خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 ??á Í?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí? ?äå í??å á?Ï??? ä???? ?á?ä?????? ?á??áã?äí? ?á?í ??? Ýí ?á?á?Ï¡ Ýí æ?? ?Ï? Ýíå í?åí? á?æáí ????? ?áÍ?æã? ?áã???í? ???? áã???í?? ?áÏ??æ? ?á?ÏíÏ ááããá?? ?áã???í?.

æ??á ?áÍ?? Ýí ?í?ä ?áì ãæ??å ?áì ?á?ä??ä? "???? ááä???? ?á???í? ?áã?æ?á ?áíå? ?ÍÏæÏ ?á???? ?á??á?? æ?áä?Ý ???Í? ãä íæãå ?á??? Ý?äå ?ã ?á???Ï ãä ?áÍ?æá ?áì 82 ã??Ï ??áÏæ??? ?áãÍáí? æá? ?áä? ää??? ???íÏ 8 ã???Ï ???Ýí? ?áì ?á??á."

æãä ?áãä??? ?ä í?ã ?á??á?ä ?ä ?áä???? ?áäå??í? ?á??ãí? á?ä?????? 25 äæä?? ?á???í ã??Á ?áíæã ?á???¡ Ýí æ?? ??í? Ýíå ã??í?? "å???í?" ?áì Í?æá Í?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí? ?áì ??íÏ ãä 100 ã??Ï.

ãä ?å?å ??áä ??í? ?áÝ?í? ?áäí??í áÍ?? "?á?Ï?á? æ?á?äãí?" ?áÍ?ä ?áÏ?æÏí¡ Ýí ÍÏí? ?áì æ??á? "Ý??ä? ???"¡ Ýæ? Í??å ????? ãä ã?? ã??Ï¡ ãä ??á 395 ã??Ïð? .

æ??ÏÝ ?áÏ?æÏí ???á?: "á?Ï Ý?ä? Í?ì Ýí ãÏä ??í?? á?ä? ãæ?æÏíä Ýíå? Ýí ?á????".

?Ïæ?å ??á ãÏí? ?ÍíÝ? "?á??ÏíÏ" ?áä???? ???ã Í?? "?á?Ï?á? æ?á?äãí?" ã??Ýì ?á?áÝí: "á?Ï Ý?ä? Í?ì ?á?ä ????? ãä 80 ã??Ïð?¡ æ????í? ?ä ??æá ?ää? ?äÝæ? ??åæá? ????? ãä 100 ã??Ï"¡ ã????ð? ?ä "åÐ? ?á?Íæá ???í?í".

æ??ä ??Ï ?á?áå ?ä?í??ä ?á?ãíä ?á??ã áÍ?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí? ?Ï ??áä Ýí ???íÍ ?? ?å "å???í?" Ýí æ?? ???? ?ä Í??å í??Ïã ?Ý??? ??í? ?áì ???í ãä?Ý?íå Ýí ä???? ?á?ä?????? ?á???í?í? ?á?í ??? ????? á?æ?äå? Ýí ?áã??? Ýí ???? Ï??æ? ?ÏíÏ ááããá?? ?áã???í? æÐá? æÝ?? ááã??í?? ?á?æáí? ááä???? ?á?í æ?Ï? ãä ã???? ?á??æí? Ýí ?áÏæ??? ?á???í?í? ?áãÍáí?.

æ????? ?áã??í?? ?áã?Ï?æá? ??á ãæ?Ï ?á??á?ä ?á??ãí ?ä ?áä???? ?áäå??í? ?áì ?ä Í?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí? ?íÍ?á ?áì ã? ?íä 90 ?áì 100 ã??Ï¡ æáä ????æ? Í?íá? ?á?Í??? ?á???ì æÝí ã?Ïã?å? Í?? (?á????á?á) ?áÐí í?æÏ ?á???á?Ý ?áÍ?æãí ?áÍ?áí ?á?ã?íä ã??Ï? æ?Ðá? ?á??ä ??áä??? áÍ?? (?á??ã? ?áæ?äí áá?Í???) æÍ?? (?á???á? æ?áã?????) ?áÐí áä í???æ? 45 ã??Ï?¡ ?íäã? ???æä Í?íá? (?á??Í?Ï ?á??????í áá?æ?? ?á???í?) æÍ?? (?áÍ??? ?á???í?) ??á ãä Ðá?.

æíä? ?áÏ??æ? ?áã???í ?á?ÏíÏ ?áì ??ííä ??í? ?áÍ?æã? ãä ?áÍ?? ?áÝ??? ???á?í? ã???Ï ã?á? ?áäæ??.

æãä ?ã Ý?ä äã? ?á?????? ?áã??ãÏ Ýí ?á?ä?????? ?áã???í? ?áÐí í??äì ä??ã ?á???ã? ??á??á?í? ?áä??í? ?áì ???Ï? ???? ??í? ãä ?á??æ?? ?á?ÍíÍ? á? í?íÍ ?ã??äí? ?áÝæ? ??á??á?í? ?áã?á?? áã???Ï ?áã?á? ?áäí??í ?áÐí ?ä??? ãäå ?áÍ?æã?.

æíÍ?ã åÐ? ??á??æ?? ?á?Í?áÝ ?á?í??í Ýí ???? ???á?Ý Í?æãí á? í?á ?ä ????? ?Í??? ??í?Ï? Í?? ?á??á?í?.

æí??Í ?ä ????á ?áÍ?æã? ?áã???í? ?á??Ïã? ??í?Ï? Í?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí? ãä ?Í??? ?Í?áÝ ?á??á? ?áÏíã????í? ?á?í ??ã "?á????á?á æ?á??Í?Ï ?á??????í áá?æ?? ?á???í? æ?á??Ïã æ?á??????í? ".

Ýíã? í??? Í?? ?á??ã? ?áæ?äí áá?Í??? ?áÐí í???ãå æ?í? ?á?????Ï æ?áã?áí? ?á?Í ?áÏíä ?áã?æ?? ?áì ?áã????? ã?äæÏ? ?ÍáÝ??å Ýí ã?ãæ?? ?á?ã?äí? ?á?í ???á? ??í? ?á?ä?????? ?á???í?í? áãÍ???? ?á??á?ãííä ?áÝ???íä ???á?í? ?áã???Ï Ýí ?áä???? ?á???í? ?áã?áä?.

í??? ?áì ?äå ?ã ???íá ä??? 45 Ýí ?áã?? ááã????? Ýí åÐå ?á?ä?????? æÝ? ??Ïí??? ??ãí? ??å äå??í? ??áäå? æ?í? ?áÏ??áí? ?áã???í ?á?í? ?á????æí ?ááíá? ?áã??í? Ýí ???íÍ ?Í?Ýí Ýíã? áã ????æ? åÐå ?áä??? 37 ??áã?? Ýí ?ä?????? 2007 ?á?í ??Ï? Í?? ?á????á?á æ?ãíäå ?á??ã ???? ?áÝ??í á????? ?áÍ?æã?.

: - : 523
أضيف في 26/11/2011 - المصدر :


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب