خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 ????? ?áæá?í?? ?áã?ÍÏ? ?á?ã?í?í?٬ ?ã? ?á?????Á٬ ?á?åæÏ ?áå?ã? ?á?í í?Ðáå? ?áã??? Ýí ã??á ã??ÝÍ? ?áã?Ï???٬ æ?Ð? "?á??æ? ?áã?í? áá?????" ?áì ã??æì ?á??áí? ãä ?áã??Í?? ?áã??æ?? ??á?ä? ?áåäÏí.

æ??Ï? æ???? ?á????í? ?á?ã?í?í?٬ Ýí ???í?å? ?á??í? Íæá ??????í?í? ã??ÝÍ? ?áã?Ï??? Ýí ?á??áã٬ ?áÐí ?Ï? ?æ??ä?ä٬ ?ä ?áã??? ?Ðá ?åæÏ? ??í?? ãä ??á ã??ÝÍ? ?ä??? æ?å?í? ?áã?Ï???.

æ???Ý ?áã?Ï? Ð??å ?ä ?áããá?? Í??? ??æ?? ã?í?? áá????? Ýí ã??á ??áí? ?áã??Í?? ?áã??æ?? ??á?ä? ?áåäÏí٬ ãÐ??? ??ä ã??Í? ?á????í ?áã???? áåÐå ?á????? ?????? ?ä??? 65 Ýí ?áã?? ãä ?ä? 2003 ?áì ?ä? 2010.

æ????? ?áæ?í?? ?áì ?ä ?á??????í?í? ?á?í ???ãÏ?å? ?áããá?? Ýí åÐ? ?áã??á ??ã? Ýí ?áæ?? Ð??å ?íä ?åæÏ ???í? ?á?æ?äíä æ?á???Á ?áì ????? ?á?ä? ?áåäÏí æ??áí? ?á?á? æ?íä ?á?äãí? ?á?????Ïí?٬ æÐá? Ýí ?Ý? ?á???Á ?áì ????? ?á?ä? ?áåäÏí ??ã?á ?á?á?Ï.

æÐ??? ?á????í? ?á?ã?í?í? ??ä ?áÍ?æã? ?áã???í? æ??? ?ä? 2009 ??ä?ã?? áá?äãí? ?á?Ïíá? ?áãäÏã?? Ýí ?áãä??? ?á?í ?ä??? ?å? ????? ?á?ä? ?áåäÏí٬ Íí? ?ã ???í? ??íÏ ãä 70 ãáíæä Ïæá?? ?ã?í?ì æ???åÏ?Ý 74 ?ã??? ??æí?.

æ???Ý? ?ä ?á?á??? ?áã???í? ?æ??á ?åæÏå? ?á???ã? ?Ï ?á?ä??? ?áã????? ??áã?Ï???٬ ?ã? í?åÏ ?áì Ðá? ?á?ÏÏ ?áå?ã ãä ?ãáí?? Í?? ?áã?Ï???.

æí?í? ?á???í?٬ ãä ??ä? ???٬ ?áì ?ä ?áã??? í???? ???á Ý??á ??????? ã? ?áæá?í?? ?áã?ÍÏ? æ?áÏ?ä ?æ?æ?í? æ?Ý?í?í? ?åÏÝ ???í? ?á?ä?í? æã??ÝÍ? ?á????? ?áÏæáí? á?å?í? ?áã?Ï???٬ ã? ?á? ?áí?? ?ã?ä ãä ?á??Ïí ???á ?Ý?á á?å?í? ?áã?Ï??? ??? ÍÏæÏå?.

?ã? ???? ?ä ?áããá?? ?ãá? ???á æ?í? ã? ?áÍ?æã? ?á?ã?í?í? ááÍ?æá ?áì ?áã?Ï?? æ?á??æíä ?áá??ãíä٬ ?åÏÝ ã??ÝÍ? ?á????? Ýí ?áã?Ï???. ?ã? ???æä? ã? ?á?áÏ?ä ?á?æ?æ?í? Ýí åÐ? ?áã??á٬ á? ?íã? ã? ?á?á??? ?áÝ?ä?í? æ?á????äí? .

æ?áì ??íÏ ???٬ ???? ?á???í? ?á?ÏíÏ áæ???? ?á????í? ?á?ã?í?í? ?áì ?ä ?áÍ?æã? ?áã???í? ??á?? ?ä? 2010 ??ä?ã? ????Ï?ã ?áãí??Ïæä á?á?? Í?á?? ?á?Ïã?ä ?áì ?áã?Ï???٬ ã???? ?ä ?áã??? åæ ?æá ?áÏ Ýí ?ã?á ?Ý?í?í? æ?á??áã ?á???í í??ãÏ ???í?? í?í? ????Ï?ã ?áãí??Ïæä Ýí ?á?? ?á?Ïã?ä ?áì ?áã?Ï???.

?ã? ???? ?á???í? ?áì ?áÍãá?? ?á?Í?í?í? ?á?í ??æã ?å? æ???? ?á?Í? ?áã???í? áá?æ?í? ?ã???? ?áã?Ï??? Ýí ?áã????? ?á??áíãí?.

æ???? ?í?? ?áì ?ä ?áã??? ??Ï? ?á?ä? ?áã??í? ?áì Ï??æ? ?ÏíÏ í??ãä ?ÏÏ? ãä ?á??íí??? ?áå?ã?٬ ???? ???í? Ïæ? ?áåí?? ?áã???í? ááæ??í? ãä ?á??æ? .

: - : 694
أضيف في 8/3/2012 - المصدر :


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب