خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 


í?ã ??Ï ?Ï ?á??? Ý?Í ??? ?á???Í á?æá ?ä?????? ????í? ??ÏÏí? Ýí ã?? æÝí ??? Íá?? á?äå?Á Í?ã ?á?í? æ??áíã ?á?á?? ááåí??? ?áãä???? æÐá? ??Ï ã?á?á ?ÏÁ ??á???Ý??Á ?áì ?áÏ??æ? æ?ä???? ã?á?í ?á??? æ?á?æ?ì æ?á??æ? Ýí ?ä???? åí?? ???í?í? áæ?? æ?í??? Ï??æ? ?ÏíÏ.... تفــاصيل??áä? ?á??? ?Í??? ??á?ãí? ?????í? ???íá \"?á???á ?á??á?ãí\" áÏ?æá ?á?ä?????? ?á???í?í? ?áã???? Ýí ?á???? ãä ã?íæ \"??æ??ã ãæÍÏ? æ??ä?ã? ãæÍÏ æÍãá? ?ä????í? ãæÍÏ?\".... تفــاصيلÍÐ? ãÏí? ã??? ?á?Í?í??? ?áÝíÏ??áí ?á?ã?í?í (?Ý.?í.?í) ?æ??? ãæá?٬ áíá? ?ã? ?á?????Á٬ ãä ??í ã???Ýíä ????íä á?ä?íã ?á???Ï? ?áì ?äÝíÐ å?æã ??å??í ??? ?á?ä??ä? ?Ï ?áæá?í?? ?áã?ÍÏ?.... تفــاصيل????? ?áæá?í?? ?áã?ÍÏ? ?á?ã?í?í?٬ ?ã? ?á?????Á٬ ?á?åæÏ ?áå?ã? ?á?í í?Ðáå? ?áã??? Ýí ã??á ã??ÝÍ? ?áã?Ï???٬ æ?Ð? \"?á??æ? ?áã?í? áá?????\" ?áì ã??æì ?á??áí? ãä ?áã??Í?? ?áã??æ?? ??á?ä? ?áåäÏí.... تفــاصيل???åÏÝ? ?í??? ãÝ??? Ýí ÍÏæÏ ?á???? ?á????? ãä ??íÍ? ?áíæã ?á??? 3 ã???¡ ã??? ááÏ?? ?áæ?äí í?? ?Íí ?å?????¡ ?æ?? ãÏíä? ?ãä????¡ Í??ã? ??Ï?å ã??Ï? ã?????? á?á ?íÁ ?ä ?á?????.... تفــاصيل??á ???í? áá?ãã ?áã?ÍÏ? íæã ?á?ã?? 2 ã??? 2012¡ ?ä ?á??íã ?ááí?í ?á??Íá ã?ã? ?á?Ð?Ýí ?áÐí Íæ?? Ýí ?á?Í??Á ??Ï ?ä ???? å?æã ???æ?í ?ä?å ?æ?? ?áã????? æÍáÝ ?ã?á ?á??á?í ??Ýá?å ?á?í Í?æá ?áå?æ? Ýíå? Ýí ???æ?? ?áã??í ??ä í?íÏ Ýíã? í?Ïæ ?æ? ã????å ?á??í?? ?äÏã? ?í? ??Ï??å ?á?ä?? ?áíå.... تفــاصيل??? ?á??í? ?á?ãí??í ????? ?æ??ã? ?á?? ??áí?íä ?ã? ã?áä?ð ãæ?Ý?ð æ??Í?ð ãä ?á??í? ?á?æ?í ???? ?á??Ï æä??ãå ã??Ï?ð ?ä ?í?ã ?á??í? ã?ÏæÏ? æ?ä ?áæá?í?? ?áã?ÍÏ? ????ø? ??æ?å.... تفــاصيل??Ï?? ?á?á??? ?á????í? íæã ?á??äíä ?ã?? áá??? ?áì ???? ?áå??ãí ?áä??? ?á?äí áá??í? ?á????í áá?????å Ýí ??????å ????í?á?? æ?Ý?í??? æåæ ???? ãä ?áã??Í ?ä í??? ?á?æ?? ?á???Ýí ??Ï ?ä?Í?? ?á?æ?? ?á?ã?í?í?... تفــاصيلÍ?á ?áãæ?? ãä ã??Ï? áí?í? ?áì ????? ÝíÏíæ ã???? ¡ æåí ???íá?? ?æ?í? ??í?? ?Ï?ð á???ã?? ?íä ?á?Ð?Ýí æ??äå ?áã???ã æ?á?í? ÍãÏ ?ä ?áíÝ? ?ãí? ??? ææ?í? ????í?å ?á?í? ÍãÏ ?ä ??? ?á ??äí æåã Ýí ?ÏÏ ?á??ã? ?áì ?áããá?? ?á???í? ?á??æÏí? æä??ãå?... تفــاصيل???ã?? ?á???????? ?á?ÍÏ¡ ááíæã ?á??á? ?áì ?á?æ?áí¡ ?íä ã???å?íä ãä?å?íä ááã?á? ?á????í ?áÍ??ã æ?æ?? ãä ?á?í? Ýí æ?? ?á??å?? ??á??? ãä ãíÏ?ä ?á?Í?í?¡ Ýí æ?? ?ã? Ýíå ?ä? ?áì ?ä?á?? ?á????? ?á?æáì... تفــاصيل??á ?á?áÝ?íæä ?áã??í íæã ?á??? ?ä ?ã?äí? ????? ??áæ? ã? ?æ??á ?á???????? ?íä ?æ?? æãÍ??íä ?æ?? ?á??å?? ááíæã ?á??äí... تفــاصيل??á ä???Á ?ä ?á?æ?? ?á?æ?í? ??á? 13 ???? íæã ?á?ã?? ?á?á ?Í?????? æ???? ?Ï ?á??í? ?á?æ?í ???? ?á??Ï ??Ï íæã æ?ÍÏ ãä ?Ý? ?æ?í? ãä ÍÏ? ?ä???Ï??å? áÏã?? Ýí ã?æÏ? ???? áá?ãã ?áã?ÍÏ?... تفــاصيل??á ?á??? ????? ?áì ?á??á æ??í? 257 Ýí ?á??å?? íæã ?á?ã?? Ýí ???????? ?íä ?äæÏ æã???å?íä Ýí ??æ? ??ã?á ?äÝ ãäÐ ?Ï?? ã?? ?æá ?ä?????? Í?? Ýí ??? ??æÏ... تفــاصيل??åÏ? ?ä?Ïí? ?á??æ? ?á?í?Ïí? Ýí ??? æ?á?æí? íæã ?á?ãí? ?????ã?? äÍæ ?á??? ãáí???? Ïæá???? Ýí ?áã??? ?áÐí í??äí ãä ä?? ?á?íæá? ?áä?Ïí? Ýí ??æ? ãä ??äå? ???í? ?á?á???? Ýí æ?? ??åÏ Ýíå ?áãä??? ???????? ?í??í?.... تفــاصيلæ?Ï ?æÝì ?á??? "?.ãÍãÏ" ã????? ??????å ?Í?æ? ??í?? Ýí ?äÍ?Á ??Ïå ??? ??Ï?ãå ?áì ????á ?áä?? Ýí äÝ?å ?á???æ? ?áã??í Ï??á ã?? ãÏí?í? ?á?ãá ??Ï á???å ?áãÏí? ?áÐíáã í???? ?æÝí? æ?íÝå áå ..Íí? ä?á ?áì ???å? ?áì ã???Ýì æá?í? æ??á? ??äæ? ??? ?á?á?Ï ?ã ?áì ã???Ýì "?áÏæí?? "??á???ã? ?áã??? Ýí ?áÍ?æ?.... تفــاصيلÍá ?áÝ?í? ?æá ?ãæ ?á?í? ãÍãÏ ?ä ??íÏ ?á äåí?ä æáí ?åÏ ??æ??í¡ ä??? ?á???Ï ?á??áì áá?æ?? ?áã?áÍ? ?Ïæá? ?á?ã???? ?á???í? ?áã?ÍÏ?¡ æ??í? ?áã?á? ?á?äÝíÐí á?ã??? ??æ??í¡ ???Í ?áíæã ?á?á???Á ??á????¡ Ýí ?í??? ???? ááã???.... تفــاصيل??á ?áã?á? ?á??áì áá?æ?? ?áã?áÍ? ?áÍ??ã Ýí ã?? ?????á? Í?æã? ?áÏ??æ? ???ã ??Ý ã??Á ?áíæã ?á??äíä ??Ï ?ä ??Ïã? ?áÍ?æã? ??????á?å? ?áí ?áã?á? ??? ???ã?? á?ä? ?Ï??? ?á??ã??¡ ?á?í ??ã 11 æ?í??.... تفــاصيل???? ?á???? ?áã??í? ???????? íæã ?á??äíä ã? ãÍ??íä í??á?æä ??äå?Á ?áÍ?ã ?á????í áá?á?Ï ááíæã ?á??á? æ??á ã??æáæä ??áã??Í? ?á??í?í? ??á???ã? ?ä ?ÏÏ ?á??áì ???Ý? ?áì... تفــاصيل??á? ã??Ï? ??í? ?ä ã??Í? ?íäåã ?áã??Í? ?á??í?í? Ýí ?á??å?? ?????á? 33 ??? ãä ?áÐíä ??áæ? Ýí ???????? ?íä ?áãÍ??íä æ?æ?? ?á?ãä ãã? åÏÏ ????íá ?æá ?ä?????? Í?? ??åÏå? ã?? ãäÐ ????? ?á?äíä... تفــاصيلáã í?ä í??Ïí ?á???? ?á?æÏ?Á ?á?äí?? æ??æ?á ?á?íä? æá? ãá??? ?á???á Ð?? ?ááæä ?á???í ?á?í ??ä í??Ïíå? Ýí ??? ?åæ? ?áÝ?íæäí áå Ýí ????á?, Ýíã? ?Íæá? ?ááÍí? ?á??í?? ?áì áÍí? ?æÏ?Á ??íÝ? ??? Ý???å ?áì ãÏì ??å?.... تفــاصيل


  
يوتيـــوب