خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 ??ÏÏ? ?áãæ??å??¡ ã??Á ?á?ÍÏ¡ ?íä ?æ?? ?á?ãä ?á?æä?í æ?á????? ãä ?á?áÝííä ?á????íä¡ ?áì ?áÝí? ?? ?ä?? "ä?ã? ?í Ýí" ?á???? Ýíáãð? ???æäíð? íÍãá ?äæ?ä "?á?Ï Ý???"¡ ?áÐí í?æ? ??æ? ??å ?í??ä Ýí ?á??ã 1979¡ æí?ÍÏ? ?ä ?áã??Íá ?áÍ??? ??? ?á?æ?? ?á??á?ãí? Ýí ?í??ä.

æ??áä? æ???? ?áÏ??áí? ?á?æä?í?¡ ?á?í Ï?? "?áì ??æ?? ??ä? ?á?äÝ æ????Ï?ã ?á?æ? áá???í? æ?á?Í????"¡ ?ä ?????á ?æ?? ?á?ãä áäÍæ ã??? ?áÝí ãä ??ã?áí 300 Í?æáæ? ???Í?ã ã?? ?áÝ???í? ?á?æä?í?¡ Ýí ???? ãÍãÏ ?á??ã?¡ æ?? ?á???ã? ?æä?¡ ?á? ?ä ?æ?? ?á???? Í?á? Ïæä Ðá? æÝ???åã¡ ?????ã?á ?á??? ?áã?íá ááÏãæ?.

?ã? ä?Í? ?æ?? ?á?ãä Ýí ?á??? ?áì 485 ???ð? ã?áæ?ð? áá???Á ?íäã? ?ã?øä? ?æ?? ?áÍ?? ?áæ?äí ãä ?í??Ý ???? ãä 100 ??? ãä ?íäåã 60 ??? ã?áæ? áá?Ï?á?.

æ??Ý?? åÐå ?áãæ??å?? ?íä ?æ?? ?á?ãä æ"?á?áÝííä" ?ä ????? 4 ?ä??? ?ãä ??Ï ?????åã ???æ? æ??æÍ ?áì ??ä? ?å?íã ?í???? ?ÏÏ ãä ?áãæ??äíä æ????á ?áäí??ä Ýí ?????? ã???í? æÝí ??Ï?? ?á?ã?ã?¡ æ????Ïã? ?æ?? ã??ÝÍ? ?á???¡ ?á??? ?áã?íá ááÏãæ? á?Ý?í? å?á?Á ?áãÍ??íä ?áÐíä ??äæ? ã?áÍíä ??á????íä æ?á??í ??Ý?íä á?Ý??? ?äÏøÏ ?ãä? ?áä??? Ï??á ?á??ã?? ?ã ???åæ? äÍæ Íí "?á??á ?á?Íã?" Íí? ???æ? Ýí ??? ?á???? ??áÍ???? ã?ÏøÏíä "?ááå ????".

æäõ?á ?ä ?ÍÏ ??æ?ä ã??ÝÍ? ?á??? ?æáå "?äø åÐå ?áãæ??å?? ?á?í ?ä?á?? ãäÐ ?á???Í ?æ??á? Í?ì ?áã??Á æÍ?æá ?á?áå? ?áÝíæä æ???ä ???æä ãå??ã? ã??? ?á?ãä Ýí ?áãä??? ?á? ?ä ?æ?? ?á?ãä ??Ï? áåã æ?ãá? ?áì ?Ý?í?åã ?íá? ????? æ?æ?Ý? ???? ãäåã"¡ ã?íÝ? "?äø ?áãÍ??íä ???æ? æáæ?? æ?í? ??í?? ??í?í? (??í?? ãä ?áã??ä) ??Ï ?ä ???æ? ?á?í???? ?á?í ?ã? ãäå? ??áÍ???? ?ã? ????æ? Ýí ???íá ã?æ? ã??æ áä?á ?áã??Ý?íä".

æ?ä??á? ?á???????? ãä ???? ãÍãÏ ?á??ã?¡ Ýí ?á? ?á???ã? ?áì ??Íí? ?á??á ?á?Íã? (Íæ?áí 8 ?áã ???í ?á???ã?)¡ Íí? ??ã å?á?Á ?áã??ÏÏæä"¡ ?ãå??ã? ?á???? ??áÍ???? ?Í????ð? ?áì ???? æ???? ?á??áíã ?á??áí¡ ?Í?? ???Ï?Á ?áä??? Ýí ?á?áí??¡ æ?áì ?Ð??? ?ä?? "ä?ã?" Ýíáãð? áá??æã ?áã?Í??? í?æ? ?ááå".

æÝí ãÍ?æá? áãæ??å? ?ãáí?? ?á???íÏ ÏÝ?? ?æ?? ?á???? ????í??? ?ãäí? ??í?? ?áì ãä??? ??Íí? ?á??á ?á?í ?õ???? ?ÍÏì ã???á ?á??á?ãííä ?áã??ÏÏíä Ýí ?æä?¡ ?áãð? ??ä ?á??å?? ?á?ãäí? ?á?æä?í? ?äÝС ãäÐ ?å? ?á?ÍÏ Íãá? ?????á?? æ????¡ áãä í???å Ýí ã?????å ??á?Í?????? ?ã?ã ã?? ?ä?? "ä?ã?"¡ ?ã? ?ä??? ?á?ãä ?ã?ã ?áã??? ?á??ã?í Ýí ?áãä?? æ??? ?á????Á æÝí ??Í? ?á?ãåæ?í? æäå? Ýá??íä Ýí ?á???ã?.

æãä ??ä?å?¡ Ï?? æ???? ?áÏ??áí? ?á?æä?í? "?áì ??æ?? ??ä? ?á?äÝ æ????Ï?ã ?á?æ? áá???í? æ?á?Í????"¡ æ??á ?á?ãíÏ å??ã ?áã?Ïø?¡ ?áä??? ?á??ãí ???ã ?áæ???? Ýí ???íÍ áä??? ?ä??Á ?á??ãä? ã??Á ?á??í?í? ?á?í í??øå? ?á?áÝ?íæä ?áÍ?æãí "?áãæ??äíä ?áÐíä á? í???åã ã?ãæä ãä?æ? ???Ýí ?úæ ??á?ãí ã?íä íã?äåã ?á?Í???? ???? ?áãí? æáåã ?áÍ? Ýí ?á???í? æ?á?Ï ??? æ???á ?á??á?ã ?æ Í?ì ?áá?æÁ ?áì ?á???Á ?ä ????ì ?á?ã?".

ãä ??ä? ???¡ Ï?? ?á?ãíÏ å??ã ?áã?Ïø? ?áì "??? ?áäÝ? æ?Í???ã ?á?æ??? ?á??äæäí? áá???å?" æ???Ý "?áæ?? ?Í? ?á?í??? æ?Ï ?ã?øä? ?æ?? ?á?ãä ?áæ?äí ?á?á ?ááíá? ?áÝ??á? ?íä íæã ?á??? æ ?á?ÍÏ 09 ãä ?á??Á ?á??? ?áì 595 ??? ãä ?áã?áæ?íä áá?Ï?á?¡ æÐá? Ýí ???? Íãá? ?ãäí? ãæ?ø?? ?áì ??ãá ???? ?á?ãåæ?í?".

?ã? Ï?? ?áã?Ïø? "?áì ?Í???ã ã???? ?á?æä?ííä æ???ø? ?áø ã? ãä ??äå ?ä íã?ø ??áÏíä á?äø ?á????? ?áÏíã????í? Ýí ?æä? ã???á? ÍÏí?? Ýí ?æä? æá? íã?ä ??í Í?á? ãä ?á?Íæ?á ?ä ä?á ?áì ã??æì ?á?áÏ?ä ?á?í ???á ??ãí? ?á?Ý??? ?áÍÏ??í?"¡ æåæ ã? íõ???? ????? æ??Í? ?áì "?ä?? ä?ã?" ?á?í ??á? "?ä ãÍ?æá? ?á???Ï?Á ????? ?á?? ã??? ?áì ÍÏæÏ ?á???? ?áÍ?Ïí? ???? æä?Ý ãä ???Í åÐ? ?áíæã ?íä ãæä?áí?í? æãÍãÏ ?á??ã?"¡ æåæ ã? äÝ?å ?áä??? ???ã ?áæ???? Íí? ??á " ãä?ä? ?áã??ÏÏíä ãä ?áæ?æá ?áì ã??ø ?á?ä??".

æ?ä ?á?Í?????? ?á?í ?äÏá?? Ýí ?ÍÏì ?æ?Íí ?á???ã? ?á?æä?í? ??á ?áã?Ïø? "åí ???????? ??Ïí? Í?á? Ýí ãä??? "?á??á ?á?Íã?" æ?ãø ??æí?å?¡ ?ã? ??á "áä ä?ãÍ ????í? ?áã????? ?æ?Á ??ä? ?ãæãí? æ???ø?".

Ýí ?á?í?? Ð??å¡ ??åã ?ÍÏ ?á?í?Ïííä Ýí Í?? ?á?Í?í? (?áãÍ?æ?) ?áÍ?æã? ?á?ä???áí? ?ä?? ?íä??íæ¡ ?Ï? ???? ?áÝíáã ?á?í??äí¡ ???? ???í? ã???? ?á???? ?á?æä?í ?áÐí å? áä??? Ïíäå.

æ???Ý Ýí ???íÍ ?ÍÝí "??íÏ ?áÍ?æã? ??æí? ??? ?á??á?ãííä ?áì ?æä? æ?áì Í?í? ?á???í? æ ??æí? ?á ?á? ?á?Ý???Á?? Ýí ?á??á?ã ?á???í á?æ?íÍ ??æ??åã ?áì ?áã??ã? ?á?æä?í"¡ ãÍÐ?ð? Í?æã? ?á?í?í ãä ????á?á ?á? ?á?æ??? ¡ á???íá ?á?ä?????? ?Ï?æì ?Ïã ?ã??äí? ?????å? æ?? åÐå ?á??æÝ ?á???? ?á?í ?ã? ?å? ?á?á?Ï¡ Í?ì ??Í?? ???? ?á???í Ýí ?á???Á ???? ?áì ??? ?áÍ?æã?¡ ?æ ??ã? í?æã ?á?í? ???áã ?á?ãæ?¡ æí?ã ?á??Á ?á?ä??????¡ Ýí ãÍ?æá? áá?á?Ý?Ý ?áì ???Ï? ?á???".

ãä ??ä?å? ?Ï?ä? Í??? ?áäå??¡ Ð?? ?á?æ?å ?á??á?ãí¡ ?áå?æã ?áì ?á?ä??¡ ã????? ?í?å "?ãá? ã??æá?"¡ Ýí Ííä ??á ?ãí? Ïíáæ¡ ?á?í?Ïí Ýí ?áÍ???: " ... ?Ð? ??ä ááä?? ?á?Ï?? ?áì ?æ?íå ?ä???Ï?? ?Ï ä?ã?¡ Ý?áíåã ?ä í???æ? ?ä ?äÝ?åã Ýí ?á?Í?Ý?¡ æ?á? í???Ïãæ? ?á?äÝ".

?ã? ä?å? ?áÍ??? ?á?í ????? ?á?æÝ? Í?ð? ááÝæ? Ýí ?á?ä?????? ?áãä???? " ?áì ?Ïã ?á? ?á?æ???"¡ Ï??í? ?áì ???í? ?á??äæä¡ Íí?á åÐ? ?áäæ? ãä ?á?ÍÏ??.

íÐ?? ?ä ?á???íÏ ?íä ?á??å?? ?á?ãäí? æ?á??á?ãííä ???í ??á äÍæ ???æ?íä ãä ?ä?????? ?áã?á? ?á???í?í¡ æ??Ï ã???ð? ?áì Í?á? ?á?äÝá?? ?á?ãäí ?á?í ??åÏå? ?æä? ãäÐ ?ÏÁ ?á?æ??¡ Ýíã? í?ì ãÍááæä ?ä ?? Ýíáã "?á?Ï Ý???" ???? ?á??á?ãííä ?áÐíä ?????æå å?æãð? ?áì Íãá?åã¡ æ??æíÝ? áÏÝ? ?áä???íä ??íÏð? ?äåã¡ Ýí ?áã???á ??Ï ä?íá ?á??æí¡ ??í? ?á?ä?? ?á?íå ?åÏíÏ??¡ ??á??á ??Ï ?? ?áÝíáã ?á?í??äí ¡ ?áãä??? ???Ï? ??? ã??Á ?á?á???Á ?áã??á.admin

: - : 323
أضيف في 14/10/2011 - المصدر : admin


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب