خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 ??íä á?ä??? ?áã????? ??á?Í?í? ?á????äí?¡ ?áì ã???Ý ãÏíä? ???? ?áãÍ?á? «?í?? ??í??» í?Ýæ ?áì ??Í ?á?Í?. ?áì ??Ï Íæ?áí ãíáíä ãä ?áãí?å ?á??áíãí? ááãÏíä? ?á?áí??¡ ??ä åä?? «??ã ã?Ïäí» ?í? ã??æÝ ?Ï ??? áá?æ¡ ?íä ?áÝäíÏ? æãÏíä? ???? ?áãÍ?á?¡ ???ÐÝ? ?á?ãæ?? Ðá? ?á?íÁ ?áã?æ?? ?áÍ?ã¡ á?ä ?á??Ï???? á? ????äíå ãä ?íä ??í? ãä ?á??í?Á ?áãæ?æÏ? åä??.

?Í?? ã??? ???? ááÍ?? ?áãÏäí ?á?Í?í¡ Ýí ????å ?á??ã ?áã?Ïäí¡ ?áÐí ??á? ?áÍ???? åä?? ???? ãä ?áá??ã¡ Íí? áã í???? ?ÍÏ ?ÍÏíÏ åæí?å¡ Í?ì ?ä ?á??? ????Ï ?äå «?ä?á? ãæ?æ??» ?Ï ?äÝ?? Ýí ?í? áÍ??¡ Ý??áå? íæÍí ?Ðá? áÍÏ ??í?. ????? ?áã??? ?áã?å? ??á ?áí?? æ???Ï ?áã????? æ?á???Ï¡ ?í?? Ý?í?? ãä åÐ? ?á??ã ?á??í?¡ áí??íä ?ä ?á?ã? í??á? ?????? ãä ?áÍ?ã ?áã?æ??¡ ä?Ýå? ã?ãæ? ??áãí?å æ??Á ãäå? Ýæ? ?áãí?å¡ ????ÐÝå? ?á?ãæ??.

????? ãä ?áÍ?ã ?áã?æ??¡ á? í?Ïæ ?áíå? ?äå? ??ä? ?Íãá ?í???¡ á?ä ã? ?áÐí ??Á ?å? áåÐ? ?áã??ä¡ æã? ?áÐí ??Ýíå¿ áã í???? ?á????íæä Ýí Íãáå? ã?????¡ ?á ????ãáæ? ?á? ???Ï áã??Ý? Ýíã? ?Ð? ??ä? ?Íãá ã?Ý???? ?æ ?í ?íÁ ??? ?Ï í???åã. ?Ý?? ?á????? ááã??? ?åÏæÁ æ?Íí?? ??í??¡ áí?ã ?ÝÍ?å? ?Ï?? á?Í?? ãä ??Ý ??äííä ã????íä¡ ??á ?ä í??íä ?äå? ????? áä?á ?áã?Ï??? ?íä ?á?Ý?íä.

?????? ?áãÍ??æä æåã í?Ïæä ?á????? ?áã?æ??? ?áÍ?ã ?Ïæä ?í??¡ áå? ãÍ?? æã????á áá?Í?ã ?ä ??Ï¡ æåí ãÍãá? ?????? ?á??? ?íáæ???ã?? ãä ã?Ï? ?á?í??¡ ãáÝæÝ? ?áì åí?áå? ???á Ï?í? Í?ì á? í??? ?áì ?í??äå?. æ?íá? ???ì ãä ?áæ???á ?áã????? á?å?í? ?áã?Ï??? ?Ý?á ?áã????? ?á???ã? ?áãÝ?æ?? Ýí ä?? ?á?Ý?í? ?áã??áÝ?. ?á?å?í? ??? ?????? ??í?? ?Ïæä ?í??¡ ??íå? ??á? ?áã?ã?? «?????? ?á????» áÏì ?á?í? ?á?ã?í?í.

?á????? ?á?í áã ??ãá ?Íá?å?¡ ?ä?á?? ãä ???? ?áì ã???Ý ãÏíä? ?áÝäíÏ? ??Ï ?Íãíáå? ??á? ?á?ãí? ãä ?á?í?? ?á?íÏ?¡ ?áã?Ï? áá???åá?? æ?á??Ïí?. æ??á?? ã? ??ä ?á?Í?ã ?å? í?ã ãä ?ÍÏ ?áã???? ?í? ?á??íÏ?¡ á?æ?íåå? ááã??ä ?áÐí ??ä? ???Ïå. ?á????? ?á?í áã ???ãá ?Íá?å? ???Í ?æá ?ã? ?á?????Á¡ áã ??ä ?á?æáì ãä äæ?å? ?áì ã? í?Ïæ ãä ??á ?á?????¡ ?á?í ??Ý ???í? ?æáí ?ä ?æäå? ????ãá? ????? Ýí ?Íá?? ???ì ã???å? ??ã?¡ æåæ ã? íæÝ? á??Í??å? ãÏ?æá? ãåã? Ýí Í?á ä??Í ?á? ?á?Íá??¡ ?á?í á? ??áÝ ?í??.

?áãÍ?æá? ?á??áí? ??Á? ??Ï ãÍ?æá?? ?????¡ á?????? ãä ?Í??ã ã??áÝ? ??ä? ???æá ??áã??á ?áã???í ?ã? ?á????äí ?Í?í?¡ ??ä? ã????? Ýí ?å?í? ?áã?Ï??? ?ã??áÝ ?äæ??å?¡ æ?Ðá? ?????ã?á ??? ?á?????? ?áã?æÍí?¡ ?ã? áã íä?å ?ã?ã? á?äå ?á ã???ä? ã? ?á?äæ?? ?á?????¡ æá?á ??Ý ?á?á??? ?á????äí? ã???? ?ä ?æ?? Ï??ííä ã????? Ýí ?áã??åã? Ýí ?ãáí?? ?å?í? ãã??á?¡ ?í?íÏ ãä ??æ?? ?áæ?? ??áä??? áã???ãáí ?á? ?á?????? ?á?ÝíÝ?¡ æí?áá ãä ä???åã ???á ????.

?áã??áÍ ?á?ãäí? ??á??? ?áãÍ?á Ý?Í? ?Í?í?? æ????¡ áã??Ý? ã?Ï? ?á????? æ?Ðá? ?á?å? ?á?í ?æ?åå? ?ä ??Ï¡ Íí? ??ã? ?Íãá? ?ã?í?í? æ???? ??íä ?áã??ä ?Í?? ?ä ã???å Ýíåã¡ æåæ ã? áã í??ä áå?. áíä??Ý ãáÝ ?ÏíÏ áãáÝ?? ?å?í? ?áã?Ï??? æ?á???????? ?á?ÏíÏ? ?á?í íä?å?å? ?áãå??æä¡ Ý??Ï ?á?????? ????ä¡ æ?á?????? ?áãÝ??? æ?í?å?¡ æ?á æ?? ?????? ?Ïæä ?í?? æ??æ?íå ?ä ??Ï…

: - : 1696
أضيف في 11/11/2011 - المصدر :


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب