خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 - ?á? ãå???ä ?í?äí ææ?? ááÝíáã ?á?ã??í?í Ïæ??å ?á??ã??. íÏí?å ??íÏ ?æ??íã æåæ ãä ä???Á ?áÍ??? ?á?ã??í?í? ?á???Ïíä

- ??ä ?á?Ý???Í ???Ï? ??ãí? æÏ?Ý?? ???í?. ??ä? ?á???? ãã?á?? ?ä ???å?.

- ??ä ?Ý???Í ?áãå???ä Ý??? áá??Á?? ?ÏíÏ?¡ ?á?? ãÏ???? æ??ãá Ýí ??í? ?ã??í?í.

- áã í?ã?ä Í?ä ?æ?íÏ ãä ?áÍ?æ? á????? ??Ýí?¡ ?á?ì ?áã? ??? ?áå??Ý.

- ?ÍÏ? ?á???? æÍíì ãÍãÏ ?í? ?áÏíä.

- ??Ï ?æá áí?í ???? Ýí ?áã??? ??á?áã ?ááí?í ?á?ÏíÏ. ???? ?????í?? Ííä ?á?ä??? ááä?íÏ ?ááí?í ??á?ã??í?í?. á?Ï ??å? ?á?Ð?Ýí Ï??ã? æ???á á? ä?í? áå.

- Í??? Ý??ã? ?íÍíÍí? æåí ãÍ?æ?? ??í??.

- ?áã? ?áì Ý??ã? ?æ??Ïí æÍíí?å? ?áì ã?á?á ÍÏíÏ?ä¡ æåæ í?ãì Ýí ????á ?í?ä æ?ãæ? "Íãæ ?áÍ??ãí"¡ æåæ ä?í? ?Í? ?á?ã??í?í¡ æ?Ï Í?? áí ?Ï?í äæ?Ï?å.

ä??Ýí ?åÐ? ?á?Ï? ãä ?á????? æää??á áá?íäã?. åä? ?Íáíá Ýíáã ?á?Ý???Í.

Ýí ??í? ????áí ?á??á?¡ Íí? ?á??Ï ?á?Ýæí ã?Ï? ?á??áí? ?áæÍíÏ?¡ ??æí ?á?ã á??ä?å? ??? ?á?ä?í?Á. ???? ??? ??? ??ã??íá æ?ãå å??? æ?ä???? ä?? ?ã?ã ãä ?áÍ??. á?ä ??á Ðá? ??á? ?á?ã ä?áíå? Ýí ??? ?á?í?. åÐ? ?? á? ???Ýå ?á??í?á ?á???Ï?.

å?Ð? ??Ï? ?ÍÏ?? Ýíáã "??? ?áã?????" ãä ????? ?áÍ?íä ?á??í?í¡ æ??æá? ?æ?? ??æá¡ ??í?? ?á??Ïæ? æ?ã? ?á??á?í. æ?Ï ??? Ýí ?áÏæ?? ?á??ã?? áãå???ä ?í?äí äæ?? ááÝíáã ?á?ã??í?í Ïæ?? ???æ?? 2011.

??Ï? ?äÏã? ???á ?áì ã??åÏ? Ýíáã ??í? ???Í ?Ý????íä¡ ?á?æá ?ä í?Ïã ?áÝíáã ?Í?? ?ã?áí? ?æ ãæ?æ???í? ?æ åã? ã??. ?á??äí ?ä í?æä Ðá? ?á?Í? ãæÝ??¡ ?ä í?æä ?Í?? ã?ã??¡ ãÏå??¡ íÍãá áã?? ???? æ?å? ä?? ã???å.

áí? ãä ?á?åá ?á??æ? ?áì åÐ? ???? Ýí ?á?Ýá?ã ?á?ã??í?í? ?á?í ????å? äã?í? ?áÝí?íÏí¡ æÝíå? ?ã?íá ?áå ?áí?íå?? æÍæ???? ?æíá? æ??? ãáÝ?? ??áÝá?? ??? æ?á?Íá?ã æ?á?äæä... ã? ?á?????Ý ???? ?Ïæ? ?Ýá?ã ?áÝí?íÏí ?áì ã??æííä¡ ?á?æá ?äå? ?Ïã? á???ä? ?áãä???¡ ???? Ýí ?á???á¡ ?æ?? ?ä æ???å? ?á??å? ?á?ã. ?áì ?áã??æì ?á??äí æÝ?? áá??í? ãä ?á???ä Ý??? ?á?Í???? ?áã??? ??á??ãí?? æ?å?? ?áãæä??? æ??äí?? ?á??æí?¡ ???á ???í?í¡ æåæ ã? áã í?æÝ? áá???ä Ýí ãÏä ã???í? ??í??.

?á?ä í?? ?ä ???Ý? ?á?íäã? ?á?ã??í?í? ?áì ã??æì ?áã?Íá?. æ?á?ãá ?áÐí ä?ä?æáå ??æ? äÍæ ?á?Ý? ?áã??æ?.

Ýí åÐ? ?áÝíáã ?á??í? ?áÐí íã?Ï 23 Ï?í??¡ ?äì ?á?íä???í? ??Ï ?áä?í ?áÏÍíã ??áã? ã???ãá? ??ÏÏ ?áíá ?Ï? ãä ?á???í??¡ æ?ã? ?ä ?á?íä??íæ - æåæ ?á???? ?á???í? ?á?í í?äì ?áíå? ?áÝíáã - ?Ï ??? ?ãå??? Ý?Ï ã?ä Ðá? ?áã??? ãä ???Ý? áã??å ?á????¡ ãä ??Ïíã ?Ý?í? ãõ??í ááä?.

Ðá? ?ä ááã??? ?á? ??áã??ä ?áÐí í?æ?å ???? ?ÏíÏ¡ ?ÍíÍ ?ä ?áÍ?íä ?á??í?í ?Ï æáÏ æ??? Ýí ?á?í??¡ á?ä æ?áÏå íäÍÏ? ãä ??ì ?á?äæ?¡ áåÐ? íÍãá Ýí ?æÍå åæ??? ?áãä??? ?á?í íäÍÏ? ãäå?... æ?åÐ? ?á?Í??? ä???? Ýí ?áÝíáã ä??? ?áã??? ?á?á?? ?áì ?íã? ?áã?Á æ?á???¡ ?áì ?á?Ðæ? ?á?í ?ä?á? ãäå? æ?áÏå áí???ø? Ýí ?æ?æ??...

?áã??ä åæ ??á ?áÝíáã¡ ã??ä í?Ý¡ æ?á???í?? Ýíå ??Ïåæ? ã?å ?????... ??Íãá ??Ý ?á?í? æ?á??? Ýí ??? ãÍ?æ???... Ýíáã áå ??Ï ?æ?í?í áäã? ?á?í? ?á??æí¡ Ýíáã ???? ?á?Í? íã? ??í?? Ïæä ?ä í??? ãäå ?áã?Ý??¡ í??åã Ýí ?Íãíá ?áã??íá ?á?ã?í Ýí ?á???Ý? ?á?ã??í?í? ãä ?á?Ýæí ?áì ?á?æ??. áíÝåã ?á?íá ?á??? áã?Ð? ?á?? ?á?ã ä?áå? ??á ?ä ??Ï? ?áÍ?í. Í?? ?Ý?í? ?Ï?í¡ Ý?á? ?á?ã Ðá? á?Íãí ?á?í? ãä ?áá?æ?¡ æãä ?á ??¡ æå?Ð? ??í? ?á???æ?? Ýí ?Ïã? ?á?ãä.

?? ä??å ??íä ?Ýá? ??í?? í??ã ?áíå? æ??? ?????Ïí ??Í?. ?Ýá? á? ??Ï? ??ãíä?? ?ãå? ??ä æ?áÏå? ?í?æÏ... ???? ãá?Ð áá???? åæ ?á??í? ?á?í ???í ??á?Ííá... ?á?Ýá? í?ãä? ???å ?á?Ííá¡ ???å ?ä ?õ??? ãä ?Ðæ?å? æ?ä??? ã???? á?ä?Ðå?...

??á? ?áì å??? ??? ?á??í?¡ ????? ã?æ? ?á?í????¡ ?Íí?ä? í?æ?Ý ??ä?Á ?áãÏä ?áãÏááíä áá?????Í? Ýí?????æä ??áã?Á. íá??æä á??? ?ã?ã Ïæä ???æ??Á¡ ã?Á ã??? æí?Ð?æäå... á? í??áæä ãä ?äÝ?åã¡ ãä Ý?? ?á?ä?äí? á? íÍ?æä ??í?åã.

??äì ?áã??? æ?å? ä?? ?á?Ýá? ?á?á?? ãä ?Ííá æ?áÏå? æåí ???ãá ã??? ?Ýæá?å? íóíú??õ... ????ä ?æ??¡ ????? ?æá?? ?áãÏááíä ãä ãæ?? ã??Ý?¡ ã??äí? æ??á??í?. æ??Í ?ä ?áã?Á ã?æÝ? Ýí ?áã???¡ á?ä ?æ?í?å ?í? ??Ïá. ?ã? á? ?Ï?á? ?æ?í? ?á??æ? ?á ?íÁ¡ Í?ì ?á?æÁ¡ Ý??ãÏ? ?á?í?? ?á?å????í ??å? Ýí ?áÝí? ?á?æ??¡ á?ä ?á?ã ?Í?í á??ä?å? ?áì ?æÁ ?á?ã?.

í?Íá æ?áÏ í?ãä? ?áì ?áãÏíä? ãä ãä??? ?Ý?? ãä ???äå?¡ íå??å? ?áÐ?æ? ?á??Ï?íä ?áì ?á?ãá. ã? åÐå ?áå??? ?á????í? æ?áÏ??áí?¡ íÝ?? ?áã??? ?á?ãí? ãä ???áå¡ ???ì ?áä??Á æí?í? ã??ã? ?á??í? ?ãí?í?¡ æåæ ã? Í?á Ýí ?áÝíáã¡ ??í? ?á?ã æ?á??ä? æ?á???? ?á??ã??. ??? ?á????ä á? í?æ? ?á???á.

??? ?á?? ??ä?å æ?æ??å Ýí ?á ?á????ä? ?á???ì¡ æåí ã?Ï? ?í? æ??í æÍ?? æ?á æåæí?¡ Ýåí ?ã???? ?á?Ï?¡ ???ã? ????? ?á?Ýá? ?á?í ??í? Ýí ?áã??? ?á?ãí?¡ ã??? í??? æá??Ï áå ãä ã????. æ?áã???? ?áã?ãæá? ?ä í??í ãá?? í??? ?á??? ?áãÍ?æ??? ??ä?Íå áíä??? ?áã?Á æ???? ?á???? ?áãå?æ?? ãä ä?? ??Ý.

æÝ?? ????Ýí? ?áã??ä ãæ??? ã??áÝ? áá??ãí?? á??á ?áì Ý??Á ???? ??á ?ã? ?á??Ï? ?Ð???... æãä ?áì ?á? ?áå???¡ ã???á? í?ãä? ?ä??? ????í?Á... æ?Ï ?Ïã ãæ?? ?á??æí? ???Ý? ??í?? ááÝíáã. Ý?Ý?á ?æ?í??? Ð?í ??ì ?á??æí? Ýí Ïí?æ? íæÝ? ã??? áá?íä. ??ì ??Ïíã ?áã??ä ???á ããäå?¡ ÝäÍä á? ä???Ý ?áíå ÏÝ?? æ?ÍÏ?¡ ?á ä???Ý ?Ý??íáå ?áì ã??Íá...

æ?Ï ?Ï? ?áÝíáã ?á??? Ï?ã? ?Ï? Ï???? Ïæä ?ä ??úã? ?á??ãí??... ?Ðá? ??áä ?áã??? ??áæ?å ?áÐí ?Ïã ?æ?? ã???? Ýí á???? ã?åÏí? plans séquences ?ã ?áÍ?æá ?áíå? ?Ý?á ?ä?íã ?íÏ áÍ??? ?áãã?áíä ?ã?ã ?á??ãí??¡ ?æ?Á Ýí ?á?ã? ?æ Ýí ?áã?æ? ?á??ú?í... æ?Ï ??ì ????Ï?ã ?áã á???? ã?äæ? ã? ?á?? ?áá???? ?áã?æ??? plan de demi ensemble (PDE)¡ æåí ???? ?áã?åÏ Ïæä ?Ý??íáå¡ á?ä ??å? ?á???í? ?ãä ?áÏí?æ? ?áÐí ??Í?? Ýíå. æ?Ï ????Ïã ?áã??? ?áÍ?íä ?á??í?í ?áá???? ?á??í?? grand plan ??????Ï á?äå? ???í ?áÏí?æ? ãä ?á????¡ æ?Ðá? ?ãäÍ ?á??ãí?? ?áã?Ý?? ?á?Í??? ??äå í?í? Ï??á ?á?ÍÏ?? æÝ???å? ã??.

æá?í?Ï? Ï??? ?ä?ã?? ?áã?Ý?? Ýí æ???í? ?áÝíáã¡ ?ã ?æ?íÝ ?áã????? ?á?æ?í? Ýí áÍ??? ?á?æ??. æå?Ð? ä?ã? ?á?äã ???æ? æä?ã? ???? ?Ýá í?Ý? ?í??? ?äÏã?? ?á?Ýá? Ýí ??? ?áä?í ?á?í ?ã??å? ãä ?ãå?... Ííäå? ??Ï í?ãä? ?áÍá¡ ???? ?ä ?ä?? ?Ýá? ãä ??áå ?íä??? ?áã?Á ãä ?á???? ?Í? ?á????ä? ?á??ã??...

??ä?? ??? í?ãä? ã? ??? ??ã??íá Ý????Ý ?áã???í? ?áÏíäí? á??Ï. æ?Ï ????Ïã? ?á????å?? ?æ?íá? á??? æ???íÝ ãæ?æ? ?áÝíáã. ÝÝí ?á??? ?á?Ïíã? íå?? ????åíã ?á?áíá ?æ??å æ??äå ??ã? ?áåí. ???? ?áÍ??? ááã?Á ???í å??? ?íä ?á?Ý? æ?áã?æ? ??? ã??? Ýíä??? ä?? ?ã?ã. Ýí Ýíáã "?ãä ?áã?????" ?Íá á????? ?????Ïí?. ?Íá Í?íä? Ïæä ?ä í?ÏÏ Ï??Á ????åíã ?á?áíá " ?ó?øóäó? ?öäøöí ?ó?ú?óäú?õ ãöäú Ðõ?øöíøó?öí ?öæó?Ïò ?óíú?ö Ðöí ?ó?ú?ò ". áÐ? ???í í?ãä? ?íä ?áÍ?? ??? ?á????ä? æ??æåã ?ä ?Ýá? í??? Íæáå?¡ í??ä?Ï ?å? ãä ?á???¡ á?ä ?á??í?? á? ??Íã¡ æ?áã?Á á? íä??? ãä ?á???... á? ã???? ?ä?Ð ?áã??? ?á?ãí? ãä ?á???... åÐå åí ?áÍ?í?? ?áã??¡ ?ãä ?áã????? æáì. á?ä ?áÝä ?á???? í???íÏå? áíãäÍä? ?Ý?? áä??ã? Ýí ?á?í?...admin

: - : 234
أضيف في 14/10/2011 - المصدر : admin


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب