خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 


?ã?ä? ã??áÍ ?áÝ??? ?áæ?äí? áá???? ?á????í? ãä ?Ý?í? ?ã??? Ïíäí? ?Ï?ì \"?á?ã??? ?áãåÏ?æí?\"٬ ???äì ã???Ï?? ??Ð? æ???æä ãä ?Ï? ?Ý??Ï íä??æä ??á ãä ??æ?í?? ææ?Ï? æ?á??æí æ?á?æí?? ?Í? ?ã?? \" ??íã \" ä?Í Ýí ?íå?ã ?????å ??äå \"?áãåÏí ?áãä???\".... تفــاصيلæ???Ý ?áã?Ï? äÝ?å ?ä ä?? \"?á???????\" í??í Ýí ???? ?Ý? Ï??? ?áí??? æ?áÍÐ?¡ ??Ï ???Ý?? ã?Ïá ?á??íã? ??áÏ???á?í??Á¡ æ?áÍÏí? ?ä ?åÏíÏ?? ??å??í?¡ íã?ä ?ä ?ã? ?á?ãä ?á??ã¡ æ?ä ?á????Á?? ?á?ãäí? ?Ï?á Ýí ???? ã??? ??????í áã??áÍ ?á?ãä¡ ?ã??áÝ ??ä?Ýå?¡ á????Ð ?Ï??í? æ???í? æ?Í????í? ã?ÏÏ?.... تفــاصيل??? ?á?á?Ý ãä ???ä? ??Ýí Ýí ?á?? ã?í??? ?ä?á?? ??í? ?á?ÍÏ 20 äæä?? ?á?í? áäÏ?Á ?á???å? ?áæ?äí áÍ??? 20 Ý???í?¡ Íí? ?ä?á?? ?ã?í?? ?á?äæ? ?á?í ãä Íí ?á?åíÏ ?ã?á ?ã??í æ???? ?Íí?Á ?á?äæ? ?á???í? ã?æ?? ?ã?í??... تفــاصيل??íä á?ä??? ?áã????? ??á?Í?í? ?á????äí?¡ ?áì ã???Ý ãÏíä? ???? ?áãÍ?á? «?í?? ??í??» í?Ýæ ?áì ??Í ?á?Í?. ?áì ??Ï Íæ?áí ãíáíä ãä ?áãí?å ?á??áíãí? ááãÏíä? ?á?áí??¡ ??ä åä?? «??ã ã?Ïäí» ?í? ã??æÝ ?Ï ??? áá?æ¡ ?íä ?áÝäíÏ? æãÏíä? ???? ?áãÍ?á?¡ ???ÐÝ? ?á?ãæ?? Ðá? ?á?íÁ ?áã?æ?? ?áÍ?ã¡ á?ä ?á??Ï???? á? ????äíå ãä ?íä ??í? ãä ?á??í?Á ?áãæ?æÏ? åä??.... تفــاصيل?áã? ??æ?? ??í?\" ?ä ãÏí? æ??á? áá?ä? ?á???í ?ãÏíä? ?æ?Ïæ? ?Ï ???Ýì ???Í íæãå ?á?????Á æã?å ã?á? ã?áí ??í?.... تفــاصيل?Í??? ?ä??? ?á?æ?? ?áã???Ï? íæã ?á?á???Á 1 äæä?? 2011 ãÍ?æá? ??? ?Í??? ??Ïå ?ã?ã ã?? ?ã?á? ??áíã ????¡ æãä?? ?á?æ?? ?áã???Ï? ?á??? ??Ï ?á??áí ?í?æ?? ãä ??ã?ã ?ãáí? ?Í??? ??Ïå ??Ï ?Í???å ?ã? ??á ?äå ?å?ä? ãä ??Ý ãæ?Ý ??á?ã?á? æ?Ýå ??á??í? æ\"?á?ã???\".... تفــاصيل??á ã?Ï? ã?á?¡ ?ä á?ä? ?Ý?í? ã???í? ãä ?áãÏí?í? ?á??ã? áá?ãä ?áæ?äí æ?á?Ï??? ?áã???í? áá?ã???¡ ã???á? Ýí ??? ???? ?áãÍ?á?¡ áá?Í?? ãä ?æ?? ?ã??ííä æ???á ?ãä ??á?íåã ???æì ãä ãæ??äíä¡ ?áÐíä í???æä ??? ???? ??Ï ?á???? ?æ ?á?ãá.... تفــاصيل?Ý?Ï? æá?í? ?å? \"?á?íæä- ?æ?Ïæ?-?á???í? ?áÍã??Á\"¡ ?ãä ?á?? áå?¡ ??ä ãæ??ä? ????äí? ?ã ãä?å ?áíæã ?á?ÍÏ ãä æáæ? ã??? ?áÍ?ä ?á?æá ?ãÏíä? ?á?íæä ??Ïã? ?áíå ãä á?? ??áã??.... تفــاصيل?áã? \"??æ?? ??í?\" ?ä ?á???? ?á????í? ???Ï?? ãÏí? ä?? ?áã??Á¡ ãä??Ý íæãå ?á???¡ áá?Í?í? ã?å Íæá ã? ä???å ?áíæãí? ???æ? ?Ý?í? ?ãä ã???? á???? ??ä? ?ã??? ?á?ä? ?ã???. ?ã? ?áã? \"?æÏ\" ?ä ?á?Í?Ýí? ?á?í ???? ?áã??á ?ã ???Ï??Áå? ?Ðá? æ??ä ??í? ?á???? ?á????í? ?ã???? ?Ï ?Ð? ?á??? ?áì íæãí? ?á???Í. æ?í?æ? ãÏí? ä?? ?áíæãí? ?á???? íæã ?á??äíä ?áã??á¡ æÝ? ã? ?áã?å \"??æ?? ??í?\"... تفــاصيلÏ?ä æ?í? ?á???? æ?á?í??? ãä?Ý ?á?í??, ?á??? ??áÏ?? ?á?í??Á, ã???íä ?æ?íæ? ?í??ííä ãäÏã?íä áá??? ??áÏ?? ?á?í??Á í???ä Ýí ?ã???í ??ä ã?í? ?íÏí ??ã?ä æ?íÏí ?á??äæ?í, æí??ãá ?á æ?ÍÏ ãäåã? ?áì ãá??? á??? ?á?Ïã ?áã???? Ð?? ?á??? ?á???ä??í ã?å?? ??á?ä???.... تفــاصيل?ã?ä? ?ä??? ?áÏ?? ?áãá?í á???Ïí?, ã???? ??í?íæíä, ãä ?Ý?í? ????? ???æä ãä ????? ?ä??? ã????? Ýí ???? ?á????ä ?áÍÏíÏí? æ?áãÍá?? ?á????í? ??á?ã?á? æãÏä ???ì.... تفــاصيلä?á? æ??á? ?áã??? ?á???í áá?ä??Á ?ä ã??Ï? ??í? ?ä ???? áÝ? ?äÝ??å ?á??í?? ?ã?áÍ? ?áÍ?æ? ??áã??? ?á????Ý??í ?á??ã?í ??ä ??Ï ??áÏ???á?í??Á, ??Ïã? ???ã ?áä?? Ýí ??Ïå ??íÍ? ?áíæã ?á???.... تفــاصيلÝí ã??áíä ?æ?íä æ????ã ?áä?? Ýí ãä?áåã? Íí? ??Ý ?áÍí ?á??áÝ ?áÐ?? Í??? ?ãäí ã??Ý ???Í íæã ?á?ãí? 20 ???æ?? 2011 ?á???í ãä ??á ?á??Á ?á??? ?áì ã?åã ?äÝ ãä ?íä ???? ?áã??ãíä ?ãÏíä? ????ä ???? ??Ï ?æ??å Ýí ?á??á ?á?ãÏ æ????ã ?áä?? Ýí ãä?á ?á?í? Íí? Íí ?áã?í?? ?Ï?í? ?á?å? ?á???í ã??Í? á??íã? ä???Á... تفــاصيلæ??ä ã?á? ãÏíä? Ý?? ??Ï?¡ ?á?á Ïæ?? ???æ?? 2010¡ ?áì æ?? åÐå ?á??ãí??? ?á?í í?á? ?á?Ýå? ?áã?áí 20 ãáíæä Ï?åã¡ ??Ï ???í? ?á?ãä ?á??ã æ?áÍÝ?? ?áì ?ã?äíä? ?áãæ??äíä.... تفــاصيل??á? ãÍ?ã? ?á????ä?Ý ???Ýí ?áíæã ?á?ãí? ?áì 21 Ï?ä?? ?áã??á ãÍ??ã? ?ÍÏ ?áã?æ??íä Ýí ?ÍÏ?? ?á??? ?á?í ??Ý?å? ãÏíä? ?áíæ?Ýí? Ýí ãä??Ý ?å? ??? ?áã??í.... تفــاصيلÍ?? ?æ?? ??í? ?á????? ?á????í? ??Ï?? ?æÏ ?ãí?? ã?í?? ??Ýí ???Í ?ã? ?á?á???Á 18???æ?? ?á???í æ ?á?í Ï?? ?áíå? ?á ãä ?áã?ãæ?? ?áæ?äí? ááã???íä ?áã??áíä æ?á?ä?í?í? ?áæ?äí? áá??? ?áã???? ?áã??á? ¡... تفــاصيل?Ý?Ï? \"?áã??Á\"¡ Ýí ?ÏÏå? ?á??Ï? íæãå ?á?????Á (19 ???æ?? 2011)¡ ?äå? Í?á? ?áì æ?í?? ?ã??í?? ã?í?? ?????? ?ã???? \"?á??á\" Ï??á æ???? ?áÏ??áí?. æ?ÝíÏ åÐå ?áæ?í?? ?ä ?á??ãá ?áÍ?áí á?á?? ?á????ä?¡... تفــاصيل?????? ?á???áíä. ??Ï ã??á ??? ???Ýí ã??áæä ??äí ãá?á íÍ?áæä ??Í ?á?áÏí? æíåÏÏæä... تفــاصيلÝ?Ï Í?æá åÐ? ?á??? íæã ?á?ãí? ?áã??í ?åÏíÏ ?ä?? ãä \"?áí?\" ãæÍí? ?äå íÍãá ?á?Í? ã?å¡ ã??áÍ ?á???? ??á?í??Á ??Ð? ?á?åÏíÏ ãÍãá ?á?Ï¡ ???? ?äå ?ã ??á??? ãä ?ä?áí? ?ã?í?? æã? ?ã?áå ãä Í???í? áá?ãäííä.... تفــاصيلåí?? ??í? í???å? ?á??æÝí?æ? å??ã ?ä?í?¡ ãÏí? ã??? ??ä ??Ï áá?? ?á???í¡ ????? ???íÍ? á??? ?áå?á? ãÍãÏ ?æÏ?æ?¡ ?áÐí ??ä? ?Ï ?????? ?á?æ?í?? ???ä ??æÝ ã??áå¡ ?íä ?á?? ??ãí ãä?æ? Ýí ????? ?áã??? ?á???í áá?ä??Á í?í? ?áì ?ä ?áæÝ?? ??ä? ä?í?? ??æ? ???í ??Ï ãÍ?æá?... تفــاصيل


  
يوتيـــوب