خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 


?áã? \"??æ?? ??í?\" ãä ã??Ï? ãä ?á???ã? ?áÝ?ä?í? ????í? ?ä ?áãá? ãÍãÏ ?á??Ï? ??Ï ã??Á ?áíæã ?áì ???í?. æ??ä ?áãá? ãÍãÏ ?á??Ï? ?Ï Ï?ä íæãå ?á?ãí? ??á???íÏí? ã???? áá?ãæ?. æ??ä ?áãá? ?ã?ì Ý??? Ýí ?á???ã? ?áÝ?ä?í? ??á ?íÏ ?á??Íì... تفــاصيل??? ?áãá? ãÍãÏ ?á??Ï? ???í? ???í? ?áì ??Ïã ?áÍ?ãíä ?áãá? ??Ï ?ááå ?ä ??Ï ?á??í? ?á ??æÏ¡ ?áì ??? æÝ?? æáí ?á?åÏ ?á?ãí? ?á??ä ?ä ??Ï ?á??í? ??íÍ? ?áíæã ?á???.... تفــاصيلí?æã ?áãá? ãÍãÏ ?á??Ï? ãäÐ ?í?ã ??í??? ???? áÝ?ä?? Íí? íá??í ?á??í? ?áÝ?ä?í äí?æá? ????æ?í Í?? ã? ??áä ?á?????Á ã?Ï? ??í? ãä ?áÍ?æã? ?áÝ?ä?í? áæ??á? Ý??ä? ???.... تفــاصيل??Ý? ?áãá? ãÍãÏ ?á??Ï?¡ Ýí ?á?í?ã ?á?áíá? ?áã??í?¡ ?áì ?áÏí?? ?áÝ?ä?í?¡ Íí? íä??? ?ä í??í ??á? ????ã?ãí? ?ã?Ï á???? ?í?ã.... تفــاصيل???Ý ??Í? ?á?á?á? ?áãá? ãÍãÏ ?á??Ï? ¡ ä??å ?ááå ¡?ã? ?á?á???Á ?ã????? áã?í?? ??á?¡ ?áì ?Ï?íä ã??? \" ??íÏ Í?í \" áá??æíä ã??ÏÏ ?á???????? ¡ ?áÐí ?ä?? Ýí ???? ?áã??Ï?? ?áæ?äí? áá?äãí? ?á???í? ??áÝ? ??ã?áí? ?Ýæ? ?ã?äí? ãá?ííä Ï?åã.... تفــاصيل?????á ??Í? ?á?á?á? ?áãá? ãÍãÏ ?á??Ï?¡ ä??å ?ááå¡ ?áíæã ?á??äíä ??á??? ?áãá?í ??á???? ?á?íÏ ??Ï ?áá?íÝ ?á?æ?å?í æ?áí ?ä? ?áã???¡ ?áÐí ?Ý? ?áì ?á?á?å ?á???í? ?á?äæí áá?ä? ?áã???í Íæá ?áæ??í? ?á?????Ïí? æ?áä?Ïí? æ?áã?áí? ???ã ?ä? 2010 .... تفــاصيل???? ??Í? ?á?á?á? ?áãá? ãÍãÏ ?á??Ï?¡ ä??å ?ááå¡ ?áíæã ??á?ã?? ?ãÏíä? ?ã?æ?ä (??áíã ?áÍ?íã?)¡ ã???ã ?á?æ?í? ?áì ??Ý??í? á?ä??? ?á??ä?ã? ?áãäÏã? áá??åíá ?áÍ??í áåÐå ?á?áÏí? ?áÐí ?Ýæ? ?áÝ?å ?á??ã?áí? 581 ãáíæä Ï?åã.... تفــاصيل???Ý ??Í? ?á?á?á? ?áãá? ãÍãÏ ?á??Ï?¡ ä??å ?ááå¡?áíæã ?á?á???Á ??íÏí ?æ?ÝíÝ ??á?ã??? ?á??æí? ?í? íæ?Ý ?æ?áí (??áíã ?áÍ?íã?) ¡ ?áì ?Ï?íä ?á???ã? ?á??ã?í? ááãÏ??? ?áæ?äí? áá?áæã ?á???í?í? ááÍ?íã? ¡ ?á?í ?ã ??ííÏå? ??áÝ? ??ã?áí? ??á? 30 ãáíæä Ï?åã .... تفــاصيلÐ?? ?á?? ááÏíæ?ä ?áãá?í ?ä ??Í? ?á?á?á? ?áãá? ãÍãÏ ?á??Ï?¡ ä??å ?ááå¡ ???? ?áíæã ?á??äíä ??áä??æ? ã?á?? ááæ???Á¡ ?ã? ?á?áå ?áã??Ï?? ?áì ã??æ?í ??äæäíä ?ä?íãííä í??á??ä¡ ?áì ?á?æ?áí¡ ?ã?á? ?áã?????íä¡ æ??ä???? ????Á ã??á? ?á?ã???? ?á????í?.... تفــاصيل
 
يوتيـــوب