خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 ?á?áÝ?íæä ?áã???í íä?á ?á??æ?Á ?áÍãíãí? á?"?á???í?" ?áì ?ãæã ?áã??åÏíä

 

á?áã? "?á?????" Ýí ?áÏ???? ?áã???í? ???? ãä ã?äì¡ æ???? ãä ????ã?á¡ á?ä í??Ï ?å? ?ãæã? ?å?? "???? ?Ï?" ??ã Ýí ã??ä Íãíãí í??Ï? ãä "??Ý? ????" ã?æ?? ???? ?æ Ýíá? æ?æá? ?áì "?áãáåì ?ááíáí" ?æ "?á????íå" æåæ ?áÝ??Á "?á?ãæãí" ?áã??? á?Í???ä "???í?" ãä äæ? ???.

?ã?äì ?ä ?áÍãíãí? æ?æÝ? "Ý??Á ã?á?" í?Ï?ä ???íä ????ííä á????ã?á ??? "?á?????" æ?áÍÝ?? ?áì ??æ?í?å?¡ á?ä ?ä í?ã ä?á "?á?????" ãä ?áÝ??Á?? ?áã???? áå? ?áì ?á?áÝ?íæä ?á?ãæãí¡ æ?áì æ?å ?á?ÍÏíÏ ?áì "?á?ä?? ?á?æáì" ?á?í ??í?? ã? ??åå? ?á??í?æä ?å?ã? ?"?áæ?áÏ?" áã? ??ä í???å? ãä æ??? æ"???ä?"¡ Ý?ä ?áã??á? ???Í ???? ãä ?á?ã? ???Ýå?ã.

ÝãäÐ ???? ??å? ???áí? "?á?ä?? ?á?æáì" ?ãæáæÏ å?íä ????? áå ?á???ã ?áã??Ý ?áì æá?Ï?å ??ã "?å?? ?á?æáì" ??á? ????å ?á?æáì ?á?á ?áä?? ?á??í? ãä ?å? ?ã??ä ?áã??í¡ Ííä ????? æ???æå ??ã?? ?ã?í? ?õäÏ áå? ?á ?áã?äíä ?á???ííä ?áÐíä ?Í?á ?åã ?á??Í? ?á?ä??í? ?áã???í?¡ ?ÏÁ? ãä ?á????í æ?á?äå??í æÍ?í? æ?áÏ?æÏí æåáã "???".

?Ï? ?á?ã? Ýí ?á?Ï?í? ã?í?? áá??????? ?íã? Íæá ?? åÐ? ?á?äÝ??Í ?áãÝ??? á?ä?? "?ä?? ?á??íåí" ?áì åÐ? ?á?ã ?áå??á ãä ?áÝä?äíä ?á???ííä¡ ?áÐíä ??ä? ???? ?åã ?å???å? Ýí ã? ã?ì ?áì ??íá ?á?äæí?¡ ??Ï ?ä ??æä ?Ï ???? ãæ?Ïå? ?á????í? á?äã?? ?ä??í? ???ì ãäå? ?á??äí? ?á???í?¡ á?ä å?á?Á ??Íæ? Ýí ?á?å?? ?á?í ?????å? åÐå ?á?ä??¡ áãä ???ì áå? ãä ?áã??åÏíä¡ åã ?áã?Ï? ?á????í?¡ ?Ð í?ä?æ? ?á æ?ÍÏ ãäåã ?áì ?Ï?Á "äã??å" Í?ì Ïæä ?ä í?ã ?á??á?ä ?ä ??ãå¡ ?ã? í?äí ?ä ?á? ?á?å??? ??ä? ??ã ?Ïæä ??Ï?Ï ?áÝ?íæäí.

ã? ?æ?áí "?á?å???/ ?á???í?" ?Ï? í?å?¡ ?Ï?í?í?¡ æ?å ??íÏ ?á?Ï?í?í ?íä "?áäã??" æ?á???ì¡ Ý?ã?? ?á??? ????å æá??ä Í?áå í?æá "í? ?áåí åá ?íä??í ?á?Ï?í?í á??Ïíã ?á?å??? ?áÝäí? ?í?? ??Ï "?æãíÏí?" ??????å? ?áã??ÏÏ? æ"á?á? ?á??æ??" æ?á ?íÁ ???í?? Ýí ?á?áÝ?íæä¿"¡ á?ä Ý?áå? ??íÏ æáã í??Ý ?Ðá? ?á "??ø" ã?å ?ÍÏ ??í?í ??ä?ã? "?æãíÏí?" áí??Í ??Ï?? ??Ï? ?í?? ãä??? áá?å??? ?áÝäí? ?á?áÝ?íæäí?¡ æí??Í ?ä ???? ?äÝíÐ ?ä??? ??íäå? áã í?Ýå? ã? ?ã??? ?å ?áã??åÏíä ãä ???ã? ?Ïí??¡ ?á ?????æá ?í?? ?áì ?á?å??? ?áÝäí?.

??Ï ??? ?å??? ???äÝÏ? "?å?? ?á?æáì" ?á ãä íÏæ? Ýí ?áã??? ãä Ýä?äíä ???ííä ãä ?áÏ??? ?á?æáì¡ æÏ?á? Ýí ã?Íá? "Í?æ" Ý????å? ?ã?äíí ?áÏ??? ?á?????¡ ?æ ?á??æ?? ?á?í ??ÏÍ ?å? ??æ?? ???? "?á?íÏíå??" Ýí ?á?í???í?? ?á???í? æ???æ? íã?æä ã??? ?ÏíÏ? Ýí ??Ý ???? ????í?.

Ýãä ?áã?äí ?áÐí ?äì ã?Ïå ?áÝäí ?áì "Íã??" Í?ì ?äå áã í?ä í?í?å ?ä äæÏí ?"?á??? Íã??" æ??? í?äí ?ä Í?í??å ?á?í "ã? ??Ýå? ã? ??Ý?æ æ?á???æ ?í? Ý?áÝ?í? ?æ?" ?áì ã?ä ??? í?äí ?ä Íã??å ?á?í ????å ?"?áã??Ý?"¡ æáãä ??Á ?á???Ï ãä åÐ? ?ä í?æÏ ?áì ?å?? ?á?ã?? ?áã??í ?á?í í??Ï ??å? ?áì ?á ?äæ?? ?á???? ?áæ?äí? áá?Ð??? æ?á?áÝ?? ?áã???í? ?á?í Ï?á? ã?Íá? ?á?íå ?á?áÝ?íæäí¡ æáã ??Ï ???Ý ã? ??Ïã æã? ???? ??áä??? ?áì ?á?å??? ?áÝäí? ãäÐ ??íÏ ãä ?ä?íä.

æ?áã?í? Ýí ?á?ã? ?ä "?å?? ?á?æáì" ?á?í ???æ?ä? ?á?ä?? ?á?æáì ã??Á ?á ?ã??¡ ??áÝ åÐå ?á?ä?? ã? á? í?á ?ä 140 ãáíæä ?ä?íã ?å?í?¡ ?ã?Ïá 34 ãáíæä? á?á Íá??¡ æ??ä ãä ?áã??? ?ä ??æ? ãäå? Íá???ä ?á ?å?¡ ????Ý? ?áì ???? Íá??? ?å?í?¡ ?áã? ?ä ?á??æí? í?ã ????æÏíæå?? ?íä ?á?? æ?ã?Ï?? ?á?ä?? ?á?æáì¡ æ??? ?áã?äíä ?á???ííä ?áã?ãæ?íä í??æä ?áì ?á??æ ?á??ä?ã? ??áã??ä "?á??? ?? íÏæ?æ".

: - : 804
أضيف في 17/12/2011 - المصدر :


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب