خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 ??Ï?? ?á?á??? ?á????í? íæã ?á??äíä ?ã?? áá??? ?áì ???? ?áå??ãí ?áä??? ?á?äí áá??í? ?á????í áá?????å Ýí ??????å ????í?á?? æ?Ý?í??? æåæ ???? ãä ?áã??Í ?ä í??? ?á?æ?? ?á???Ýí ??Ï ?ä?Í?? ?á?æ?? ?á?ã?í?í?.

æ???? åÐå ?á??æ? áá??? ?á??Ý?? ?áå? á????ã ?á?á?? ?íä ?á?í?? æ?á?ä? æ?á????Ï ?áÐíä í??ÝÍæä áá??á? ?áì ?á?æ???? ??Ï ?äæ?? ?áíá? ãä ?á?äÝ ?á???Ýí ?áÐí ÏÝ? ?á?á?Ï ?áì Í?Ý? ?áÍ?? ?á?åáí?.

æ??á ?áã?ÍÏ? ???ã æ???? ?áÏ??áí? ?ááæ?Á ??Ïá ÏÍ?ã Ýí ã??ã? ?ÍÝí ?ä ?????Ý?? ?Ïáì ?å? ????? ã???å ?åã Ð?? ?äåã Í??? ???íæä ááå??ãí ???? ?íä ä??? ?á??í? æ?íä Íæ?Ï? ??á æå?ã?? ?áì ã??æáíä Í?æãííä æ?ãäííä Ýí ?á????.

æ??á ÏÍ?ã æåæ íáæÍ ?ä??? ãä ãÐ??? ?á?????á ?ã?ã ?á?ÍÝííä ?äå? ??Ï?? Í?? ?áã?Ï? ?á????? ãä ??äæä ?á??å?? æãæ??? ãä ?ã?? ???? ææ???? ?á?äÝíÐ.

æ??ä?Á ?ä?Í?? ??? ?á?æ?? ?á?ã?í?í? ãä ?á???? ??Ï ??? ?äæ?? ???í?? ãä ?á??æ ???Ï? ÍÏ? ?á???? ?á?í??í ?íä ??í? ?áæ???Á ?á?í?í äæ?í ?áã?á?í æãä?Ý?íå ?á?ä? Ýí ?á??Ý?? ?áå? á????ã ?á?á?? ??á?á?Ï.

æ???? ?áæ???? ????? ã??á? á?????Ý?? ??? ?áì ?áÝ?íæä ?á????í? ?áÍ?æãí æ??? æ???á ??á?ã ãÍáí? ???ì æ??á? ?äå? á?Ý??Ï ãä æÍÏ? ?á?ãä ?á???? ??áå??ãí. æ??á ?á???á ?ä ã??? ?áå??ãí ÏÝ? áåã ?ãæ?á? á?äÝíÐ ??ã?á ??á.

æ?ÍÏ? ?á???á ?á?á??? ??á?Ý?íá ?ä ?ãáí?? ???í?á ?á? ãäåã ã???Ïæä ááå??ãí ?äÝíÐå? ãäå? ??? ?ä??á ?áì ?á??? æ??á?? ä?? ãä ?í???? ?áì ã??æáíä ?ãäííä æÍ?æãííä. æ??á ?ÍÏ å?á?Á ?á????? ?äå ??áã 3000 Ïæá?? ã??Ý?? ãä ?áå??ãí äÝ?å. æá?ä áã í??ä ?áÍ?æá ?áì ???íÏ ã???á áåæí? å?á?Á ?á???á.

æ??á? ã??Ï? ?í??í? ??Ïí? ?ä ?áå??ãí -?áÐí áã í??ä ?á????á ?å ááÍ?æá ãäå ?áì ???í?- ãæ?æÏ Ýí ??Ï???ä æåí ãä??? ??å ã???á? Ýí ?ã?á ?á?á?Ï áå? Í?æã?å? æ?æ??å? ?á?ãäí? ?á???? ãã? í??á ãä ?í? ?áã??Í ?á??Á ?á??? ?áíå ?áì ?áÝæ?.

æÝí ?í?ä ?Ï? Ýí æ?? ???? íæã ?á??äíä ??åã ?áå??ãí Í?æã? ?áã?á?í ???ãÏ ã??í??å ??Ï ???í? ?????å áãÏ? ?á?? ????? Ýí ã??? ??Ï?Ï. æ??ä ?áå??ãí ã?æ?å? ?áì ãÏíä? ?á?áíã?äí? ?á??Ïí? áá??Á ?á??í? ?á????í.

æ??á ?á?í?ä ?ä ?æ?? ?á?ãä ?á?? ?á??? ?áì ?á??? ãä ?áÍ??? ?á???ííä ááå??ãí Ýí ??í? ?æÏ?åã ãä ?áã???. æ???Ý ?äå ?ã ???í? ?á?æ? ?á????í? ?á?í ?Í??? ãä?á ?áå??ãí ãäÐ ????í?.

æ??Á Ýí ?á?í?ä "?á?íÏ ?áä??? æåæ í?Ð?? ????ì Ï???? ?á??? æíä??? ?áæ?? ??á?äí? ãä ??ä? ?á????Ý ?áÍ?æãí? ?áã?äí?... í??á? ?á?íÏ ?áä??? Ýæ?? ???á?? ???Í ?á???? ?á?á??? ?áÐíä ?ã ?Í????åã Ýí ?í?? ?æ?ã? ????í? æ??ãí? áá??? ?áíåã".

æí??í ???? ????íæä ???? ãÍ?Ï??? ã? ?áã?á?í æ??ã?Á ???íä á?Í?æ?Á ?áãæ?Ý ??í? ?Ý??ã ?á??ã? ?á?í ?Ï ?ÏÝ? ?á???? ãä ?ÏíÏ ?áì ??ã ???????? ???Ýí?.

æ??á? ?á?Ý??? ?á?ã?í?í? Ýí ??Ï?Ï ?ä ?á?Ýí? ?á?ã?í?í áÏì ?á???? í??í ????á?? ã? ???? ?á??ã?Á ?á????ííä. æáã ?Ð?? ?á?Ý??? ?í ?Ý??íá ?ä ?á???í?? ?á?í ?ÍÏ? ã?å? ?æ ?áãæ?æ??? ?á?í ??ì ãä????å?.

æ?????? ÍÏ? ??ã?á ?á?äÝ ??æ?? ??í?? ãäÐ ?ä ?á?? Ð?æ? ?áå?ã?? Ýí 2006 æ2007 ?äÏã? ??Ý?? ?Ý?í??? ?ä?Í??í? æ??ã?á ?äÝ ?ä ã??á ?á?Ý ?á?Í?í? Ýí ?ãáí?? ??á ã???Ïá? ?íä ?á?ä? æ?á?í??.

á?ä ?á?æ???? ?á???Ýí? ?æ??? ?áì ?á?åæ? ã?ÏÏ? æá? ???á ???í ?áì ?æ?å ??í?? ãä ?áÍí?? ?á?í??í? ??á????.

æã? ???ã?á ?á?ä?Í?? ?á?ã?í?í íæã ?á?ÍÏ í??ì ??í? ãä ?á????ííä ?äåí?? ?á?á?ã ?áå? ?íä ?á??á?í? ?á?í?í? æ?á?ä? æ??ÏÏ ?á?äÝ ?á???Ýí.

æ?á? ?áã?á?í ??á íæãíä ãä ?á??áã?ä ?Í? ?á??? ãä ?í??í ?äí ???? ??? åæ ??áÍ ?áã?á? æåæ ä??? á??í? ?áæ???Á ?Ï?æì ?äå íÝ??? áá??? Ýí ?á?ãáí? ?á?í??í?.

æ?áå??ãí æ?áã?á? ãä ??ã?Á ??á? ?á????í? æåí ?ã??? ?áã?äí? ?Ï?ãå? ?á??áí? ?á?äí? æ?ä?ã? ?áì ã?? ?áì Í?æã? ?áæÍÏ? ?á?í í?æÏå? ?áã?á?í æ????? ?á??? ?á??áã?ä Ýí ?á?æä? ?á??í?? ???í? ãä ?äå? ????? áá?åãí? ?áì ?á??ã ãä ?äå? ???? ??á? ãäÝ?Ï? Ýí ?áã?á?

: - : 1210
أضيف في 20/12/2011 - المصدر :


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب