خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 í?æ?å ?áãæ??äæä ?áã????? íæã 25 äæä?? ?á???í äÍæ ?ä?Ïí? ?á??????¡ á???í?? ãã?áíåã Ýí ?á??áã?ä¡ Ýí ?á ?í?? æ?äí¡ ?ã?å ?á????? ?æä åÐå ?á???Í????? ???í Ýí ?á Ï??æ? ?ÏíÏ ?æ? ?áíå ?áã????? ????Ý?¡ ??å?ä ?Ý??? ä?? ?í??í? ?ÏíÏ? ã?ãá?? á?áí?? ?ä?íá ã??ãíä ?áÏ??æ? ?á?ÏíÏ æ??Ï?? ?áì ??ãíä ?ãá ?áã????? æ???????å? ?ã? í?Ýá ?Í?íä ?áÏæá? æ?áã??ã?.

æí?ã? ?åá ?á?????? ãä ??Í?íä æã????íä Ýí ?á?áæã ?á?í??í? æ?á??äæäí? æ?á?ä?ã? ?á?ä????í? ?áì ?ä ?ä??Í ?á?ãáí? ?á?ä????í? í???í ????? ?ãá? ãä ?áã?æã?? ?á??äæäí? æ?á?ä?íãí? æ?á?í??í? ?ÏÁ? ?????áí? ?á???íá Ýí ?ááæ??Í ?á?ä????í? æã?æ?? ??á???í? ?á?ä????í ææ?æÝ? ?äÏ ???í? ?äã?? ?á?????? ?áì ?á?ãáí? ?á?ä????í? æ?æá? ?áì ?Í?í? ?á??æ? ?áÐ??í? æ?áãæ?æ?í? ááÍãá? ?á?ä????í? ?áä????.

æ?ã? åæ ã?áæã Ý?ä ?á??? ?á?Ïáí ?íä ?áÏíã????í? æ?á?ä?????? í?æÏä? ???? ?áì ã??Áá? ??áæ? ãã???? ?á?ãáí? ?á?ä????í?¡ ???????å? ?áæ?íá? ?á??äí? ?á?í ?ã?ä ?áãä??? ãä ?áäí??? Ýí ?áã???? ?á???í?í? Í?? ????å?? ?á??í ?á??ã ?áã??? ?äå? íæã ?á??????¡ æ?á?í á? íã?ä ?ä ??ã ?á? ??áá?æÁ ?áì äã? ã?íä ãä ?á?????? .

?Ïæì ?á?????? ?áá??Íí ??á?ã?íá ?áä??í

æí?Ïæ äã? ?á?????? ??á?ã?íá ?áä??í ??í?? ãä Íí? ?áã?Ï?¡ ?Ð í?æã ?áì ???íã ??áíã ?áÏæá? ?áì Ïæ??? ?ä????í?¡ ?ã? ?äå í??á? ?á??æí? ?áì ã?ãæ?? ã??Ííä ??ãåã ã?ãæ?? áæ??Í ã?ä?Ý??.

æ??ãä ?Ï?á? åÐ? ?áäã? ãä ?á?????? ãä ?áä?Íí? ?áã?Ï?í? Ýí ?æäå í?æã ?áì ?æ?í? ?áã???Ï ?íä ?ááæ??Í ?á?í Í?á? ?áì ??á?í? ?á??æ??¡ æ?á? ?á?í Í?á? ?áì ??á ?á??æ?? ?ä?Á ?áì ä??? ?á??æ?? ?á?í Í?á? ?áíå?¡ ?ã?ä? á?ã?íá ?áåí??? ?á???ì æ?á???ì ?áì ÍÏ ?æ?Á Ýí ?á??áã?ä¡ æááÍíáæá? Ïæä åíãä? ?á?Í??? ?á???ì ?áì ?á?ã?íá ?á??áã?äí ?ã? åæ ?á??ä Ýí ?á?????? ?á??á?í.

æ?áì ?á??ã ãä åÐå ?á????? ?á?í í?Ïíå? ?á?ã?íá ?áä??í¡ Ý?ä ???í?å á? í?áæ ãä ???íÏ??. Ýåæ í??Ï?í Ýí ?á?Ï?í? ?ÍÏíÏ ?ÏÏ ?á??æ?? ?á?í í?? ?áì ?á á??Í? ?áÍ?æá ?áíå? áãäÍå? ã??Ï? ?ä????í?¡ ?í ?ÍÏíÏ ã? í?ãì ??á???? ?æ ?áÍ??á ?á?ä????í ?áÐí ?Ï í?æä æ?äí? ?æ ãÍáí?¡ æ Ðá? ??á ?áã?æ? ?áì ã?Íá? ?æ?í? ?á???í? ?áÐí ?Ï í?æä ?Ïæ?å æ?äí? ?æ ãÍáí?¡ æ?æ?í? ?á???í? ?áì ?á??íÏ ?áãÍáí ?Ï í?ãá ?ã? ???áæ? ???? ?á???í? ?æ ???áæ? ??æì ?áã?Ïá??.

äã? ?á?????? ?áã??? ??áã???

???? äã? ?á?????? Ýí ?á ?á???Í????? ?á?ä????í? ?á?í ?åÏå? ?áã??? ???á? Í?Ï? ?íä ã??áÝ ?áÝ???Á ?á?í??ííä¡ ??áä?? ?áì ?áÏæ? ?áÐí íá??å äã? ?á?????? Ýí ?æ?íå ?á?ãáí? ?á?ä????í? æ?á?Í?ã Ýí ?á??í?? ?á?í??í? ?á?í ?Ý??å? ?ä?Ïí? ?á??????.

áÐ? ä?Ï ?ä ?á Í?? ?í??í íÏ?Ý? ?ä äã? ?á?????? ?áÐí í?Ïã ã??áÍå¡ æí?Ý? ãä Í?æ?å Ýí ?áÝæ? ????? ?ÏÏ ãä ?áã???Ï Í?ì í???ì áå ??Ï Ðá? ?á?Ý?æ? ãä ãæ?? ?æ? ?äÏ ??æíä ?á?Í?áÝ?? ?áãÝ?í? á???íá ?áÍ?æã?.

æå?Ð? ä?Ï ?ä ?áä??? Íæá äã? ?á?????? ??á?Ïä?¡ ??Í ãäÐ ?á????á?á ?á?á æ?? ?á???? ?á??äæäí áá?ä?????? ?ä? 1960¡ Íí? Í?ã ?á?ã? Ííäå? á??áÍ ?á?????? ?á?Í?Ïí ?á??ãí Ýí Ïæ?? æ?ÍÏ?¡ æ?áÐí ?á ?á?ãá ???í? ?å¡ ãäÐ ?æá ?ä?????? ?åÏ?å? ?áããá?? ?ä? 1963 æ?áì ??í? ?ä?????? 2002 ?á???í?í?¡ Íí? ?ã ????Ï?áå ?ä??ã ?á?????? ??áá??Í? ã? ???? ??í?.

æ???ãÏ ?áã??? åÐ? ?áäã? ?á??í? ãä ?á??????¡ ??á??? Ýí åÐå ?áãÍ?? ?á?ä????í?¡ ?á?í ???áÝ? ?ä ??????å? ãä Íí? ?á??Ýí? ?á?í ?ã? Ýíå?¡ á?æäå? ?ã? Ýí ?åÏ ?ÏíÏ¡ æÝí ?á Í?æã? ã? ?ãí ??á?ä?æ? ?á?æ?Ý?í¡ ??í? ?áì ??áä? ?áã?åÏ ?á?í??í æ??áí? ?áÍí?? ?á?í??í?¡ ??á ?ä ???á? ??? ?á?Í??? ã???? ??á?æÏ? ?áì ?á?????? ?áá??Íí ?á??áíãí ?æ ?á?????? ?áÝ?Ïí Ðí ?áÏæ??íä ã? ?Ý? ?á????¡ ??á ?ä íÍ?ã ?áä??? Ýí ?áäå?í? á??áÍ ?á????Á ?áì åÐ? ?áäã?.

: - : 406
أضيف في 22/11/2011 - المصدر :


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب