خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 ????Ïã ?á??í? ?áÐí Ý?? ?????? äæ?á áá?? ?ã? ?á??äíä ?????Ý??å á?á?? äÝ?å ãä ?á????ä á?äå ?æÝì ãä ?áã?? Ð??å ??á ????? ãä ??á??å ??á?????.

ææ?Ý ?ãá?Á "??áÝ ???íäã?ä" ¡ ?á?äÏí ?áãæáÏ ???ã?? ?æ?Ýá? Ýí äíæíæ?? ¡ ?á?ä??Á ??äå? "Íáæ? æã??" ¡ æ??áæ? ?äå ???á Íí??å ??á?? ?ÏíÏ í??äÏ ?áì ?á?Í? ?áÍ??? ?áì ?á????? ?ä ?á?å?? ?áãä??í áá??ã.

æ?æÝì ?á??í? ?á??á? ãä ?á?ã? 68 ??ã? íæã ?á?ã?? ??Ï ã???? ???ã?? ???? ?äæ?? Ýí ãæ??å? ????ä ?á?ä??í?? æ??ä íã??Í ???á?å ?á???æ? ?áã??í ??äå ?í?ãÏ Í?ì ??á?ä ?á?????.

æáã í??Ý ???íäã?ä ?ä ?ãáå ?í?æ? ???Ý? æ??ã ?áãí áí??Í ?Ðá? ?æá ??? Ýí ä?Ý ??ä íÝæ? ?????? äæ?á ??Ï æÝ??å ¡ æ???í ?æ??Ï äæ?á ãäÍ ?á????? áá?Íí?Á Ý??.

æ??á? ?á??í? (34 ??ã?) ??ä? ???íäã?ä : "??Ïä? áå ?ä í?æä åä? ãä ??á Ðá? ¡ ?ä? ä?æá áå ?ää? ä??Ý ?ä ?á?ãæ? á? ??í? ?áì ã? í??ã æá?ä äæ?á ???áä ?á??äíä ?áã??á æ??ä í?æá ?äå í??Ý ?ä ?áíå ?ä í?ãÏ ãä ??á Ðá? Ýåã á? íãäÍæäå? áá?ãæ??."

"íä??í ?áí ?ä ??ãÏ ãä ??á Ðá?"

æÍ?æá? á?ä? äæ?á ?á????á ????íäã?ä Ýí ?á???Í á??Ïíã ?á?åä?? ?á??áíÏí? áí???Ýæ? ?äåã íæ??åæä ãæ?Ý? "Ý?íÏ?" ¡ æ??Ï ã??æ??? ã?äí? ???ä ã?í? ?á????? ?á?í ??á? ?íã?å? 750 ?áÝ Ïæá?? ???æ? ?äå? ??Ðå? áæ??? ???íäã?ä.

æ????ã ???Ï?ä ????ä ?Ïì ?ãáåã? ?áì ?á?å?? ?áãä??í ?í?? á?ã??äí?? ???Ï? Ýí ã??ÝÍ? ?á?Ïæì æ?á?? ?ã??? ?á????ä ä?Ý ?á????? æ?íã?å? ???? ãá?ííä ??æä? ?æíÏí? (1.46 ãáíæä Ïæá??) æåã? ?á?ã?í?í ??æ? ??á? æ?æá? åæÝã?ä ?áãæáæÏ Ýí áæ??ã?æ?? æ?áã?íã Ýí Ý?ä??.

æ??á ?ãá?Á ???íäã?ä ?áÐí ??åã? ??Í??å Ýí ??á?? ?æá á??Í íæ?Ý ?á?æ??ã ?á??ã ?áã??í ?äå ??ä í?ãá Í?ì ?í?ãå ?á??í??.

æÏ?á ???íäã?ä ?áã???Ýì íæã ?á?ÍÏ ?áã??í æÝ?Ï ?áæ?í íæã ?á?ãí? ?ã ?æÝì Ýí ?áíæã ?á??áí ?íäã? ??ä? ?Íí? ?å ???á?å ¡ á?ä ã??? ?í?ííå á?Ýíä ??í? ??ã?? ?æ?Ýá? ??á ?ä ?á??ãáíä ??Ýæ? ?æÝ??å ãä ?á???á? Ý?? ??Ï Íæ?áí ä?Ý ???? ãä æ?æÏ ?ä??Á ????? äæ?á ãä ?á?æíÏ.

æ??á "?æ??ä å?ä?æä" ¡ ?á?ãíä ?á??ã áá?ä? äæ?á ¡ : "??á??? ???? ??áÍ?ä á?ä ?áÏ??æ? ???íäã?ä áã í?ã?ä ãä ?á???ã?? ?áì ??? ?á????? æ?á??æ? ??á???Ï?".

"á?Ï ??ä ??áã? ??íã?"

æ??Ï ã????? ?á???Ï? ?á?í ?ãä? ãäÍ ?á????? ááãæ?ì æ???Ï? ???ì ??æá ?ä ?áÍ??? ?áì ?á????? íÍ?Ý? ?å? ?Ð? ?æÝí ?íä ?á??á?ä æÍÝá ?æ?í? ?á?æ??? ?áÐí í??ã ??Ï ???? ????í? ??á? ?áá?ä? ?äå? æ?Ï? ?ä ?á???Ï? ?á??äí? ???? ãá??ã? áÍ?á? ???íäã?ä.

æ??á? ?áá?ä? : "á? í?æ? ãäÍ ????? äæ?á ááãæ?ì ?ãÏ? ¡ æá?ä ???Ð ???? ãäÍ ????? äæ?á á??áÝ ???íäã?ä ?Í?ä äí? ?áì ???? ?á?Ý???? ??ä ?áÍ??? ?áì ????? äæ?á ??ä ?áì ?íÏ ?áÍí??".

æ??á ã?åÏ ???æáíä??? ?á?æíÏí ?áÐí íãäÍ ?á????? Ýí ?í?ä "?ÍÏ? ?áÝ???æä ?????? äæ?á åÐ? ?á??ã ?æ?? Ýí Ýåãä? áä??ã ?áãä??? ãä ?á?á ?????Ýåã áã??ÏíÁ å?ã? á?Ý?íáå".

æ??ä ?ãá ?á?áã?Á ?á?á??? ãÍæ?í? á??æí? ?äæ?? ãÍ?ä? ãä ?áá??Í?? ?Ï ?ã??? ã?Ïí? æ?æ?å?? ÍÏí?? áã??ÝÍ? ?á????ä ¡ æ??åã ?Í?åã Ýí æ?? ?á??? á??æí? ã?ãæ?? ?ÏíÏ? ãã? í??Ý ???ã "?áá??Í?? ?á?á??í?" ?á?í ?ÍÝ? ?á?å?? ?áãä??í Í?ì íå??ã ?á?æ??ã.

æ???Í ?áÝåã ?á?Ý?á á?å?? ?áãä??? ?áã??? áÏì ?á??? ãÝ??íÍ ?ÏíÏ? á?á?? ?á?ã??? ?á?á?å??í? ã?á ?á?å?? ?áãÝ??á ?á?æã??æíÏí ??æã ãä ?á?áå? ã?æä?? Ýí ?å?? ?áãä??? ?ãå??ã? ?ä??? ?á??ã.

æ????? äæ?á áá?? åí ??Ï? ?æá ?á?æ??? ?á?í í?áä ?äå? ?á ??ã ¡ æ?Ï? ??ã 1901 ?æ?í? ?æ??? ?áì ?á?ä????? Ýí ?á?áæã æ?á?Ï?? æ?á?á?ã ?ã?í? ã? ???? ?áÝ?íÏ äæ?á ã???? ?áÏíä?ãí?.

æ??Á Ýí Íí?í?? ãäÍ ?á????? áá?áã?Á ?á?á??? ?äåã ??ãæ? ãäÐ Ý??? ?æíá? ???Í?? ?ä ?å?? ?áãä??? áÏì ?á?ä??ä æ?áÍíæ?ä æ?íÝí? ???????å ááÏÝ?? ?Ï ?á???í?í? æ?á???ä?? ?áÏ?í?? ?á???ì.

æ??á ?í?ä ?áã?åÏ ?ä ??á? æåæÝã?ä ????Ý? ??æ?íä?? ã?á?í? íã?äå? ?á???Ý ?áì ?á???ä?? ?áÏ?í?? ?á?í ?å??ã ?á??Ï æ?á?í ?ä?? "?áãä??? ?á??í?í?" æåí ?á??æ? ?á?æáì Ýí ?Ï Ý?á ?á?å?? ?áãä??í.

æ???Ý ?á?í?ä "????Ý ??áÝ ???íäã?ä ?á?í? ?á?Ý?? ?á???í Ýí ?á?å?? ?áãä??í æ?Ï??å? ?áÝ?íÏ? ?áì ?ä?í? æ?ä?íã ?áãä??? ?áã??íÝ? æåí ?áã?Íá? ?á??áí? á?Ï Ý?á ?å?? ?áãä??? ?á?í í?ã ãä ?á?áå? ??áí? ?á??ã ãä ?á???ä?? ?áÏ?í??".admin

: - : 463
أضيف في 14/10/2011 - المصدر : admin


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب