خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 ???ã?? ?á???????? ?á?ÍÏ¡ ááíæã ?á??á? ?áì ?á?æ?áí¡ ?íä ã???å?íä ãä?å?íä ááã?á? ?á????í ?áÍ??ã æ?æ?? ãä ?á?í? Ýí æ?? ?á??å?? ??á??? ãä ãíÏ?ä ?á?Í?í?¡ Ýí æ?? ?ã? Ýíå ?ä? ?áì ?ä?á?? ?á????? ?á?æáì áá?æ??? ?á?í ??åÏå? ?áãä??? ?á???í?¡ ?äÏã? ?Í?? ?á??? ?á?æä?ì ãÍãÏ ?á?æ??í?í äÝ?å ?Í?????ð ?áì ?æÁ ?á?æ??? ?áã?í?í?.

æ??ä ?áã???å?æä í???Ïáæä ?á????? ??áÍ???? ã? ?Ý??Ï ãä ?á?í? ?áã?ã???íä ?ã?ã ã?? ã?á? ?áæ???Á¡ ?áì ??Ï ????? ?á?ã??? ãä ãíÏ?ä ?á?Í?í?¡ ?Í?? ?áã?Ï? äÝ?å.

æ?Ý? ?á?ÏíÏ ãä ?áã???å?íä ?ÍíÝ? ?á?Í?í? ?áã???á?¡ ?á?í ?Ï?? ?á?ÍÏ¡ æåí ?Íãá ?æ?? ??í?? áã???å?? ?õ?øöÏ? ãä ?Ï??å? ?á?áæí¡ Ý?å?? ãá???å? ?áÏ??áí? ??ä?Á ?í?ã ?äæÏ ??Íáå?.

æ?ä???? ?áì ????? ?á?æ??á ?á???ã??í åÐå ?á?æ?? æã???? ÝíÏíæ ?ÏíÏ? áã? ??ã?å ?áä???æä "?ä?å???? ?á?í?" ?Ï ?áã???å?íä.

æ???? ?ÍíÝ? ?á?Í?í? Ýí ?äæ?äå? ?á??í? "?áã?á? ?á????í íäÝí ??á?? ?á????¡ æ?á?ä?æ?í í?æá ?äå áã íá?? ?áì ?á?äÝ: ?Ð??æä".

ãä ?å?å ä?? ?áã?á? ?á????í ?áì ?ÝÍ?å ?áì ãæ?? Ý?í??æ? ã??? ÝíÏíæ íõ?å? ã???å?íä í?ÐÝæä ?áÍ???? ?áì ã?äì ã?á? ?á???¡ æíá?æä ???? ãä ?áä?? Ï??á ?á???? ?á?Ýáí? ãä ?áã?äì äÝ?å ãä ?á?á ?ÍÏì äæ?ÝÐ ?áã?äì.

æ?Ï? ?áãæ??å?? ?áì ?Í???? ãÍ?æí?? ã?äì ?áã?ã? ?á?áãí¡ ?áã?á ?áì ãíÏ?ä ?á?Í?í?¡ æ?áÐí íÍæí ã??æ??? ææ???? ???ø? áã?? ãäÐ ?áÍãá? ?áÝ?ä?í?.

æ??á? ?ÍíÝ? ?á????? ?áÍ?æãí? ?ä Í?í? ?áã?ã? ?á?áãí ?Ïì ?áì "?Ïãí? 200 ?áÝ ???? ä?Ï?¡ ?åãå? æ?Ý ã??".

?á?? Í?íá? ?áãæ??å??¡ ?á?í ?Ï?? ???Í ?á?ã?? ?ã?ã ã?? ?áÍ?æã? Ýí æ?? ?á??å??¡ ???? ??áì æ361 ??íÍð?¡ ?ã? ??øÍ æ?í? ?á?Í? Ý??Ï ?áäæ?æí ?á???.

í??? ?áì ?ä ??ã?á ?á?äÝ åÐå åí ?á??æ? ãäÐ ?á? ?á?í ??Ý?? ?ä ã??á 45 ???ð?¡ ã??ãåã Ýí ?á??å?? ?íä ã???å?íä ãä?å?íä áá?í? æ?æ?? ?á?ãä¡ æÐá? ??á ?í?ã ãä ?ÏÁ ?á?ä?????? ?áäí??í? Ýí 28 ???íä ?á??äí/äæÝã??¡ æåí ?æá ?ä?????? ãäÐ ??æ? Í?äí ã???? Ýí ????/Ý???í? ??? ?Í?????? ???í?.

??Ï åÏæÁ ???ã? ????? íæã ?á???¡ ????äÝ? ?á?Ï?ã??¡ Íí? ??á ?Í?Ýíæä æã?æø?æä Ýí æ??á? Ý??ä? ??? ?ä ?????ð? í??Ïæä ãá??? ãÏäí?¡ æá? í??Ý áãä í???æä¡ æ?Ýæ? ?áì ??Í ã?äì åí?? ?á??? æ?á????í¡ ?áã?á ?áì ãíÏ?ä ?á?Í?í?¡ æ??Íæ? íá?æä ?áÍ???? æ?????? ?áãæáæ?æÝ ?áì ?áã???å?íä¡ ?áÐíä ?Ïæ? ?????á ?áäí??ä Ýí åÐ? ?áã?äì æ??á??Á ?áÍ???? ?Ðá?.

?ã?Ï? ?á?Ï?ã?? ?áì ?Íí?Á ???ì Ýí ãÍí? ãíÏ?ä ?á?Í?í?¡ ??á ?ä ????? ã?ÏÏð? Íæá ã?? ?áÍ?æã?¡ Íí? ?æ??Ï Íæ?áì ?áÝ ã???å? ???ð?.

æÝí ãíÏ?ä ?á?Í?í?¡ ?áÐí ??íÏ Ý?Íå ?ã?ã Í??? ?á?í?¡ ?Í???? ?á ?á?íã ?á?í ä??å? ?áãÍ??øæä.

æã??Á ?á???¡ ??ãø? ?á?á?Ý ??? ?á?Ï??¡ ?áÐí ???ã?å ?æ?? ?á?ãä ?áì ??Ï ã??? ?á?ã??? ãä ãíÏ?ä ?á?Í?í?¡ Ýí Ííä ??Í ã???å?æä ???æä í?íÏæä ä?? ?á?íã Ýí ?áãíÏ?ä.

æ?ãÏ? ã?ãæ??? ??í?? ãä ?á???ä ?áãÍ??Ïíä ?ã?ã ?á?Ï?? ?áì ??? ?æ?? ?á?ãä¡ ?á?í ?ã???? ?áÝå ??áÍ????¡ æ?Ï? ?áíåã ?á???? ??áã?á¡ ?ã? ?Ý?Ï ã???áæ Ý??ä? ???.

æ?ã?? ?áäí??? ?á??ã? ?????Á 17 ???ð? ?íÏ ?á?æ?íÝ á????? ?í?ã.

æ??á ?á?ä?æ?í ?ä "18 ???ð? ??í?æ? ??á????". á?äå ?ÏÏ Ýí ?áæ?? äÝ?å ?áì ?ä ?æ?? ?á?í? æ?á???? "áã ????Ïã ?í ?á??? ä??í?".

æ???? ?á?ä?æ?í åÐå ?á?????? ??á???? ?áÍí ?áì "ã?ãæ??? á? ??íÏ ?á?í? áã??" ?äÏ?ø? ?íä ?áã???å?íä ãä Ïæä ?ä í??Ý ?äå?. æ??á ?ä ?áã???å?íä¡ ?áÐíä í????æä ã? ?æ?? ?á?ãä Ýí æ?? ?á??å??¡ "áí?æ? ???? ?á?æ?? ?á?ãíá¡ ?áÐí ??? íæã 25 íä?í? (??äæä ?á??äí)" ?áã??í áá???Í? ?ä??ã Í?äí ã????.

æ????? ?á?ä?æ?í ?ä "ã? íÍÏ? ?á?ä Ýí ?á???? áí? ?æ??¡ ?á ?ä???? ?áì ?á?æ??"¡ Ýí ????? ?áì ?í?ã ?á???? ??á?????? ã? ?æ?? ?á?ãä ?ã?ã ã?? ã?á? ?áæ???Á æ?äÏ ãÏ?á ãíÏ?ä ?á?Í?í? Ýí æ?? ?á??å??.

æ???? "æ??Í ?ä åä?? ãä íÍ?ø? ?á?æá?Ï ?á??á?íä ãä ?á?ã? 12 ??ãð?"¡ ?áÐíä í????æä ã? ?æ?? ?á?ãä Ýí æ?? ?á??å??.

æ??á??ã ãä åÐå ?á???íÍ??¡ ?Ïã 11 ãä ??á 30 ??æð? Ýí "ã?á? ??????í"¡ ??áå ?á?í? áá?Í?æ? ã? ?á?æì ?á?í??í?¡ ?????á?åã ?Í????ð? ?áì ?áæ? ?á?á??.

æ??øÍ ä??? ??í? ?áã?á? ??æ ?á?á? ã??í¡ ?áÐí í??? Í?? ?áæ?? ?á??á?ãí ?áã??Ïá¡ "?Ïãä? ?æ?í?? ?á?ã??¡ á?ää? Ýæ??ä? ??Ïã ?????å?¡ æ?æ?æ? ?áã?íÏ ãä ?á?Í?í? ?á???".
æäÏÏ? Ý?ä?? ?á??? ?? "?á????Ï?ã ?áãÝ?? áá?æ? ?Ï ?áã???å?íä" Ýí ã??¡ ?Í?? æ???? ????í?å?.

ãä ?å? ???ì¡ ???? ?á?á?Ý Ýí ??íí? ãæ?Ý Ï?? ?á?Ý??Á ?á?í? ?ã?Ï ?Ý?¡ ?Í?æ? ãÝ?í ã?? ?áí ?ã??¡ æ?áÐí ??ä ãä ?íä ?á??áì ?á????.

æ??ä ?á?äÝ ?äÏá? Ý?? ?á?ã?? ?íä ?æì ?á?ãä æã???å?íä í???ãæä ???? ã?? ?áÍ?æã? ãäÐ ?á??ã? æ?á???íä ãä ???íä ?á??äí/äæÝã?? ?Í????ð? ?áì ??ííä ?áã?á? ?á????í ?á?ä?æ?í ??í?ð? ááæ???Á¡ ?áÐí ??? æ??ä ??í? Í?æã? Ýí ?åÏ ã????¡ æã??á?? ?ä?á ?á?á?? ??ãá? ?áì Í?æã? ãÏäí?.

æ?á?í? ã?åã ?ãæ??á? ???í? ãã????? ?á?ã?¡ ?á?í ??Ï? Ýí ?åÏ ã????¡ æ?á??í ?áì ???í? äÝ?å Ýí ?á?á??¡ ??á??ã ãä æ?æÏå ??Íá?á ?áÏíãæ????í?.

æ?ä?å? ?áã?Íá??ä ?á?æáì æ?á??äí? ãä ?ä?????? ã?á? ?á??? ?Ýæ? ??í? áá??æ?ä ?áã?áãíä¡ ?á?í Íá? Ýí ?áã???? ?á?æáì¡ íáíå? Í?? ?áäæ? ?á?áÝí.

æãä ?áã??? ????Á ?áã?Íá? ?á??á?? ãä ?á?ä?????? Ýí ?á?å? ?áã??á¡ ?ã ???í ??Ï Ðá? ?á?? ã??Íá á?ä???? ã?á? ?á?æ?ì ??á ????Á ?ä?????? ?á?????.

: - : 2663
أضيف في 18/12/2011 - المصدر :

تعليقات الزوّار

- 19/12/2011أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب