خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 


???á. ???á? ??ãá ?íÏí ?äæ?. ?? æ?í? ?áÏæá? ?Ïæä Í?í?? Ýí Í?æã? ?ä?í??ä ???á? \"å?Ï ?á?á? ?í??å á??å?\"... تفــاصيل?á??äæä «í???í ?åãí? ??á?? æ í??á? ã?åæÏ? ã???Ý?»¡ á?ä Ðá? áã íãä? ?áæ?í? ?áã?áÝ ??á?á???? ?á??ã? æ ?áÍ??ã? ãä ?á??Ý ?áì ?äå «?í?æä ??å?? ??á ãæ?Ï ?á?ä?????? ?á?åæí? æ?áãÍáí? ?áã?????»¡ ã????? ?ä «?ä?íá ?á?åæí? ?áãæ??? íæ?Ï ?áì ??? ?á??ä?ã? ?áÍ?æãí ?á???í?í áá?ä? ?áÍ?áí? .... تفــاصيل????? ??í? ?áÍ?æã? ??Ï ?á?áå ?ä?í??ä ?ä ?á??ã?? ?áãá?í? ?áã???í? á??? ?á?Ïã¡ Ííä ????Ï? ã? ?áä??? ?áæ?äí ?í?í? ?í?í? ?áì ?ä í?á ????å ?á?å?í Ýí ?í ?á??ã?ä ?\"?á???\"¡ ã??Ï? ?äå ?í??á? åÐå ?áã??á ?áì ã??æì ãäå?í? ?áÏ?ã ?áÐí ??Ïãå ?áÍ?æã? áá??ã??¡ ??á ?ä í?? ?äå á? íÏ?í ã? ?ä ??ä ?á???? ?á?å?í? ááãÏ?? æ?á?í í?ÍÏ? ?äå? ?á??í? ?ÍíÍ? ?ã á?.... تفــاصيل????? æ?í? ?á????ä æ?á??ãí? æ?í??? ?áãÏíä? ãÍãÏ ä?íá ?ä??Ï ?ááå¡ ?ä ãÍ???? ?áÝ??Ï æã??ÝÍ? ?á??æ? æ??????á ã??å? ?á?í?¡ ???í? á? ???á? ?????? ??á?ãí? ãäÝ?Ï? ãä åä? æåä??¡ Ýí ????? ?ãäí? ?áì ??Ï?ã ??Ï ?á??í? ??ø?Í æ?í? ?á??åí? æ?áä?á ?áì ä?? ???ã? ?áã??ÝíÏíä ãä ã?Ðæäí?? ?áä?á.... تفــاصيلå??ã ??í? ???Í æ?í? ?á??åí? æ?áä?á Ýí Í?æã? ?ä?í??ä¡ ãä ??á ?äåã íä??Ïæä ??? ?áæ??? æ???Á ?á?Ï?á? æ?á?äãí? æ?í?åã ãä æ???Á ?áÍ?æã? ?áÍ?áí?¡ ???? äæ? æ???á ?áä?á ?á?í í???ãáæäå? æ???? ??æáåã Ýí ?á?æ??? æ?á?ã??ä ?á??ã? Ïæä Í??? ???ííä... تفــاصيلí??í åÐ? Ýí ?áæ?? ?áÐí ???Ý Ýíå ??í? ?áÍ?æã?¡ ??Ï ?á?áå ?ä?í??ä¡ ?á?ãíä ?á??ã áÍ?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí?¡ ?áì ?á?ä?å?Á ??í?? ãä ã??æ???å ???æ? ?æ?í? ?áÍ???? ?áæ???í?¡ ??æ?Ý? ã? ?á?Í??? ?á???ì ?á?í ???á ?á???á?Ý ?áÍ?æãí¡ æåí "?á????á?á" æ"?áÍ??? ?á???í?" æ"?á??Ïã æ?á??????í?".... تفــاصيلÝí ????? ?í?æä áå? ???í? ?áì ?á??Í? ?á?í??í? ?áã???í? æÝíã? íã?ä ??????å ?ÍÏ ???? ?áåÏ?í? ?á?í ??á??å? Í?æã? ?ä?í??ä ?áã??á?¡ ???? ?á?ã?ä? ?á??ã? ááÏ???? ?á?í??í? á?ã??? ?á?Ïá æ?á?Í??ä íæã ?ã? ?á?ÍÏ ?æ?íÝ ã?????å? Ýí Í??? 20 Ý???í?.... تفــاصيل??á ??Ï ?á?áå ?ä?í??ä Ýí ?áã? ?ã?ã ?áã?á? ?áæ?äí ááÍ?? ?ã? ?á?ÍÏ ??á???? ?äå ?æá ãä åä? ??í? ?á??áã?ä ?áã??á¡ æ??Ï ?äå ???á ?å å??Ýí?¡ á?äå áã í??Ý ?áì ??ãå æ??á ?ä ???? ?áÝ??í ?á?ãíä ?á??ã áÍ?? ?á????á?á åæ ?áã?æá ??á??Ý ?ä ??ãå.... تفــاصيلãä ?á????Á?? æ?á??æ?? ?á?í ??Ïã ?áíå? Í?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí?¡ ??????å ä??? 20 Ýí ?áã??? ãä ??æ? æ????å¡ æ?åÐ? ?í?æä ãá?ã ?áì ?á æ?í? íä?ãí áÍ?? ?áÏ?á? æ?á?äãí? ????á?? 20 Ýí ?áã??? ãä ????å ?á?å?í?.... تفــاصيلÍ?ã ???ã?? ?á???á?Ý ?áÍ?æãí ?ááíá? ?á?ã?? 16 Ï?ä?? ?ã?? Í?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí? Ýí ?áåí?á? ?áÍ?æãí?... تفــاصيل??Ï? Í?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí? ?áä???? ?áã???? áá?ä?????? ?á???í?í? ?áã???í? ?á?í ??? ?á?ã?? 25 äæä?? æÐá? ?Í?æáå ?áì 80 ã??Ï?¡ æÝ? ã? Ð??å æ?í? ?áÏ??áí? ?á?í? ?á????æí ?áíæã ?á???.... تفــاصيل??á ??í? ?áÍ?æã? ?áã???í? ???? ?áÝ??í¡ ?á??? 26 äæä??¡ ?äå ã???Ï ááÏ?æá Ýí ???á?Ý ã? Í?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí? ?áÐí í??Ï? ä???? ?á?ä?????? ?á???í?í? ?áã???í?.... تفــاصيل??á Í?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí? ?äå í??å á?Ï??? ä???? ?á?ä?????? ?á??áã?äí? ?á?í ??? Ýí ?á?á?Ï¡ Ýí æ?? ?Ï? Ýíå í?åí? á?æáí ????? ?áÍ?æã? ?áã???í? ???? áã???í?? ?áÏ??æ? ?á?ÏíÏ ááããá?? ?áã???í?.... تفــاصيل??áä æ?í? ?áÏ??áí? ?á?í? ?á????æí ã??Á ?á?ã?? ?ä ä??? ?áã????? ?áì ?á??íÏ ?áæ?äí Ýí ?ãáí? ?á??æí? Ýí ?á?ä?????? ?á?í ??? ?áíæã 25 äæä??¡ ä?å?? 45 Ýí ?áã???¡ Í?? ?áã?áæã?? ?áã?æÝ?? ?áì ÍÏæÏ ?á?ä.... تفــاصيل?á?? ä??? ?áã????? Ýí ?á?ä?????? ?á???í?í? ?áã???? ?á?í ?Ï?? ???Í ?áíæã Ýí ?ãí? ?äÍ?Á ?áã??? 34% Í?ì ?á???? 17.00 æÝ? ã? Ð??å ?á?? áæ???? ?áÏ??áí?.... تفــاصيل?á?? ä??? ?áã????? Ýí ?ãáí? ?á??æí? ?á?í ?ä?á?? ???Í ?áíæã ?á?ã??¡ Ýí ??Ý? ãä??? ?áããá??¡ 11,50% ?áì ÍÏæÏ ?á???? ?á??äí? ???? ?æ?á?¡ æÐá? Í?? ?á?? áæ???? ?áÏ??áí?.... تفــاصيل?á?? ä??? ?áã????? Ýí ?ãáí? ?á??æí? ?á?í ?ä?á?? ???Í ?áíæã ?á?ã?? Ýí ??Ý? ãä??? ?áããá?? ????? Ýí ?áã?? ?áì ÍÏæÏ ?á???? ?á?????¡ æÐá? Í?? ?á?? áæ???? ?áÏ??áí?.... تفــاصيل?ä?á?? ?áíæã ?á?ã?? ?á?ä?????? ?á???í?í? Ýì ?áã??? ã? ?íä ãÍ?æá?? ?á??? ááÏ?æ? ááã????? æ?íä ã????? ??á?ãí? íõ?æ?? áå? ?áÝæ?.... تفــاصيل??Ï?? ????? ãÍ?ãí ?á?Ïá æ?á?Í??ä ?á??? áá??í ?á??ã ?áæ?äí ?Í?í Ýíå ?Í?í? "?ã? ?á?á???" áÍ??? ?á???? ?áã???í ãäÐ 20 Ý???í? æ?áì 24 ãä ?å? äæä?? ?á???í.... تفــاصيلí?æ?å ?áãæ??äæä ?áã????? íæã 25 äæä?? ?á???í äÍæ ?ä?Ïí? ?á??????¡ á???í?? ãã?áíåã Ýí ?á??áã?ä¡ Ýí ?á ?í?? æ?äí¡ ?ã?å ?á????? ?æä åÐå ?á???Í????? ???í Ýí ?á Ï??æ? ?ÏíÏ ?æ? ?áíå ?áã????? ????Ý?¡... تفــاصيل


  
يوتيـــوب