خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿








أرشيف الإستقتاءات



فايس بووك




 



??á ???í? áá?ãã ?áã?ÍÏ? íæã ?á?ã?? 2 ã??? 2012¡ ?ä ?á??íã ?ááí?í ?á??Íá ã?ã? ?á?Ð?Ýí ?áÐí Íæ?? Ýí ?á?Í??Á ??Ï ?ä ???? å?æã ???æ?í ?ä?å ?æ?? ?áã????? æÍáÝ ?ã?á ?á??á?í ??Ýá?å ?á?í Í?æá ?áå?æ? Ýíå? Ýí ???æ?? ?áã??í ??ä í?íÏ Ýíã? í?Ïæ ?æ? ã????å ?á??í?? ?äÏã? ?í? ??Ï??å ?á?ä?? ?áíå.

æÍ?æá ä?áå ?áã???ã æã???Ïæå ??ä??å ?ãÍ?æá? ?áÝ??? ?íäã? ??äæ? í?ÍÝæä Ýæ? ?á?ã?á æ???? ??á?? ?å???Á ãä ãÍæá ãÏã? ?áì ???å æ?????å ???í? ?ä?á? ????? åÏÝå? ??Ï ?ä ?ã?å? æ?ÍÏ ãä ???áå.

æ??Á? ?Ý??íá ?á????? ?á??í?? áÍí?? ?á??á ?áÐí Í?ã áí?í? á????? ??æÏ Ýí ???í? á?ä? ?á?Í?í? ?áÏæáí? ?á?í ??á? Ýí ã??? ?Ð?? ?á??ã ?áã??í ??Ï ?äÏá?? ?á?ä?Ý??? ?Ïå.
æ??á ?á???í? ?ä ?á?Ð?Ýí ?áÐí ??á ã? ?ÏÏ ?áíá ãä ???áå Ï??á ãä?á ?Í???å ?æ?? ?áã????? ãä ?á ??ä? "?íá ?äå ??ä í?íÏ ?á???Á æ?á???á á?äå ??ä? ??áÝ???."

æ??Ï? ã??æáæä Ýí ã?á? Í?æ? ?á?ä??ä ?á???? áá?ãã ?áã?ÍÏ? - ?áÐí í??Ï ?á?? Í?áí? - ?á???í? ?áã?æä ãä 200 ?ÝÍ? Ýí ?äíÝ Ýí ä??? ?í? ãä?Í? á?ä ãä ?áã??? ãä???? ?á???í? ?á?á ?á????í? ?á?á??? ?á??Ïã?.

æ?æ?á? ?áá?ä? ?á?í ???å? ?á???í ?á?äÏí Ýíáí? ?í?? ?áì ?ä ??Ýí ?áÍ?? ?á?í Ï??? Ýí ?äÍ?Á áí?í? ??ã 2011 ?????? ????ã Í?? ãä ?íäå? ?á??á æ?á??Ðí?.

æ??á? ?áá?ä? ?ä ?æ?? ?á?Ð?Ýí ?????? "????ã Ïæáí? ?Ï ?á?ä??äí? ... Ýí ???? å?æã æ??? ?æ ãäå?í ?áì ?á???ä ?áãÏäííä" á?ä ??ã?á ?á??á æ?á??Ðí? æ?á?á? ã? ??á? ã??ã?? Ýí ?á Í?ã ?á?á??? ?á?ÏíÏ?.

á?ä ?áá?ä? ??á? ?ä "?á??æÝ ?áÍ?áí?" Ýí áí?í? í?? Ýåãå? Ýí ???? ?áÝí? "?á??? ?áÐí ???? ä?í? ?áã??ã? ä?í?? ??æÏ ãä ?áÝ??Ï æ?á?ä?å???? ?á??í?? áÍ?æ? ?á?ä??ä æ?á?ã? ?áã??ã? á?í ã?????."

æ?æ?? ã??åÏ ?á??Á ?áã????? ?á??? ?áì ?á?Ð?Ýí ?áÐí ??ä ã???? æä?áå Ýí 20 ???æ?? ?áã??í ???? ãÏíä? ??? ã??? ???å ???ãí?? å??Ý ãÍãæá æ?æåÏ? Ýí ?á ?äÍ?Á ?á??áã Ýí äå?í? ?á??ã ?áã??í.

æ??á Ý?í? ?á?Í?í? ?äå áã í?ã?ä ãä ?áÍ?æá ?áì ?å?Ï? ã????? ?ä ?íÝí? ã??áå. æ??á? ??? ?á?æ?í?? ?ä ?á?Ð?Ýí ??á ?????? Ýí ?á??? ??á?å? ?ÍÏ ã???áí ?áã????? ?áíå Ýí ?í??? ????Ý. æ??á ?áÝ?í? ?äå á? íãá? ?æì "?å?Ï?? ?í? ã???? ãä ã??Ï? ??äæí?".

æ???Ý ?áÝ?í? ?äå áåÐ? ?á??? "áã í?ã?ä ãä ???íÏ ã? ?Ð? ??ä? æÝ?? ã?ã? ?á?Ð?Ýí ??á? ?í? ??äæäí æ??ì ??æ?? ????Á ã?íÏ ãä ?á?Í?í?."

æÏÝä? ??? ?á?Ð?Ýí Ýí ã??ä ??í Ýí ?á?Í??Á ?ä?Á ?áì ?æ?ã? ?áã?á? ?áæ?äí ?á?ä???áí ?áÐí ??á ?áÍ?æã? ?áÍ?áí? æí?æá ?ä ÏÝä ?á?Ð?Ýí ?åÐ? ?á??á ??ä ??æ?í? ááÍíáæá? Ïæä ?Íæá ???å ?áì ã???.

æ??á ?áÝ?í? ?áã?æä ãä ?á??? ????Á ?äåã ???æ? ?æ?í?åã ??Ï ????æ?? ã??Ý á?åæÏ ?áì ??ä?í ?á????.

æ???Ý ?á???í? ?ä ?áã???ã ?á?Ð?Ýí ??? Ýí 19 ???æ?? ?áã??í ?áÝ??? ãä ??? ã? ??Ïã ?æ?? ?áã????? äÍæ ?áãÏíä? ?á??Íáí? æÝí ?áíæã ?á??áí ???? Ýí ??Ýá? ãä 20 ãÏ??? æ??Í??åã 200 ã?áÍ æ??? ?áä??Á æ?á??Ý?á.

ææ??? ?á??Ýá? Ýí ?ãíä ä??å ã???áæ ?áã????? æ?äÝ?á? ?ä ???å?. á?ä ã???? ??ä? ???Ïã ?á???? ?á????Á ?á?í ??ä í???áå? ?á?Ð?Ýí ??í?? ????æ? áÍáÝ ?ã?á ?á??á?í æ?äÝ???.

æ?Ïì ?á?äÝ??? ?áì Ý?Í ?áæ???Ï ?áåæ??í? Ýí ???? ?á?Ð?Ýí æ?Í? äí??ä ?áã????? á?? ?á?Ð?Ýí æä?áå ææ?í? ÏÝ??å ??æ ??? íæä? áá?Í?ã?Á ?ãä?á ??í? ??Ý?å ?æ?? ?áã????? ??Ï Ðá?.

æ???Í? ?áã???ã äÍæ 20 ?äÏí? æÐå? áá?Í? ?ä ã????? ?áíã? æ??ä? æ?áÏå ??áã?íÁ ?í??. æ???Ý ?á???í? ?ä ?áã?ãæ?? "?ÍÝ? ?áì ??æäå? ?áì ???? ????í" ?ã ??? ?ä??í? ??Ý æ???Ðæ? æ??í? ÏÝ??í?.

æ?á?ì ?ÍÏ ???á ?á?Ð?Ýí ?ä?á? äÍæ ?æ?? ?áã????? ?á??Ïã? ?áì ?á??í? Ýí ?á??áì á?ä ?á?ä?á? ???Ïã? ?Í??? ??ãä?í Ýæ? ?á?ä??í? æ???? ?ã?ã ?á?Ð?Ýí.

æÍ?æá ?áÍ??? ?á???? ?á?ä?á? á?äå? ?äÝ??? Ý??á?å æ??á? ã?å íæä?.

æ??á ?á???í? "??í? ?á?Ð?Ýí ????í? ?á?ä?á? ?á?í ã??? ????å ?áæ??í? ãä ?á????. ?á? ?áì ?á??? ãÐåæá? æã?Ïæã? æåæ íä?Ý" ãä æ?åå. ?ã ?Ý? ??? ãä ã?ãæ??å ??í? ?í??Á ????á?ã?.





: - : 2277
أضيف في 3/3/2012 - المصدر :






أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليق



موضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب