خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
  

???Ý? ??Í?? ?á?ãæ ?áãá?í ?á?ãí?? áá??áãì¡ ??í?? ?ã?í? áá??áãì áãÍ???? Ï?Á ?á????ä¡ ?ã? ?á?ã??¡ ??á??íÏí?¡ ?áì ?Ï?íä ?áã??? ?áã???í áá??Ï ?áã??? á????ä ?á?Ïí æ?ä? ?á?Íã¡ ?áì ã??æì ã???Ýì ãæá?í ?áí ?á??íÝ.

æ??Ïã? ??? ??Í?? ?á?ãæ ?áãá?í ?á?ãí?? áá??áãì ?á??í? ?á?ã?í¡ ?Ïã? á?ãæå? ?åÐå ?áãä????¡ ??æÍ?? Íæá ??ä?ã? ?Ïã?? ?á??Ï ?áã??? æ?á??Ýá ?????ä ?á?Ïí æ?ä? ?á?Íã¡ ?ãä ?Ïã?? ?á?Í? ?á?ä???í?¡ æ?Ð? ??ä?ã? ?á??Ï ?áã??? áåÐíä ?áÏ?Áíä ?áì ã??æì ??áíã ?á??íÏí?.

??? Ðá?¡ ??ã? ?ãæå? ??í??? ã??Ý? åÐ? ?áã???¡ ?áÐí í?ã ?? ????? ááÝÍ? (?á?? ????? á????ä ?á?Ïí¡ æ?á?? ????? á????ä ?ä? ?á?Íã)¡ æ???? ááÝÍ? ??á?Ïì¡ æ?íÏáí?¡ æ?ä?Í? áá?ãáí??¡ ã?æÏ? ?ãä??? ???äí áÝÍ? ?ä? ?á?Íã¡ æ???? ááã?????¡ æ???? áÝÍ? ?á?Ïí ??á????.

æ??á? ?ä?Á æ??åí? åÐå ?áãä???¡ ?á?í ??æ?ì ??áí? ?ÏÏ ?áã????? ?????ä ?á?Ïí æ?ä? ?á?Íã ?áì ã??æì ??áíã ?á??íÏí?¡ ?á?Ý? ã?áí? ??ã?áí? ?á? Íæ?áí 3,4 ãá?ííä Ï?åã¡ ??ãæíá ãä ?ã?í? áá??áãì áãÍ???? Ï?Á ?á????ä¡ ?????? ã? æ???? ?á?Í?¡ æ?å? ã?ä?? ??Ýíá?á?.

æí??ì ?áã???¡ ?áÐí ?ä?? ?áì ã??Í? 420 ã??? ã????¡ ?áì ?Í?íä ???í? ????ä ?á?Ïí æ?ä? ?á?Íã ãä ??á ?á??Ýá ?áã??? ??áã?í???¡ æ??á??áí ??Ýí? ä??? ?ä???? åÐíä ?áÏ?Áíä æ??áí? ä??? ?áæÝí?? ????åã?¡ æíã?äå ?ä í??Ýá ?äæí? ??8410 ã??ÝíÏ??¡ æí????á 36 ?áÝ? æ500 ?ã???¡ ??Ï ??Ï æ???í? ????ä ?á?Ïí æ?ä? ?á?Íã.

æãäÐ ?Ý???Íå Ýí íä?í? ?áãä??ã¡ ?ã?ä åÐ? ?áã???¡ ?áÐí í??á ãÍæ?? ??????í?í? Ð? ?æáæí? Ýí ?áã??? ?áæ?äí ááæ??í? ãä Ï?Á ?á????ä æã?????å¡ ??áä?? ?áì ?ä???? åÐ? ?áÏ?Á Ýí ?æ??? ?á???ä ?áã?????¡ ãä ÝÍ? 3700 ?ã???¡ æ???í? æã??á?? 58 Í?á? ????? ??á?æ??ã ã? ??á ?á????äí? ?áì ã??æì ?ä? ?á?Íã¡ æ?á?? Í?á?? ????? ?????ä ?ä? ?á?Íã¡ æ15 Í?á? ????? ?????ä ?á?Ïí.

æí???? ?ä ???ÝíÏ ãä ??ä?ã? ?á??Ï ?áã??? áÏ?Á ????ä ?á?Ïí æ?á?Íã ?áì ã??æì ??áíã ?á??íÏí?¡ 16018 ?ã??? ????æÍ ??ã??åä ã??íä 45 æ69 ?ä? ??áä??? á????ä ?á?Ïí¡ æ28020 ?ã??? ????æÍ ??ã??åä ã? ?íä 30 æ49 ?ä? ??áä??? á????ä ?ä? ?á?Íã.

æ??ä? ??Í?? ?á?ãæ ?áãá?í ?á?ãí?? áá??áãì ???????¡ áÏì æ?æáå? ?áì ?áã???¡ ???íá? ãä ?á?æ?? ?áã???Ï? ?á?í ?Ï? ?á?Íí?¡ ??á ?ä ???Ïã áá?á?ã ?áì ?ãæå?¡ æ?í?? ?á?Í?¡ í??ãíä? ??Ïæ¡ æ????? ?áÏæá? ?áã?áÝ? ??á??áíã ?áãÏ??í¡ ?á????? ?á??ã? á?ã?í? áá??áãì áãÍ???? Ï?Á ?á????ä¡ á?íÝ? ?á??íÏ?.

?ã? ??Ïã áá?á?ã ?áì ?ãæå? æ?áí ?å? ã?ä?? ??Ýíá?á? ??ãá ?ã?á? ã?ä??¡ ãÍãÏ Ýæ?í¡ æ??í? ã?á? ?å? ã?ä?? ??Ýíá?á?¡ ??íÏ ?????æ¡ æ??ãá ??áíã ?á??íÏí?¡ ãÍãÏ ?ã?æ?¡ æ??í? ?áã?á? ?á??áíãí áá??íÏí?¡ ãÍãÏ ?áÍ?ä¡ æ??í? ?áÏí? ?á??íÏí?¡ ??Ï ?ááå åä?æí.

?áã??? ?áã???í ã???? áá??? áÝ??Ï? ä??Á ?á??áíã

?á??íÏí? (æ ã ?)

??Ï? ?áÏ??æ?? æÝ?Á ?á??Ý?í¡ ?á??í?? ?á??í?? ?áã??Ý? ?áì ?áã??? ?áã???í áá??Ï ?áã??? á????ä ?á?Ïí æ?ä? ?á?Íã ?ã???Ýì ãæá?í ?áí ?á??íÝ ??á??íÏí?¡ ?áÐí ???Ý? ??Í?? ?á?ãæ ?áãá?í ?á?ãí?? áá??áãì¡ ??í?? ?ã?í? áá??áãì áãÍ???? Ï?Á ?á????ä¡ ?áì ?Ï?íäå ?ã? ?á?ã??¡ ?äå í??á ã???? áá???¡ ??ã?ä ãä ?á??Ýá ?áã??? ?ä??Á ?á??áíã ?áã????? ?åÐíä ?áÏ?Áíä.

æ?æ?Í? ?áÏ??æ?? ?á??Ý?í¡ Ýí ???íÍ áæ??á? ?áã??? ?á???í áá?ä??Á¡ ?äå ?Ý?á ?áÍãá?? ?á?Í?í?í? ?á?í ?ä?ãå? ?áã??áÍ ?á?Íí?¡ í????á ?áã??? ?áä??Á ?ááæ??í í??äíä ?áá? Ýí ?á?Ïí ?æ ?ä? ?á?Íã¡ ãä ??á ??Ï æ???í? ã???íä áá????ä¡ ?áÐí í?í? åÐíä ?á??æíä¡ æ??á??áí ??Ýí? ä??? ?ä???? åÐ? ?áÏ?Á æ??áí? ä??? ?áæÝí?? ????å.

æ????? ?áÏ??æ?? ?á??Ý?í¡ Ýí åÐ? ?á????¡ ?äå ??áä??? á????ä ?á?Ïí¡ ?ã?ä ?áã???¡ ãäÐ ?Ý???Íå Ýí íä?í? ?áãä??ã¡ ãä ???í? 171 ã?í??¡ ???Ï? ????? 15 Í?á? ãäåä.

æÝí ã? í??á? ?????ä ?á?Íã¡ ?ã?ä ?áã??? ãä ???í? 260 ã?í??¡ ãä ?ãäå? ?á?? Í?á?? ????? ã??Ï?.

æ????? ?áÏ??æ?? ?á??Ý?í ?áì ?äå ??ì ?æ?íå ?ãí? ?áÍ?á?? ?áã??Ï? äÍæ ?áã?åÏ ?áæ?äí áá?ä?æáæ?í? ??á???? ãä ??á ?á??Ýá ?å?.

æ??á? ?ä?Á æ??åí? åÐå ?áãä??? ?á?í ??æ?ì ??áí? ?ÏÏ ?áã????? ?????ä ?á?Ïí æ?ä? ?á?Íã ?áì ã??æì ??áíã ?á??íÏí?¡ ?á?Ý? ã?áí? ??ã?áí? ?á? Íæ?áí 3,4 ãá?ííä Ï?åã¡ ??ãæíá ãä ?ã?í? áá??áãì áãÍ???? Ï?Á ?á????ä¡ ?????? ã? æ???? ?á?Í? æ?å? ã?ä??-??Ýíá?á?.

æíã?ä áåÐ? ?áã???¡ ?áÐí ?ä?? ?áì ã??Í? 420 ã??? ã????¡ ?ä í????á 36 ?áÝ? æ500 ?ã???¡ ??Ï ??Ï æ???í? ????ä ?á?Ïí æ?ä? ?á?Íã.

æí???? ?ä ???ÝíÏ ãä ??ä?ã? ?á??Ï ?áã??? áÏ?Á ????ä ?á?Ïí æ?á?Íã ?áì ã??æì ??áíã ?á??íÏí?¡ 16 ?áÝ? æ18 ?ã??? ????æÍ ??ã??åä ã? ?íä 45 æ69 ?ä? ??áä??? á????ä ?á?Ïí¡ æ28 ?áÝ? æ20 ?ã??? ????æÍ ??ã??åä ã? ?íä 30 æ49 ?ä? ??áä??? á????ä ?ä? ?á?Íã.

 admin

: - : 546
أضيف في 22/10/2011 - المصدر : admin


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب