خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 Ýí ????? ?í?æä áå? ???í? ?áì ?á??Í? ?á?í??í? ?áã???í? æÝíã? íã?ä ??????å ?ÍÏ ???? ?áåÏ?í? ?á?í ??á??å? Í?æã? ?ä?í??ä ?áã??á?¡ ???? ?á?ã?ä? ?á??ã? ááÏ???? ?á?í??í? á?ã??? ?á?Ïá æ?á?Í??ä íæã ?ã? ?á?ÍÏ ?æ?íÝ ã?????å? Ýí Í??? 20 Ý???í?.
 
?á???? ?áãÝ??? ??Á Ýí ?í?ä Ð?? Ýíå ?ä ???? ?á?ã??? ?ä??? Ýí Í??? ?á???? ãäÐ ?áíæã ?á?æá "æÝ? ?æ??? ?á? ???? åÐ? ?á?ä????: ?á?????í? æ?á?áãí? æ?á???ã???í? æ?á?ã?åí?í?. æ??äæ? Ýí ?á Ðá? Í?í?íä ?áì ??áí? ?íã ?á????? æ?á???æä æ????Ý ?á?åæÏ".
 
æÐ?? ?ã? ?ã?å "?Ï ?áä??ã ?áã??äí" ??? "?á?á?Ý?Ý æ?áãä?æ?? æ?á?Ïí??¡ ?ÏÁ ????? ã??? ?áÝ?Ý?? æ?á??ã?¡ æã?æ?? ??á??Ïíá?? ?áÏ??æ?í? ?á??áí? ?á?í Í?Ý?? ?áì ?á?æÍ ?á????Ï?Ïí? áä??ã ?áÍ?ã¡ æ??? ?á??æ?? ?á???í?í? Ýí ?áã??á ?á???ã??í æ?áÍ?æ?í¡ ?ã ?ä?????? ã???? ??íå? ???????å? Ýí ?á??Ï?Ï æ?á????Ý¡ æ?ä?å?Á ??á?ã?Í ???Ï? Í?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí? áä????å? æ??áíÝå ??í?Ï? Í?æã? ??áí? Ïæä ?á?? ?æ ?ã??äí?? ??Ï ?ã???? ?á??? ?á???í á???á? ?ã? ?áã??ä æ??å?? ?ã?á ?á??? Ýí ?á??íí? ?áÍ?í?í æ?á?í? ?ã?? ?á??á?ãííä¡ æ??Ý?Á ?á???í? ?áÏíäí? ?áì ?á??á?ã ?áã??äí ?áãæ?Ý ááÏíä ??Ï ???í? ?á????Ï?Ï".
 
æ???Ý ?á?í?ä ?ä " ???? æ????? ?á?ã???" ??äæ? "Ýí ã??æì ?ááÍ?? Íí? Í??æ? ?áì ??áí? ã?áÍ? ?áÍ??? ??æí? áá?ãá ?áã???? æ???í?? áá??? æ?æ?íå? áá?åæÏ ?áì ??á ?áÏ?Á: ?á????Ï?Ï ?áã??äí ?áã????? ??á??æ? æ?á?á??".
 
æ?ä??Ï Í??? ?äÏã? ??Ï ?äå? "ÍÝá? ?ãä ??á ?á åãå ??Í ?ã?Í ?á????¡ ?æ ?? ?á?????? æ??ãíã ?á??æ?Á¡ ?æ ?á????? ?áì Ý?? ??Ý ã?íä áåÐ? ?áÍ??? æ??íí?å ??á???????? ?á?í ????å ãä Ïæ? ?á??? Ýí ????å ?á??íí? ?áÍ?í?í ?áì ??ãá ?äÝí? ?ä ?á??? ?á???í¡ ?æ ?Íæíáå ?áì æ?íá? á??Ýí? Í????? ?í?? ã? ??æã æåãííä¡ ?æ ãÍ?æá? ??? åÐ? ?áÍ??? ?áæä ?íÏíæáæ?í ?æ ?í??í ?Ï? ?áì åæí? ?á??? ?áã???í ?áã?áã Ýí ?ä??? æ??Í ã? ã? íãí? Í??? ?á???? Ýí ?á ?áÏæá ?á???í?"
 
æ??áä? ?ã??? "?á?Ïá æ?á?Í??ä" "Ï?æ?ä? ?á ?áÝ?á?Á ?áì ?á???Ý?Ý ?áì ??ä? ?á?æì ?áã??á?? ??á??íí? ?Ï ä??ã ã??äí ??í? ????? åÐå ?áãÏ? ?äå ã??æã áá??á?Í æã?? ?áì ?á???ã??? ?äÝ? ?á??áí? æ?áãäå?í? ?á????Ï?Ïí?" æ"Ï?æ?ä? ?á Ý??? ?á??? ?áì ?áí??? æ?áã????? ?á?í???í? ãä ??á ã??? ??æÏå ?áÍ?í? æ?á???ã? æ?á?Ïá" æ"???íÏ Ï?æ?ä? ?áì Íæ?? ã??ã?í æãí??? ??ã? íæÍÏ ?á?Ý æí?ã? ?á?åæÏ á?ä?Á ä??ã ??Ïá æã??? ????æì Ýíå ?áÝ?? æíä?ã Ýíå ?á?ãí? ?Í?æ?å æ?æ?Ý Ýíå ?á ??æ??å á??áÍ ?áã????? Ýí ?á ??æ? ?áã???".
 
?á???? ??Á ??Ï ?áÝæ? ?á???í?í áÍ?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí? ??ä?????? 25 äæä?? ?á???í?í? æ??áíÝ ??Ï ?á?áå ?ä?í??ä ????íá ?áÍ?æã?¡ ?ã? ?ä ?á?í?ã ?á??í?? ??Ý? Ï?ã? ?í? ã??æ? á?á ?á?í???? ?á??á?ãí? áÍ?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí? ?Ð ??? ?ä?í??ä áã????? Ýæ?å ?á ãä ?á?áÝííä æ?á?æÏ?í?ííä æ?á??áí?ííä.

: - : 884
أضيف في 19/12/2011 - المصدر :


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب