خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 ?????á ??Í? ?á?á?á? ?áãá? ãÍãÏ ?á??Ï?¡ ä??å ?ááå¡ ?áíæã ?á??äíä ??á??? ?áãá?í ??á???? ?á?íÏ ??Ï ?áá?íÝ ?á?æ?å?í æ?áí ?ä? ?áã???¡ ?áÐí ?Ý? ?áì ?á?á?å ?á???í? ?á?äæí áá?ä? ?áã???í Íæá ?áæ??í? ?á?????Ïí? æ?áä?Ïí? æ?áã?áí? ???ã ?ä? 2010 .
?á?á? ?áãá? í????á æ?áí ?ä? ?áã???

æÝí ?áã? ?íä íÏí ?á?á? ?áãá?¡ ???? ?á?íÏ ?á?æ?å?í ?áì ?ä ?á?????Ï ?áã???í Í?? Ýí ?ä? 2010 ä???? ?Ý?á ãã? ??ä ã?æ???¡ á? í?ã? ?áì ã??æì ã?Ïá ?áäãæ æ?Í?í??í?? ?á??Ý ¡ ã?í?? ?áì ?ä åÐå ?áä?í?? ???ì ??á???? ?áì ã??ä? ?á?á? ?áãÍáí æ?ä???? ?á?á? ?á????í.

æ???? æ?áí ?ä? ?áã??? ?ä ?áä??? ?áÏ??áí ?á??ã?áí ??á äãæ? ãáãæ?? ?Ý?á ?á?Ï?Á ?áÐí Í???å ?á?ä??? ?í? ?áÝá?Íí?. æ??áãæ???? ¡ ?ä?Ý? ??? ?áÍ??? ?á???í ??áã???ä? ã? 2009 ¡ ãã? ??åã Ýí ?áÍÝ?? ?áì ?Í?í??í?? ?á??Ý ?äÏ ã??æì ã???? ãä ?ä? á???ì .

æ?æ?Í ?á?íÏ ?á?æ?å?í ?ä ?ä? 2010 ?åÏ? ¡?áì ??íÏ ?áã?áí? ?á?ãæãí? ¡ ???Ý??? ãáÍæ?? Ýí ?áäÝ??? ?á??ã?áí? ¡ í??? ??á???? ?áì ???íÏ ???áíÝ ?áã???? ????? ãä ?á??Ý ã???ä? ??á??ã ?á????.

æ??á ?ä åÐ? ?á??æ? ?Ïì ?áì ?Ý??ã ??? ?áãí??äí? ?áÐí ????Ý ?Ïæ? ¡ æÐá? ??á??ã ãä ?á?Í?ä ?á?ÝíÝ Ýí ???Ï?? ?á????? .

æÝí ã? í?? ã??æì ?á????? ??á?Ïä? ¡ ???? æ?áí ?ä? ?áã??? ?áì ?ä ä??? ?á???ã áã ????æ? 9?0 ??áã??? ¡ ??ã ?á???Ý?? ?áã?æ??á á??ã?ä ?áãæ?Ï ?á?æáí? Ýí ?á??æ?? ?á??áãí? æÐá? ä?í?? ???ã??? ?í??? Ï?ã ?á????? .

æ?æ?Í ?ä ?ä? ?áã??? Í?? åÐå ?á?ä? ?áì ???íÝ ?åæÏå ?á??ãí? ?áì ãá?Áã? ?á?æ??Ï ?á?Í????í? ?á?í ?ä?ã ?á???? ?á?ä?í ?áæ?äí ã? ?Ý?á ?áã??íí? ?áÏæáí?.

æ???Ý ?ä ?á?ä? æ??á ??æí? ?á?í??? ?áä?Ïí? æ???í? ??????í?í? ?á?Ïã?? ?áã?áí æ?Í?íä ?á?á???? ?íä ã????? ?á???ã?ä æ??ä??å?.

æ??Ï æ?áí ?ä? ?áã??? ?ä ?á?ÍÏí?? ?á?ÏíÏ? ?á?í ?æ??å ?á?????Ï ?áã???í¡ Ýí ?á ãä?? í?Ï?Ï ??á?? æ???íÏ? ???á ã?????¡ ????í ??Ý?Á ?áã?íÏ ãä ?áÝ??áí? ?áì ?á?í???? ?á?ãæãí?¡ ã???? ??æ?? ???í? ?á?æ?å?? ?á???ì áá?á?Ï æ?á??????í?í?? ?á?í ??ä?å? ??áí?? ááÍ??ã? ãä ??äå? ?á?Ý? ãä ä????å? æ?Í?íä ??æÝ ?ä???å?.

æÝí åÐ? ?á????¡ ???? ?á?íÏ ?á?æ?å?í ?áì ?åãí? ?ÍÏíÏ ?æáæí?? ã??áÝ ?áã????? ?á????í? æ?ã?ä ?á?ä??? Ýí ã? ?íäå?¡ ã? ?ä??? ??ííã ã??? á???í???å? ?áì ãí??äí? ?áÏæá? æ?áÍ????? ?á????í? ã???ä? ã? ?á?åÏ?Ý ?áã??æ?.

?ã ??Ï ?á?íÏ ?á?æ?å?í Í?? ?á?ä? ?áã???í ?áãæ?æá ?áì ãæ???? ?á?æ??? ?á?äãæí? ?á?í ?ä??? Ýíå? ?áã??? ?Í? ?í?Ï? ?á?á? ?áãá? æ?áã??åã? Ýí ?ä??Íå?¡ á??íã? æ?? ?á?åæí? ?áãæ??? æã??æ? ?áã??? ?áã?áí ááÏ?? ?á?í??Á.

æ???? æ?áí ?ä? ?áã??? Ýí ?á??í? ?ä ?á??æ? ?áÐí ã? Ý??? ??åÏå ?áããá?? ãääÐ ?æáí ?á?á? ?áãá? ??? ??á?Ýå ?áãä?ãíä ?æÝ í???? á? ãÍ?á? ?Ý?á ?áã??Ï??? ?áã?????í? æ?á??á?Í?? ?á?í??í? ?á???Ï? ?á?í ??á?å? ?á?á?å æ?á?í ???á ã?????? å?ã? ??ã?ä ?áã??? ãä ?Í?í? ?Ý?? äæ?í? ?íä ?á?áÏ?ä ?áä?ãí?.

?ã? ?????á ??Í? ?á?á?á? ?áãá? ãÍãÏ ?á??Ï? ä??å ?ááå¡ ?áíæã ?á??äíä ??á??? ?áãá?í ??á????¡ ?ÏÏ? ãä ?á?Ý??Á ?á???ä? ?áÐí ???æ? á??Ïíã ?æ??? ???ã?Ïåã ??Ý??Á á?áÏ?äåã áÏì ?á?á?å .

æí??á? ?á?ã? ??á??Ï? :

?æäÏ?áí ????íãÏí? ?Ýí?? ããá?? ?á??íá?äÏ
Ý?íÏí?í?æ ??áæã?æ Ïæ? ?í????Ï? ãíí? ?Ýí? ?á?ãåæ?í? ?áÝÏ??áí? áá????íá
í??æ?á?Ý ?æÝ?á ?Ýí? ?æ???äí?
äæ? ãÍãÏ ?Ýí? ?á?ãåæ?í? ?á???í? áá?ä?á?Ï?
áí ?æ???? ?Ýí? ?ãåæ?í? ?íäí? ?í??æ
?ã?á ?ä Í?ä ?Ýí? ã?áí?í?
??í??íä? å???íá? ?Ýí?? ÝäáäÏ?
?ä? å?ã????íä ?Ýí?? ããá?? ?á?æíÏ
??Ý? ?ä ???æ? ?Ýí? ?á?ãåæ?í? ?á?æä?í?
ã?í?á Ýí?? ?Ýí? ?ãåæ?í? ?áã?äí? ?á??Í?Ïí?
??äæ? ?í?íäíí ?Ýí? ?ãåæ?í? åä???í?

?ã? ?????á ?á?á? ?áãá? ?á?íÏíä áæí? ?æ?í Ïí ?áãíÏ? ?Ýí? ?ãåæ?í? ?ä?æá? æ?æ?ä äÏæä? ä?íã? ?ã?ä?æäæ ?Ýí? ?ãåæ?í? ?íäí? ?á???æ??í? ?ááÐíä ??Á? á?æÏí? ?á?á?å ??? ?ä?å?Á ãå?ãåã? ??áããá??.
æ?åÐå ?áãä???? æ?Í ??Í? ?á?á?á? ?áÏ?áæã??ííä ?á?ä?æáí æ?á?íäí ??áÍã?á? ?á???ì ááæ??ã ?á?áæí.
Í?? åÐå ?áã???íã ?á?íÏ? á?íÝ? ?????? ????? ?áÏæá? áÏì æ?í? ?á??æä ?á????í? æ?á???æä æ?á?íÏ ????åíã Ý?? ?áÍ??? ?áãá?í.admin

: - : 518
أضيف في 14/10/2011 - المصدر : admin


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب