خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 áã í??? ?ä ??ä ?á??ä?ã? ?á???í?í áÍ?æã? ã???í? ã??Ý? ?ã? åæ ?áÍ?á ã? Í?æã? ?ä?í??ä. ?á?æ?äíä ?á?ä?íãí? ?á??í?? ?á?í ???á?å? ?ãáí? ?ä?íá ?áÏ??æ? ?á?ÏíÏ ???? ?áãåã? ?á???í?í? ?áì ??? ?æáæí??å?¡ áÐá? Ý?áÍ?æã? ?ä?? Í?áí? ?áì æ?? ?ááã??? ?á??í?? ?áì ??äÏ?å? ?á???í?í? áá?ä? ?áÍ?áí? ?áì ?ä í??á ?á??äæä ?á?ä?íãí áá?åæí? ?áãæ??? ãÍæ?å?¡ Ýí ???íÍ á?« ?á?ÍÏ?? ?áã???í?» ??Ý ãÍãÏ ä?í? ?æáíÝ¡ æ?í? ?á??æä ?á??ã? æ?áÍ??ã?¡ ?ä «ãæ?Ï ?áÍ?ã Ýí ?á??äæä ?á?ä?íãí áá?åæí? ?áãæ??? ?í??í ã????? ??Ï ?á?ä?å?Á ãä ????? ??äæä ?áã?áí?»¡ ?áãä??? ?ä ???Ï? ?áíå ?áÍ?æã? Ýí ???ã?? ?á?ãí? ?áã??á ?áì ?ä ??ã ?Í?á?å ?áì ?á??áã?ä ãä ??á ?áãä???? æ?á??æí? Ýí Ïæ?? ???ä?ä??í? ã?????.

?á??äæä «í???í ?åãí? ??á?? æ í??á? ã?åæÏ? ã???Ý?»¡ á?ä Ðá? áã íãä? ?áæ?í? ?áã?áÝ ??á?á???? ?á??ã? æ ?áÍ??ã? ãä ?á??Ý ?áì ?äå «?í?æä ??å?? ??á ãæ?Ï ?á?ä?????? ?á?åæí? æ?áãÍáí? ?áã?????»¡ ã????? ?ä «?ä?íá ?á?åæí? ?áãæ??? íæ?Ï ?áì ??? ?á??ä?ã? ?áÍ?æãí ?á???í?í áá?ä? ?áÍ?áí? .

ã????? ??Ï ?áã??Ï?? ?áì ?á??äæä ?áã?áí ??Í?ã ?áÍ?æã? Ýí á??Í? ã???í? ?á?æ?äíä æ?á?æ?äíä ?á?ä?íãí? ?á?í ????Ïã ?å? ?á?á ?á?ä? ?á???í?¡ æÐá? Ýí ?Ý? ?æ?í? ?áãå?ã ?á???í?í? ááÍ?æã? ?áì ?á?äæ?? ?á?ã? ?á???í?í? æÝ? ?áã ?æáæí?? ãÍÏÏ?.

??äæä íä??? ?ä í??áåã ã???í??å ãä ?á???í?¡ ?áÐí ??? áá?ä? ?á??????í? áá?åæí? ?ä ?Ý??å ?áì ?á?á? ?áãá? ã???Í? ???íã? ?åæí? ?ÏíÏ? ã??æä? ãä 12 ?å?¡ ??ã 75 ??áíã? æ2503 ?ã???? ?Ïá ?á???í? ?á?åæí ?áÍ?áí ?áã??æä ãä 16 ?å?.

« ?á???í? ?áã???Í ãä ??Ý ?áá?ä? ?á??????í? áá?åæí? ?í?æä åæ ?áã??ãÏ» í?æá ?æáíÝ Ýí ????? ãäå ??ä ?á?å?? ????æä æÝ? ?á??äæä ?á?ä?íãí ?áã???? ãä ?å? ?ä?? ??æ?ä¡ ?å? ?á??? æ?á?íÝ¡ ?å? Ý?? ã?ä??¡ ?å? ?á???? ?á? ?á?äí???¡ ?å? ?äí ãá?á ?äíÝ??¡ ?å? ?áÏ???á?í??Á ????¡ ?å? ã???? ??Ýí¡ ?å? Ï??? ??Ýíá?á?¡ ?å? ?æ? ã???¡ ?å? ?áãíã æ?Ïäæä¡ ?å? ?á?íæä ?á???í? ?áÍã??Á æ?å? ?áÏ??á? æ?Ï ?áÐå?.

??áí? ?ÏÏ ?á?å?? ãä 16 ?áì 12 ?íã?ä ?á?å?? ?á?ÏíÏ?¡ ?Í?? ???í? ?áá?ä? ?áãÐ?æ?? ¡ ãä ?íæ?Á ?ÏÏ ???? ãä ?á???ä¡ æ???í? ã??Í?? ????í? ãåã?.

?áåí?á? ?á??í?í? áá???í? ?áã???Í ãí?? ?áì ?á?ãæã ?íä ?äÝíä ??í?íä ãä ?á?å?? ?á?ÏíÏ? ?áæ??Í? ?áÍÏæÏ¡ íåã?ä ?å?? ãÍÏÏ?¡ ???ã?Ï? ?áì ????? ???ì¡ æ?å?? ?í? ã??????¡ ???í ???á ?á??á?¡ æ?á?åæ?¡ æ?á?Í??ì¡ ?á?í ???ááå? ?áæ?Í?? ????Ý? ???äí? ã???íä?¡ æ?á?í ???á?ã Ï?ã? ?æí? ãä Íí? ?á???ãä ?áæ?äí.

æÝí ã? í??á? ??á???áíã ?á?äæ?í? ??äì ?á???í? ?á????Á ?áì ?á?å?? ?á?á?? ?áÍ?áí?¡ ??????? áá?å?ä?? ?á?í??í? ?á??????í?í? ?á?í ?ãí? åÐå ?áã??á??¡ ã? ??Ïíá ?ÝíÝ ã??á? ??á???áíã¡ æåí ?å? ?áãíã æ?Ïäæä¡ æ??ã ?áãíã¡ æ??ä??ä¡ æ?íÏí ?Ýäí¡ æ??? ?á???¡ æ?å? ?á?íæä ?á???í? ?áÍã??Á¡ ã?æä? ãä ????? ???áíã¡ åí ?á?íæä¡ æ??Ý?í?¡ æ?ã???¡ æ?æ?Ïæ?¡ ?ã ?å? ?áÏ??á? æ?Ïí ?áÐå?¡ ?á?í ????Í ?á????Á ?áì ???íãå? ?áÍ?áí.

?????Í?? ?áá?ä? ????æ?? ?Ï??á ??Ïíá?? ?áì ?ÏÏ ãä ?á?æ?äíä ?ã? åæ ?á??ä ??áä??? áã?Ï? ?ä?Ýí ãä?? ??í? ?áã?á? ?á?åæí ã? ?á??æí? Ýí ?á??áã?ä¡ æ?Ðá? ?á??ä ??áä??? á???í?? ?áã??á? ?á?åæí? æ?ä????å?¡ Íí? ??ä? ?Ï ?æ?Í? Ýí ???í?å? ?äå «??í? ?á??? ?íä ?áÏíã????í? ?á?ã?íáí? æ?íä ã???? ã????? ?áãä?ã?? ?áãåäí? æ?á???í?? ?áã?åá? ááã??åã? ?áÏ?á? Ýí ?Ï?í? ??æä ?á?å?¡ Ý?ä ?áã?á? ?á?åæí ?í??æä ãä ????Á ãä???íä áåã ?æ? ???í?í æãä ????Á ?Í?ã ?á??äæä ?æ ?á?Ý? áåã ?æ? ??????í».

: - : 552
أضيف في 6/3/2012 - المصدر :


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب