خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 


á?áã? "?á?????" Ýí ?áÏ???? ?áã???í? ???? ãä ã?äì¡ æ???? ãä ????ã?á¡ á?ä í??Ï ?å? ?ãæã? ?å?? "???? ?Ï?" ??ã Ýí ã??ä Íãíãí í??Ï? ãä "??Ý? ????" ã?æ?? ???? ?æ Ýíá? æ?æá? ?áì "?áãáåì ?ááíáí" ?æ "?á????íå" æåæ ?áÝ??Á "?á?ãæãí" ?áã??? á?Í???ä "???í?" ãä äæ? ???.... تفــاصيل??á ?ÍÏ ãÍ?ãí ?áÏÝ?? ?ä ??í? ?áæ???Á ?á?í??áí ?á???? ?íáÝíæ ??á??æäí ?ä ?áãã?á ?á?ãí??í ?æ?? ?áæäí æá??? ??? ?á?Ïã ?á?????áí ??í??í?äæ ?æä?áÏæ åã? ãä ?íä 200 ??åÏ ?í??ã? ?áíåã ?á???? Ýí ?á??í? ?á?í í?åã Ýíå? ??á??æäí ?ãã???? ?á?ä? ?áãÏÝæ? ?á??? ã? ãæã? ????.... تفــاصيل??áä? ?áá?ä? ?áãä?ã? ááãå???ä ?áÏæáí ááÝíáã ?ã???? á??Í? ?Ýá?ã ?áã????? ?á??ãí? ááÏæ?? ?áÍ?Ïí? ???? ?á?í ??ä??Ï ?íä 2 æ10 Ï?ä?? 2011.... تفــاصيل?????? ?áÝä?ä? ?áã???í? ???ì ?å?í?¡ ???Í ?ãíáå? ?áÝä?ä í??íä ?Í??ã Ýí ?áá??Í? ?áæ?äí? á???? ?á?Ï?á? æ?á?äãí?¡ ??æ? ?í???í? æãåã?¡ æåí ?á??æ? ????æá ???ì - ?á?í ??ä íã?ä ?ä í?æ?å? ?áÝä?ä ?áã???í ãäÐ ãÏ? ?æíá?... تفــاصيل????? ?áãã?á í??íä ?Í??ã ?ä í???Í Ýí ?áá??Í? ?áæ?äí? ?á???? ??á????. ?áãã?á ??Á ??Ï?? á?ä ?áãÝ???? åæ ?äå ??? Ðá? ???ã Í?? \"?á?Ï?á? æ?á?äãí?\" ?áã??æÝ ?Í?æ?å æÍ?æ? ?á?ã?í?? ?áãæ?áí? áå ááÝä.... تفــاصيل???? ã?ãæ?? ãä ?á?Í?Ýííä ¡ ?á??? ã? ??á ?á?æá áá??í? ?á?íäã??í ?áã???í \"Ýíáã\" áã???å ãÍãÏ ???æ? ¡?ã? ?á??äíä ??áã??? ?á?íäã??í ãí????ã? ??íä ?áÏí?? ??á?í??Á.... تفــاصيل?áÝä?ä? Í?í?? ?áãÐ?æ?í Ýí Ðã? ?ááå... تفــاصيلá??áã? ??ä ??ä??ä ??í?? æå? åæ ?áíæã í?æ? ?áã??ã??? ?á?í ??Ïå? áå ??íÝä ??íá??? ??á????Ï ?á?á??í? ?áì ??ì ?äÏí?ä? ?æä?.... تفــاصيلÍ??? ?í? ??Ïí? ??Ýå? ?åæ ãÍ?? ?á???? ?áãÏíä? ??á????¡ ?ã? ?á?á???Á¡ ???å? ??ãå? ?ÏÏ ??í? ãä ?áã??Ý?íä.... تفــاصيلá?? Íæ?? ãä?í?..íÝåãå? ?á?á..Ý??á? æã????..¡ á?äå? ?í?? å?Ï?? æä??ã?..¡ ?Íãá ?Ý?Á ?áã??? æ?íã ?á?æ??á ?áã????? æ?áÍ?í?í?¡ æ?Íãá ??á Ðá? ?áå ?íã? ?á?ä??ä ?á??áí?:... تفــاصيل??ÏÏ? ?áãæ??å??¡ ã??Á ?á?ÍÏ¡ ?íä ?æ?? ?á?ãä ?á?æä?í æ?á????? ãä ?á?áÝííä ?á????íä¡ ?áì ?áÝí? ?? ?ä?? \"ä?ã? ?í Ýí\" ?á???? Ýíáãð? ???æäíð? íÍãá ?äæ?ä \"?á?Ï Ý???\"¡ ?áÐí í?æ? ??æ? ??å ?í??ä Ýí ?á??ã 1979¡ æí?ÍÏ? ?ä ?áã??Íá ?áÍ??? ??? ?á?æ?? ?á??á?ãí? Ýí ?í??ä.... تفــاصيل- ?á? ãå???ä ?í?äí ææ?? ááÝíáã ?á?ã??í?í Ïæ??å ?á??ã??. íÏí?å ??íÏ ?æ??íã æåæ ãä ä???Á ?áÍ??? ?á?ã??í?í? ?á???Ïíä... تفــاصيل
 
يوتيـــوب