خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 á?? Íæ?? ãä?í?..íÝåãå? ?á?á..Ý??á? æã????..¡ á?äå? ?í?? å?Ï?? æä??ã?..¡ ?Íãá ?Ý?Á ?áã??? æ?íã ?á?æ??á ?áã????? æ?áÍ?í?í?¡ æ?Íãá ??á Ðá? ?áå ?íã? ?á?ä??ä ?á??áí?: ä?æ?å áá?áã æÍ?å áá???í? Ýí ?ä??ã æ????? ã? ???í ????? ?ä?å ?á? Í???í?? ???í? æá?ä???? ???Ýí? æá?Í?æ? Ïíäí? ?æ Í???í? æá??Ï?æ?? Ý??í? ?æ ????Ïí?..

åÐ? ?á?ã?á æ?á??Ï?? ?á?æÍí ?á?ä??äí ?áÐí ?Íãáå á?? ?áãæ?í?ì æ??? ?áãæ?í?ì æä?ã ?áãæ?í?ì æ?í????? ?áãæ?í?ì æ?æ? ?áãæ?í?ì..¡ ã?Ý?? í?ä? ã????? ?äå ?á?í??? æ?áÝ?? ?á æÍ?ì ã? ?Ý?Ï?å ?á?í??? æÍ?????å? ?á?í ???? Í?á åÐ? ?á?æ??á ?á?ä??äí ?áã?áæ? æ?áÍæ?? ?áÍ???í ?áãä?æÏ ?íä ?á????? æ?á???Ý?? æ?á??æ?..

Ýí ÍÝá ãæ?í?í ??íã íæãå ?á??? 08/10/2011 ?ãÏíä? ?í?í ?æá?í? ???æáíä? ?á?ã?áí? ?á?ã?í?í? Ýí ???? ãå???äå? ?áÝäí ?á?äæí ?á??í? ?á??ã?"?áãæ?í?ì ?á?æÍí? æ?í????? ?á?Ïí?ä" ?ã??? Ýíå ??? ãæ?í?ì ?á??? æ?æÍ?äí?å? ??å?Á ãæ?í?ì ?á??? æÍíæí?å?¡ ã???æ ã?ãæ?? ä???ã ?á?æÍ ááãæ?í?ì ?á?æÍí? ?á???í? æåã ã?Ï?æä ã????? ã?íãæä ??áæá?í?? ?áã?ÍÏ? ?á?ã?í?í? ?ã??æ? ?á?ãåæ? ?á?ã?í?í Ýí ?æá ã????? áåã ?åÐ? ?áãå???ä ?áãæ?í?í ?áÏæáí ??áÝä ?á???í ?á???í ?á??íá..

?áÏå?? æ?á????? æ?á?ä?å?? ??ä? ??Ïí? ?áì æ?æå ?á?ãåæ? ?á?ã?í?í ?áÐí Í?? ?ã??Í ãÏíä? ?í?í ?á?ã?í?í?¡ ?áã??Í ?áå??á ??áåæ?Á ?á?á? íÍ??ä æí?äÝ? åæ?Á? æäÝ?? ãæ?í?í? ???í? ??á??¡ ä?ÝÐ? ?Í?? ááãæ?í?ì ?á???í? Ý?Í?å? Ý??? ä???ã ?á?æÍ á????? ãä ?á?áå? ?á?æÍ ?á?ã?í?í? æ?Í?æ?å? ã????? ?á? æ??í? ?æÍæ??á¡ æ?Í?? Ýíå? ã??äí ?ãæ ?á?æÍ æ?áã ?á?æÍ æÍ? ?á?æÍ áá?ã?á ?áã???? ?íä ?á ??ä?? ?á??? æ?áæ?äåã..

?æ?? ?á?Í??? ?á?í Íãá?å? ã??ã?? ãæ?í?í? ???í? ã?äæ??¡ ??á?? ã?ãæ?? ä???ã ?á?æÍ Ýí ??Ïíãå? á?ãåæ? ?ã?í?í í??? ?áãæ?í?ì æí??ã?? ??á ?áæ?äå? æ?í?????å?¡ ???Ï? åÐå ?áÝ??? ?áãæ?í?í? ?á???í? ?á???í? ?????? Ýäí? ã? Ý??? "?á???í?" ?á??ãí?¡ ?ä ????? ?å? ?áæ?Ï?ä ?á?ã?í?í æ?á?ã? Ýíå ä??? ?á?æ??á ?á?ä??äí æ?áÍæ?? ?á?æÍí ?áãÝ?æÏ Ýí ??áã ?áÝæ?ì ?á?ã?í?í? ?á?á??? ?á?í ?ä??å? ?ãæ? ?áã?Ï? ?á?ÏÏ æÏ???å? ?á????æä..

ãä Íó?óä ?áÍ??? æ?ó?óäå æ?ä????å ?áì ?ã? ?á?øí?? æ???øõáå æ?ä???Ýå ?áì ??æ? ?á??ã æ?æøó?å æ?????å¡ ??á? ãä åÐå ?áã??ã?? ?á???í?.. áæÍ? ãæ?í?í? ????? ?ã??? ?á?ãåæ? ?á?ã?í?í ?áÐí íÍ??? ?áì ????á ???í? ???í? æ??íá? ?å??å ?????å ?á? æ???? ?õ?íÝ ?áÍ???? æá? Í???í?? ???? ?íää? æ?íäå ?á?? ?á?Ý?åã æ?á?á??í æ?á????? .

?ã? ?á?ã??? æ???æ?? ?á??Ï?? Íãá?å? ????? ãæ?í?? Ý?íÏ? ???? ?á???á? ?á?í ?Ïãå? áãå???ä "?áãæ?í?ì ?á?æÍí? æ?í????? ?á?Ïí?ä" ã???æ Ý??? ä???ã ?á?æÍ æ?áì ???åã ?áÝä?ä ?áã???í ?ãíä ?á??íãí Ííä ?Ïã ??äí? "Ýæ? ?áä?á" ?ã????? ???? ãä 100ã?äí ?ã?í?í ãÍ??Ý í??áæä Ý???” The Concert Singers of Cary " í?æÏåã ?áãæ?í??? ?á?ã?í?í ?á?Ïí? áæ??ä? ??í?ã?ä ?áÐí áã í?ã?á? äÝ?å Ýí áÍ??? ä?æ? æ?ä???ã ãæ?í?í ??á ?á?æÏ? ?áì ?á?å???? ?í? ã?? ??ä??ã ã?í? ã? ?í??? åÐå ?á??äí? ?á???í? ?á?í Íæá?å ???? ãä ???Ï Ý??? ?æ???áí? ?ã?í?í? ???ì ?áì ã?Ðæ? Í??? Ý?Íå? ??? ?á?æÍ..¡ æÐ?æ? ä?æ?å? ?????Ý ?ã?á ?á??? ?á?? æ ã?? ãæ?í?í ?ÏíÏ ..

??íÏ? ?ä ã???? ?á?í??í? æÍ????? ?áÍ?æã??¡ ?ã?í?? ??ä? Ý?á? ?áÍáã..¡ á?ä ??æ? ?á??æ? æ???Ý? ?á??æ? æãæ?í?ì ?á??æ? ?áãÍ?? áá?á?ã ?á??Ý?? ááÍ?æ?..¡ "æ??áä??ã ??æ?? æ?á??? á????Ýæ?".admin

: - : 378
أضيف في 14/10/2011 - المصدر : admin


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب