خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 ä?ã? ?á????? ?áæ?äí? á???? ?áã???Ï ??áã??? æ?Ý? ?Í????í? ?ã? ?á??äíä 10 ãä ???æ?? ?á???í ?ã?ã ?á??áã?ä¡ æÍ?? ?áæ?Ý? ?á?Í????í? Íæ?áí 200 ?ã?ã? ãä ãÏä ã?Ý??? ãä ?áã??? ??ä?í? ææ?????? æ?áÝ?íå ?ä ??áÍ æ?á?äí??? æ?á????¡ Í?? ã? ?Ý?Ïå ?ÍÏ ?á??ã? Ýí ????á å??Ýí ". æ???Ý äÝ? ?áã?Ï? ??ä ?á??ã? ????æ? á??í? ãä "?á??åí? æ?á???í?" ãä ??á ?äíåã ?ä ?Ïã ?áã????? ??á???? ãã? ??á ??? ?á??ã? í???æä ?äæ??åã ááã????? Ýí åÐå ?áæ?Ý? ?á?Í????í? ?ã?ã ?á??áã?ä.

æ???ä?? ?á??ã? Ýí ?íä?åã¡ ?áÐí ?æ?á? "å???í?" ?ä??? ãäå¡ "?í??? ?á??åí? æ ??ãíã ?á?Ýæ?å ?á?í ?äå?å? ?áæ???? ?áã?áÝ? ?Ï ???? ?áã???Ï" æ???åã á?í??? "?á?æ?íÝ?? ?á??æ??í? ?í? ?á??äæäí? æ???? á????Á?á????? ?áæ?äí? á???? ?áã???Ï áã?????åã ?áì ???í? ????åã ?á??äæäí: ã? ?Ý?åã "????Ï?ã ã??ÏÏí ?áæ???Ý ãä ?????? ???ì á??á ?áã??á ?áæÍíÏ á???? ?áã???Ï" æ?Ð? " ????á?á á??? ?á?Í??? ?á?í??í? á??? ?áÝ?å?Á æ?á?á??".

æ??á? ?á??ã? Ýí ?í?äåã ?????? ??Ý? ?áãæ?æÝíä ãä ?á??ã? æ?áã?Ðäíä ?áã??æáíä ?áÐíä áã í??? Ýí Í?åã ã? í?æ? Ý?áåã áã??æá? ãå?ãåã æ??? ???åã æ?áã??á?? ?á?ä? ???í ?áÍ???? Ýí ???æ??? ??? ?áãäÏæ?í??¡ æ?Í?íä ?æ??? ???? ?áã???Ï ?áã?Ïí? æ?áã?äæí? æ?Ý? "?áã??åä? ?áì ?á?Ï??? æ?á????Ý ?áã???æ?? æ?áã??á?? ?Í?å? ãä ?áã?á ?á??ã ?áä?íÝ ??Ï???å? Ýí ???? ?áæ?íÝ? ?á?ãæãí? ?æ ??äæä í??å?"

?ã? ??á? ?á?í?ä Ð??å¡ ?Í?í? ?áÍ?í? æ?á?í? ?á??íã æ?á?ãä ?áæ?íÝí æ?á???í? ?á???ã??í? á???? ?áã???Ï æ?Í?á? ?á????íä ?ä ?Ï?Á ?áãå?ã ?áì ä??ã ?á????Ï á? ?áì ?á????¡ æ??????? ???? ?áã???Ï Ýí ?í??? ?á?æ?äíä ?á?í ??í? ?á??æä ?á??á?ãí? ?ã? Ýíå? ???í?? ??? ?áãäÏæ?í?? æ?áã??á? ?á?áãí?¡ æÝ?Í ?áã??á æ?Ý? ?áæ??í? ?á?Ï??í? ?áì ?áä??? ?áÏ?æí á??ã? ?áã???Ï á??áí? ???á?åã ?á??ãí?¡ ?ã? ??á?æ? ?í?? ãä ã???? ãÍãÏ ?á??Ï? ááäåæ? ??á??ã?á ?á???ã??í? ?ä ??Ï?á Ýí ?áã???í? ?á???ì ?á?í ??? ???? ?áã???Ï æá? ???? ?áíå? ?á??¡ ã? ?á???Ý?Ï? ãä ?Ï?Á ãä??? ?áÍ? ?ã??íí? ã??æá? æ???í?? ?á??ã? ?áæ??? æ?áã???íä ?áã??áíä ?áì ?á???? ???á ä?íå.admin

: - : 466
أضيف في 14/10/2011 - المصدر : admin


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب