خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 ?áÍæáí ??á??íÏí Í??ã!! ????? áã ??? á????åíã ?äÏã? ?ã?å? ã??Á ?æá ?ã? ?áì á??ä ?ãíáå ãÍãÏ æåã? íÍÏ??ä Ýí áæÍ? ??å??í? ã???? ????? ãÍãÏ ?á??Ï?¡ ???? ?áì ãä ?????í ?áíå ?ã? ?Ï?í? äÝ??? ??Íí? ?á?íÏ Ý??? ?áÍ?æá ?áì ?áÝ? ??í?? ãä ?ÍÏì ????? ?á?ãæíá Ýí ÍÏæÏ 5 ?á?Ý Ï?åã.
??æä ??áå? áí? ??æí?¿ ?áÍ??ã åæ íá? ???æ? æáíÏ??? ?á? ?íÏ æã? á?í?í? ??? ?Ý?Íåã! æÝæ? å?Ð ?á?í ?áæ ??å ?á??íÏí ?ááí ?íå??æ ?áíå Ýå?Ð ?á??å?? ????æí¡ ã? Ýíå á? Ýæ??Ï á?æ?áæ! æ?íäí Ýíä åæ å?Ð ?áÍ??ã¿ ???? æ???í?Á ??? ????åíã Ýí æ?å ãÍãÏ¡ áã í?Ï í?ãá ??? ?á?í???? ?á?í ??Ð? ????á ?íä ????? íÏå ?áí??ì¡ Í?í ?ãì ?å? ?áì ?á??? ãäÝ?á? æåæ íÍ?æá ???ì ???áí? ?á??ä?? ãÍæ åÐå ?áÝ??? ãä ??? ?ãíáå ?áÐí ?Ï? åæ ?í?? ã?ã??? ????? ?á?Í?íã.
????åíã ?áÐí í?ãá ãäÐ ?äæ?? ã???Ïã? ??ÍÏì ????? ?ä? ??? ?á?í?? ?ãÏíä? ?áÏ?? ?á?í??Á¡ áã í?æ ?ãÏ?æá ?å?å ?áã?æ??? ?áì ãæ??å? ?á???áíÝ ?áã??Ý?? ?á?í ?æáÏ? Ýí ?á?åæ? ?á??í?? ?ä ?æ?áí ãä????? ?á?íÝ æ?ã??ä æ?áÏ?æá ?áãÏ??í¡ Íí? ?ã??Ï ã? ?Í?? ??ä??å ?á????? ??? Íáæá ?íÏ ?á??Íì¡ Í?ì ???æ? ãäÐ ?í?ã ?áíá? Ýí ã??á??å ????ä?Á ??æÝ ãä äæ? “?á??Ïí” .
?ã??á ????åíã ãä ?áã???Ïãíä ?á????Á ?áÐíä ????æ? ?á?á åÐå ?á?í?ã ?áì ??? ??æ?? ????? ?á?ãæíá á?á? ?áÝ? ??í?? á?Ï?í? äÝ??? ?íÏ ?á??Íí¡ ???. Ý?ÏÏ ?áãáÝ?? ?á?í ?æ?á? ?å? ?áæ??á?? ?á?ä?í? æ?í?å? ãä ????? ?á??æ? Ýí åÐ? ?á?ÏÏ ??ä? ?Ï å?ã?¡ í?æá ã??æá ????í ??ÍÏì ?áã????? ?á?ä?í? ??Ïã? ?æ?? ??ä í?åÏ ã??æì ?á?á? ?áì ?á?????? ???íÏ? ãáãæ?? ?á?á ?á?í?ã ?á?áíá? ?áã??á?.
“?á?íÏ ?á??í? ?Í?áæ ?Í?á ?ã??ä æ?Í?á ?áÏ?æá ?áãÏ??í æ?í?æ¡ ?á??ä?Á ?íá??æ áíä? Ýã?á å?Ð ?áãä????? Íí? ?íÍ???æ Ýíå? áã???íÝ ???Ýí?¡ æ?Íä? ãä ?å?ä? ?äÏ??æ? ?áãáÝ?? Ïí?áåã ??ä?í? æ?äá?íæ áíåã ?á?á??? Ïí?áåã” Ýí åÐå ?á????? ??? åÐ? ?áã??æá ?á????í ?áæ? ?á?????? áÏì ?á??? ?á?á ãä???? ?íÏ ?á??Íì¡ Íí? áã í??áÝ ã? æ?å? ä?? ????åíã ?á?í ?ÝíÏ ??ä  ?áá?æÁ ?áí ?????? ã?á? ã?áí ??í? Ýí ÍÏæÏ 5 ?á?Ý Ï?åã á?Ï?í? äÝ??? åÐå ?áãä???? ?ã? ã??Í? ã? Ï?ã? ????? ?Ï?Ïå á? ???ãä ?Í???? ?áÝæ??Ï¡ Ýí ?áæ?? ?áÐí í??ÝíÏ Ýíå ?á??æä ãä ??åíá?? ?á?Ï?Á ?áì Ý??? ?ã?Ï á???? ??å?¡ ã???á ã???íÝ ?áãáÝ Ý?? ?á?í ??Í?á ?áíå? ?áã???? ?áã????¡ í?í? ?áã?Ï? ?á?ä?í
“??? ã??äí ?Ïæä Ýæ??Ï!! åÐ? ?í? ????Á áá??æä” ???????? ??áå? ?ÍÏ ?áÝ??áíä ??ã?í? Í?æ? ?áã??åá? ?Ï? ?áì ?á?ã åÐ? ?áã??æá ?á????í¡ Ý?á??æ? ?áã?ã?? ? “?áã??äí?” á? ??áæ Ýí ä??å ãä Ýæ??Ï¡ ?ã? ?ä ????? ??ÏíÏå? ?Í??? ???? Ý??Ï? ?Ïäì á? í?á ?ä 6 Ýí ?áã???¡ æåí ?áä??? ?á?í ???? ?íã? ??? ?á?ãæá?? æã???íÝ ??æíä ãáÝ ?á??? æ?í?å? ãä ?áã???íÝ ?á?í á? í?ã ?á??á?ä ?äå? Ýí ?á??å?? ??á ?ä íÝ??? ?å? ?á??æä Ýíã? ??Ï¡ áí???Ý Ííäå? ?áã?äì ?áÍ?í?í á????? ?áåã?? ä?á?? Ýæ??å?” æ?í?å? ãä ?????? ?áåãæ? ?á?í ?á?? ?áíå? åÐå ?áã????? á?Ð? æ????Á ???? ?ÏÏ ãä ?á??ä?Á

: - : 917
أضيف في 2/11/2011 - المصدر :


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب