خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 Ýíã? í???? ?áã????? ?á??á?ä ??ãí? ?ä ???íá ?áÍ?æã? ?á?ÏíÏ?¡ ??Ï ?í?Ïíæä Ýí Í?? "?á?Ï?á? æ?á?äãí?" ?áÐí í???? ?áÍ?æã?¡ Ýí ???íÍ?? ???? á?"??á?ã ?æä á?íä"¡ ?á??? 17-11-2011 ?áì ?ä ?áÍ?æã? ?á?ÏíÏ? ??äÝÐ Í?ã? ãä ?á????Á?? æ?á?Ï??í? ?á?æáí? Ýí ?á?????? ?á???ã??í? æ?á?????Ïí? ?áÍíæí? Ð?? ?á?á? ?Íí?? ææ??? ?á???¡ æ?áì ???å? ?á??í á?ä??Á ?äæ? ??á?ãí?¡ æãÍ???? ?áÝ??Ï.

í??í åÐ? Ýí ?áæ?? ?áÐí ???Ý Ýíå ??í? ?áÍ?æã?¡ ??Ï ?á?áå ?ä?í??ä¡ ?á?ãíä ?á??ã áÍ?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí?¡ ?áì ?á?ä?å?Á ??í?? ãä ã??æ???å ???æ? ?æ?í? ?áÍ???? ?áæ???í?¡ ??æ?Ý? ã? ?á?Í??? ?á???ì ?á?í ???á ?á???á?Ý ?áÍ?æãí¡ æåí "?á????á?á" æ"?áÍ??? ?á???í?" æ"?á??Ïã æ?á??????í?".

ãÍ???? ?áÝ??Ï

æ??Ý ?áÏ??æ? ??Ï ?áÏíä ?á??ã?äí¡ ??í? ?áã?á? ?áæ?äí áÍ?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí?¡ ?ä ?æáì ?æáæí?? ?áÍ?æã? ?á?ÏíÏ? åæ ???í? ?áÏ??æ? ?áì ??? ?áæ???¡ æ?á?ãá ?áì ãÍ???? ?áÝ??Ï¡ æ????Á Ï???ã ?áÍ?æã? ?á???Ï?¡ ãä ??á ?ä í??? ?áã????? Ý?á? ??ä åÐå ?áÍ?æã? ???í ???í?Á ãáãæ?? ????í? á??á???åã.

æ??á ?á??ã?äí Ýí ???íÍ?? á?"??á?ã ?æä á?íä" ?äå ãä ?á?Ï??í? ?á?í ??ä?? Ýíå? ?áÍ?æã? ?á?í í?æÏå? Í??å¡ ?ä??Á ?ä? ??á?ãí Ýí ?áã???¡ ??????? áã? áå ãä ?íã? ???Ýí? ???ì á??áÍ ?á?á?Ï¡ ã?íÝ? ?äå ?æ?Ï Í?áí? ?í? ã??Ýí? ?Ïíá? ?ä ?áã??ãá?? ?á?ä?í? ?á??áíÏí?¡ á?äå? áã ?áú? ?á????á ?áã??æ¡ ???? ?á?æ?äíä ?áã?áí? ?á?í ??á? ?õáÝ?å ã??Ý??.

æ?ÏÏ ?á??ã?äí ?áì ?äå æ?? ?á?Ý?í? ??Ïí? Ýí ?ä??Á ?ä? ??á?ãí Ýí ?á?á?Ï ã?Ï?ã? Ïæá ?æ?æ?í? ??í?? ?Ï??? ?Ýæ??Ï ?áã??ãá?? ?á??á?ãí?¡ á?Ý?? ?áì ?ä ?áã??? ?í??ÝíÏ ?????Ïí? ä??? á?Ð? ?á????ã???? æ??Í?? ?á?ãæ?á ?áÐíä íÍ?Ðæä ?á??í?? ?á??á?ãí? Ýí ?á???ãá ?á?ä?í.

æ??? ?áÏ??æ? ä?í? ?æáíÝ¡ ?á?í?Ïí Ýí Í?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí?¡ ?áì äÝ? ?áãäæ?á Ííä ?æ?Í Ýí ???íÍ á?"??á?ã ?æä á?íä" ??ä ãáÝ ?á?äæ? ?á??á?ãí? ??áã? ??ä?å ?áÍ?? ?á??á?ãí ?á?á Ý??? ãã????å ááã?????¡ æÐá? ?åÏÝ ?ã?ä ?ä?Ý?í? Í?í?í?¡ æ?í?? ãä ??á ???í? ã? ?ã?å Ïíã????í? ?á???í??¡ ???? ??áä??? áÝ??? ??í?? ãä ?áã????? á? íÍ?Ðæä ?á???ãá ??á?í? ?á?ä?í? ?áÍ?áí?.

ãÍ???? ?á?í?

æÝí ?í?? Ðí ?á?¡ í???ã Í?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí? ?Ï?íä ?í?Ï?å ááÍ?æã? ?Í?ã? ????Á?? ?á?á ?áã??? íæã ?á?æáì¡ ãä ??á ?? Ïã?Á ?ÏíÏ? æ?æí? Ýí ?á??Ï ?áÍ?æãí æ?á?äÝíÐí¡ æãä Ðá? ?áÍÏ ãä ?á?ã?í????¡ æãÍ???? ?????Ï ?á?í? ?ã??áÝ ??ä?Ýå æ?á?æíäå.

æ??Ý ?áÍ?í? ?á?æ??äí¡ ?á?í?Ïí Ýí Í?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí?¡ ?áì ?äå ãä ?ãä ?á????Á?? ?á?í ?????á ?áÍ?æã? ?áíå? Ýí Ý??? ?áã??? ?áíæã ?á?æáì¡ ãÍ???? ?á?í? Ýí ã??á ?áä?á ?áì ??íá ?áã??á¡ ãæ?Í? ?ä ???? ?áä?á í?åÏ æ??? í??ã ??á?í? æ?á?ã?í????¡ íä??í ?ä í?æ?Ý ??Ï??í? ??äæäí? æ???í?í? ??í??.

æ??Ï ?ä ?Ý?Ï ?á?æ??äí ??ä ?áã????? í??äæä ãä ?á?í? ?áÐí í???? Ýí ????Ý ?á?????Ï ?áæ?äí¡ æ??? ã?Ï? ?á???Ý? Ýí ?áÝ??¡ ??Ï ?ä åä?? á?ä? ã???? ???Ý Í?áí? ?áì ?á?ãá ?áì ?í??? ã?ãæ?? ãä ?á?Ï??í? ?á??????áí? á?100 íæã ?á?æáì¡ ãä ??á ?ä íÍ? ?áã????? ?ä ?áÍ?æã? ??Ï? Ýí ???ã? ?á??á?Í?? ?á???ã??í? æ?á?????Ïí? æ?á?í??í? Ýí ?á?á?Ï.

?áã??? íæã ?á?æáì

æÝí åÐ? ?á?ÏÏ¡ í???? ?á??í? ?á?????Ïí ?áÏ??æ? ?ã? ?á???äí Ýí ???íÍ?? á?"??á?ã ?æä á?íä" ?ä ?áÍ?æã? ?á?ÏíÏ? ?áíå? ?ä ????? ãå?ãå? ???á ã??æá æã??áÝ ?ä ?áÍ?æã?? ?á?????¡ æ?ä ???Ð ????Á?? á? ?Í??? á??í? ãä ?áæ?? á?äÝíÐå?¡ ???? Ýí ?áã??? íæã ?á?æáì¡ æåæ ??áíÏ ?í??í Ï??? ?áíå ?ÏÏ ãä ?áÏæá ?áã??Ïã? æ?áÏíã????í?.

æí?ì ?á???äí ?ä ?áÍ?æã? ?á?ÏíÏ? í?? ?ä ?õ?á? ????Á?? ãáãæ?? ?åÏÝ ãÍ???? ?áÝ??Ï¡ á?ä Ðá? ãä ??äå ?ä í?á? ??æ?? ??á???í?Í æ?á????í ?á?í???í ãä áÏä ?áã????? ???Á Í?æã? "?á?Ï?á? æ?á?äãí?"¡ ã?í?? ?áì ?äå ?Ïæä Ý?Í ãáÝ?? ?áÝ??Ï ???á ???á æÝ??á á? íã?ä á?í? Í?æã? ?ä ???? ????Ý æ??? ?áãæ??äíä ?áÐíä ãäÍæ? ??æ??åã áåÐå ?á?Í??? ?á?í ???á ?áÍ?æã? ?á?ÏíÏ?.

æ?íä ?á???äí ?ä ã????? ?á??? ????Ý? ?í?? ãä áÏä ?á??? ?áã???í ???Á ?áÍ?æã? ?áã??á?¡ Ýí Í?á? ã? ?Ð? ????? ????Á?? ?åã ?í??Ï Ý?? ?ãá á?á?Ý ?á???áíä¡ ãä ?á?á ?íá?Á ?á?ä?í? ?á??æì ??á????ã???? ?á?í ???åã Ýí Ïíä?ãí? ?á??á¡ æ?í?? ??? ?áÏÝ? ??á???? ?á??? ?áì ?á?äÝ??Í ?áì ?æ? ?á?ãá ??á?á?Ï.

æ???? ?áã?ÍÏ? ?áì ã?ãæ?? ãä ?á?Ï??í? ?á?????Ïí? ?á?í íã?ä ?ä ????Ï Ýí ?á??á? ?áì ??? ?Ï??í?? ?á??ã? ?á??åä?¡ ãä ??íá ?ä??Á ?äÏæ? áá????¡ æ??Ï?? ?äÏ?? ??á?ãí? á?ã? ?á?ãæ?á¡ ???Ý? ?áì ?ä??Á ã???Ý ??á?ãí? ???í ?á??? ?áÍ??á Ýí åÐ? ?á??ä?¡ ??????? ?ä ?áã??? í?Ï ?á?áÏ ?á???í ?áæÍíÏ ?áÐí á? í?æÝ? ?áì ?ä? ??á?ãí ã???á ?Ð??å.

??á???

æ???á? Ý??? ??í?? ãä ?á??? ?áã???í ?á???Ý ?áì ??í?? ?á?Ï??í? ?á???á? ?á?í ?????å? ?áÍ?æã? ?áã??á? ??í?Ï? "?á??á?ãííä" ?á?á ?á??å? ?á?á??? ?á?æáì¡ ã???íä ?ä ?ãáåã ???ã? ?á??ä?ã? ?á?í??í ?áÐí ??Íå Í?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí? ?áì ?ä????? Í?í?í? ?áì ??? ?áæ???¡ í??? ?å? ?áãæ??ä ?áã???í ?ä ???.

æí?ãá ?áã????? ?ä ??æã Í?æã? "?á?Ï?á? æ?á?äãí?" ?????Á?? ??í?? ?Í??? ?áÝ??Ï ???ì ????áå¡ æ?????? "??Íã" ?íæ? ?áÝ??? ?áÝ?í?? æ?á??íÝ?¡ ãä ?á?á ?áÍÝ?? ?áì æ?í?? ?á????? Ïæä ?á?Ý? ãäå?¡ Ý?á? ?ä ?á?Í?íä ãä ã??æì ?á??æ? ???? ááãæ?Ýíä ?á????.

æíä??? ?á??? ?ä ???ì ?áÍ?æã? ?á?ÏíÏ? ?áì ?í??Ï Íáæá Ý??á? æ??í?? áãáÝ ?áã???áíä ?á??á?ãííä æã???áí ?á??í¡ ???? ?ä ?ã?á å?á?Á ?ä???? ??í?? ?æ?æá "?á?Ï?á? æ?á?äãí?" á?Ï? ?á?á??¡ æ?Í?ã?á?? ??ííä ?áä??? ?áÍ?æ?í æ?áãÍ?ãí ã??Ýì ?á?ãíÏ æ?í?? áá?Ïá¡ æ?áÐí ?õ?Ý ?Ï??í?å ?áæ???? ????í? åÐ? ?áãáÝ ?áÍ?æ?í æ?á?ä??äí

: - : 1950
أضيف في 19/12/2011 - المصدر :


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب