ?áã??æ???¡ í???Ý ??ä??ä ?áì ?á????ä ?á??í? å?Ïæ? ?áÐí ?æÝ í??Ý?å Ýí ã??ã???å. æ?ä?? ?íäåã? ?Ï??? æ?íÏ? ??ãÍ áá????ä ??á??á?? ?ä ?Ïã?äå æ?????Ï? ???å ?äÝ?å.

?áì ?æ?? ãÍ?ã æÝí ????? ã??í? ?Í??? æ?áì Ï???? ä??í? ?Í? æ??á ?á??Ý¡ íæ??å ?á?Ïí??ä ?á?ÍÏ?? æ?á????? ??á ?????.

æíá?? ãã?áæä Í?í?íæä ???í?? ?áÝíáã ãä ?ã??á ?íãí ?íá (?áÐí ??ä Ýí ?á???? íá?? Ïæ? ?íáí ?íáíæ?) Ýí Ïæ? ??ä??ä æÏ?äí?á ??í? Ýí Ïæ? ?????íä æ??Ï ?áã?áÍ Ýí Ïæ? ?ä ?á?Ï. ?ã í??? ?áãã?áæä á?Íæá ??ãí ?áì ?á?ã?íæ?? æíä?å?æ? Ýí ?á???ãíã ?á?í ?Ííí ??æ?Á ??? ?í??íå ?áã?æ??.

æ?Ï ????Ïã? åÐå ?á??äí? ?á???í? ????? ?áÍ??? æ?á????å? æ?áã??æÝ? ? "ãæ?ä ????æ?" á???íÏ ???ä ?æ?? "??äÏæ??" ?á??? Ýí Ýíáã "?Ý????" æ???í? ?æáæã Ýí Ýíáã "Ðí áæ?Ï ?æÝ Ðí ?íä??".

Ýí ?áæ???¡ ??ä ?í?? ????æä ã??? "Ðí áæ?Ï ?æÝ Ðí ?íä??" ?áÐí ?ä?ã ?áì ??íá??? Ýí Ýíáã "Ðí ?ÏÝä???? ?æÝ ??ä??ä" æ???ãÏ Ýí ?á?Ï?í? åÐå ?á??äí? áá?á? ãíáæ åæ ãä ????Í ????Ï?ãå? ááÝíáã ??ã?å¡ ?áì ÍÏ ?æá Ýíáí? áæã???Ï ã?áÝ ???? "??ä??ä æ???íå æ?á?íäã?" (Ï?? ä?? "Ïíãæ????í? ?æ??").

ÝåÐå ?á??äí? ??ãÍ ????íÏ ?á???í?? æÝ?? áá?æ? ?á?í ??ãå? ???íå ã? ?áãÍ?Ý?? Ýí ?áæ?? ?íäå ?áì ?äÝ??á?? ?á???í??.admin

: - : 309
أضيف في 19/10/2011 - المصدر : admin


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب