خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 ?ãáí?? ?ãäí? ã???Ï? ææ???? áã??áÍ æá?í? ?ãä ?áÏ?? ?á?í??Á ??Ý? ?ä Í?íá? 6345 ãæ?æÝ ã? ?íä 19 ???ã?? æ4 ???æ?? ?á???í!

?áã? "??æ?? ??í?" ãä ã??Ï? ãæ?æ?? ?ä ã??áÝ ?áã??áÍ ?á?ãäí? ??? ?á???? ?áæ?äí æ??á ã?æä??å? ãä ?ãä ?ãæãí æ????á?ã?? ??ã? æ???? ????í? ??äÏ? Ýí ?á?æä? ?á??í?? ãä ??á ???íÝ ?á?åæÏ æã???Ý?å? Ýí ?Ý? ãÍ???? ?á????ã æ?á?äÍ ?ã??áÝ ????áå?.

æ???Ý? äÝ? ?áã??Ï? ??ä åÐå ?á??æ? ???í Ýí ???? ???í? ã?Ï? ?áã?Ý? ?á??ã áá?á? ?á?ãäí æ?í??? ?áãÍ???? ?áã??ã?? áá?æ?å? ?á????ãí?¡ ???? áá??áíã?? æ?á?æ?íå?? ?á?í ?ã ??æíÏ ?ãí? æá?í?? ?ãä ?áããá?? ?å?¡ ?ã? Ýí Ðá? ?áã??áÍ ?á????í? ááãÏí?í? ?á??ã? áá?ãä ?áæ?äí áÍ?å? ?áì ???íÝ ?á?åæÏ æã???Ý?å? Ýí ãÍ???? ?á????ã æ?á?äÍ æ?á?Ý??á ?áÝ?? ?áã??? ??ã?äíä? ?áãæ??äíä. ?Ð ?á?á ã? í?íÏ ?ä ?å?íä¡ ??Ï ?áã??æá ?ä ?á?ãä ??áããá?? ?á?ÏíÏ ãä ?á???ã???? ?ã??áÝ ?áã??áÍ ??? ?á???? ?áæ?äí ãä ??á ?á???íÏ ?áì ?ä ?áÍ??? ?á???ã??í ?áÐí ???Ýå ?á?Ïä? ????? Ïæá ?áã?ãæ? ?ã? Ýí Ðá? Ïæá ?á?ã?á¡ í??ì ??å?? ?í??í? ?Íí? ????æ? Ýí ?ã?å? ã? ?åæÏ ??åá ?á?á?Ï Ýí ???í? ?íã ?áÏíã????í? ?áÍ??¡ æ?ä?Á Ïæá? ?áÍ?æ? æ?áæ?????¡ ??å?? í?? ?á? ?ä?í ??á ?á?ãä æ?íÝ?å ?á????í? Ýí ?æÝí? ?á?ã?äíä? æ?á??íä? ááãæ??äíä¡ ?áì ???? ?ä á? Ïíã????í? ?Ïæä ?ãä æÏæä ?Í???ã ??ãá á?æ?äíä ?á?á?Ï.

ÝÝí åÐ? ?á????¡ ??íÝ ã??Ï? "??æ?? ??í?"¡ ???í ?á?ãáí?? ?á?ãäí? ?á??????í? ?á?í ??Í? ??æã ?å? ã??áÝ ?áã??áÍ ?á?ãäí? Ýí ã?ãæ? æá?í?? ?ãä ?áããá??¡ Íí? ??Ý?? ?áì ?????á ?á?ÏíÏ ãä ?áã?Íæ? ?äåã æ?ÏÏ ??í? ãä ?áãäÍ?Ýíä ãä ã????í ??æí? ?áã?Ï??? æ?????? ??íá ?áã??? æ?á?í?ã ??á?Ý??á ?áÝ?? ?á?í åí ?á??? ?á?æá Ýí ??? ?á?Í??? ??í?? ?á?ãä æ?á??íä?.

æ?Ï ?äÏ? ?áã??áÍ ?á????í? ááãÏí?í? ?á??ã? áá?ãä ?áæ?äí ?ãí? ãæ?Ýíå? ãä ???? ????í? æ?ãä ?ãæãí æÝ?? ?í?Íí? æ????á?ã?? ??ã? æÝ?? ?áÏ???íä ?áã??æÝíä ??á??æ?¡ ????ã?Ï ??áæ? ãáÁ ?á???? ?á??ã æ?á??íí? ?áì ?áãäÍ?Ýíä Ýí "?áä?? ?á?æÏ?Á" Ï??á ?áãÏ?? ?áÍ??í æ?áã??æÝ? ??æ?? ?á??íã?.

Ýæá?í? ?ãä ?áÏ?? ?á?í??Á¡ ??æá ã??Ï?ä?¡ ???á ã??á? Ð? Ïá?á? æ??Í? ?áì ?á??????í?í? ?á?ÏíÏ? ?á?í ???ãÏå? ?áãÏí?í? ?á??ã? Ýí åÐ? ?á?ÏÏ. Ý?Ï ??Ý? ã??áÍ åÐå ?áæá?í? ?áì ?á?í?ã ??ãáí?? ?ãäí? ã???Ï? ææ???? æã??ã?? ??á? ã?ãæ? ???? ?å? ?áÏ?? ?á?í??Á ?á???ì ?áåÏÝ ãäå? ?Ï ?áÍ??í?? ?á?ãäí? ááãæ??äíä Íã?í? á??æ?Íåã æ?ãæ?áåã¡ æ?ãá? ?áì ????? ?á?ã?äíä? æ?á??íä? ááãæ??ä. Íí? ??Ý?? åÐå ?á?ãáí??¡ ã? ?íä 19 ???ã?? 2001 æ4 ???æ?? ?á???í¡ ?áì ?í??Ý ã? á? í?á ?ä 6345 ????¡ ?Ý?? ?ä 3518 ãäåã ??Ï ?á?Í?? ãä åæí??åã¡ Ýíã? ?Ïã áá?Ï?á? ã? ã?ãæ?å 2827 ???? ?íäåã 1805 ???æ? Ýí Í?á? ?á?? ?????ã ã??áÝ?¡ ???Ý? ?áì 1022 ???? ã?Íæ?? ?äåã ãä ??á ?????? ????ã æ?äÍ ?????.admin

: - : 598
أضيف في 17/10/2011 - المصدر : admin


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب