خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
  

Í?á ?áãæ?? ãä ã??Ï? áí?í? ?áì ????? ÝíÏíæ ã???? ¡ æåí ???íá?? ?æ?í? ??í?? ?Ï?ð á???ã?? ?íä ?á?Ð?Ýí æ??äå ?áã???ã æ?á?í? ÍãÏ ?ä ?áíÝ? ?ãí? ??? ææ?í? ????í?å ?á?í? ÍãÏ ?ä ??? ?á ??äí æåã Ýí ?ÏÏ ?á??ã? ?áì ?áããá?? ?á???í? ?á??æÏí? æä??ãå? æí?Ïæ ?ä ?á?Ð?Ýí ??ã ????íá ??í ááãÍ?Ï??? ?á?í Ï??? ?íäåã ??? ?í??? ??í? ??ã ?å? ?á?í? ÍãÏ æ ææ?í? ????í?å ?áì áí?í? ãã? íÏá ?áì ?ä ?á?Ð?Ýí áã í?ä í?? ??ã? ??? ??ã ?áã??áÍ ?áã????? ?íäåã? ?äÐ??.

æ?æ?á ?ãä ?á??í? ??ä í?ã? Ý?? ?æ? ?á?í? ÍãÏ ææ?í? ????í?å æåã? í?ÍÏ??ä ???å?? ?ä ?á??æÏí? æä??ãå? “?á?íá áá??æ?” æ?ä ?á?????Ï æ?æ? ?á?æ??? ?áã??í Ýí ?áæ?? ?áÐí áã í?ã? Ýíå ?á?ã ?á?Ð?Ýí æ?Ï ?ã?? ?Í???å ?áã??æÝ? æ?Ð? ?Ï?áå ??æ? ??Ý? æí??í ?á??? Ðá? ?áì ?ä ã???í ?á??í? åã ãä ??ãæ ??ãáí? ?? æ??Í? á?á?ã ?á?Ð?Ýí æ?ä ?á??í? ?ÍíÍ ã??? ??áã??? æ áí? ãÝ???.

æ ???ã ?á?í? ÍãÏ ??ááå ?ä ?á??æÏí? ãä?åí? ?áì íÏå æ?ä ??? ãæ?æÏ? æ ??Ï?á íæã?ð ã? ?áì ?á??íÝ æ?á???í? …. æ?ä ?áãá? ??Ïááå ã??íä ã??Ï æ??å? æ?ä ?áÍ??ã ?áÝ?áí åæ ??æÏ ?áÝí?á æ?äå ãä?åí ãä?åí æ????ã ??Ïå ?á??æÏí? ?áì ?Ï? ãä???.

?íäã? ???? ÍãÏ ?ä ??? ?á ??äí ?á?Ð?Ýí Ýí ?áÝíÏíæ ?á??äí ?ä ?áä??ã Ýí ?á??æÏí? ä??ã å?ã æá? í??? ?áÝ??? áá???? æá? í???í? ?á?ãá ?á? ?äå á? ?ãá Ýí ?á?í? ?ä í?æã ??ä?á?? æ?á?ãá Ýí ?á?Ý ?á??äí ?í ?áã???? ???? ?á??æÏí?. æ ??á ?ä ?ã?í?? æ ??í??äí? ?á??? ãå ???í??ð ?ä ?áæ?? Ýí ?á??æÏí? æ ?????? áå ?ä äí?åã? Ýí ?á???Í? ??áä??ã ?áãá?í åä?? ?á? ?äåã í??æÝæä ãä ?á?Ïíá ?áÐí ?í?æä ??á?ãí?ð ?í? ã??æ? Ýíå.

æ??ÏÝ ???á?ð ?ä ??? ?Í?? ãä ?á??æÏí? ?á?ãí? Ýí ?áãä??? ?ä ??í? ä?á ?ã?í?? á?äæÏå? ãä ?á??æÏí? ?áì ?æ??Ï ???í?¡ æ?äåã ??????æ ?í??ð Ý?í??ð ?ä í???æ ?áåíãä? ?á??æÏí? ?áì ?áãä??? æ?ä ?Ý?? ??? äÝ?å? Ýí ?á??Í? ?á???í? ?ã? ??Ï æ?í? ?á????í? ?á???í ?áì ?ä ??? ????á ?áì ??? ä?ã ?á??æÏí? ?????Ïí?ð æ?í??í?ð æ ?äå? æ?í?? ?áì ?æ?? ???í?..?ã? ???æ? ?á?ãí? ?äÏ? ?ä ?á??ä Ý??á ?äå ?ãí? ??? ?äå ã?í? äÝ?í?ð æ?äå í?í? ?ãá??å ?í í??Ý ?áì äÝ?å æí?ÏÏ Ïíæäå Ýí ?áæ?? ?áÐí ??ä? ??ã? ?Í?? ?á?Ð?Ýí ?áã??æÝ? æ??Í?ð.

æã?áæã ?ä ?á?Ð?Ýí ??ä ?áì ?á?Ý Í?Ï ã? ?á??æÏí? ?ã? ??Ý ?äå ??ãå ?á?í?ã ?ãÍ?æá? Ý??á? á??á ãá? ?á??æÏí? ?á? ?äå áã í?ä ã?áæã ?ä ??í? ?á??á ??ä? ãä ?Ï?í? Í??ã ??? ?á?í? ÍãÏ…

åÐ? æ?????á ?ãí? ??? Ýí ÍÏí? ã?æá ??Í ??á?ÏíÏ ãä ?áã?áæã?? ?á??í?? ?Ï?ð ?ä ?á??æÏí? æ?ä ?íÝí? ?á??á? ãäå? ?ã? ??ã ?á?ÏíÏ ãä ?áÏæá ?á???í? æÍ??ãå? ??á??Ïä æã?? ?á?í ??á ?äåã? ?äåã? ?Ïæä ???ã? æ???? ?ä äí?å Ýí ?ä ??æá ?ä?ã?åã? ??í??ð..

æãä ?áã??Í ?ä ?ã ?á??æ? ?áì åÐå ?á???íá?? ?á??í?? Ï??á ã??? ?áã?????? ?ááí?í? ?äÏã? ???Íãå ?á?æ?? Ýí ?áíæã ?áÐí ?í??æ Ýíå ?áì ????á?. æ??ä ???í? ã?æ? ?áì ?á??í?? ?Ï ??å? ?ä ?ÏÏ?ð ãä ?æ?? áí?í? æ ?Ï ???æáæ ?áì ?á?Ý ?áæ???? æ?á???íá?? ?á?????????í? æÝíã? í?Ïæ Ý?Ï ?ÏìÁ ?á?Ï ?á???í æ?Ï?? ?áæ???? ???? æí??Ý ?áã??æ? æí?Ïæ ?Ðá? ?ää? ?ä?åÏ æí?íáí?? ???ì á?ä ?áì ?á??í?? ?á?Ð?Ýí? Ýí ?á?í?ã ?á??Ïã?. ??á??ã ãä ?Ííáå ?áì Ý??íÏ ?ä ????Ýå áä ?ä?åí ??Ï.

 

-??Ï ?áÏ?í?? ?á?æáì í?ã? æ?í? ????í? ??? ??æ? æ??Í

 

 

 

: - : 5560
أضيف في 18/12/2011 - المصدر :


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب