خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 


æÏ? ?ä??ä??íæä?áí ãä?Ý??? Ïæ?í ????á ?æ?æ?? á??? ?á?Ïã ??ã Ýæ?å ?áì ?íÝå ?æáã?í? ã??íáí? ?áÝ?ä?í ?åÏÝíä ã???á åÏÝ æ?ÍÏ Ýí ?í?? Ïæ? ?á??? ??? áá??æá? íæã ?á?á???Á... تفــاصيل??Ï ??í?ä ãíæäí? ?á?áã?äí ?áì Ïæ? ?á?ã?äí? Ýí Ïæ?í ????á ?æ?æ?? á??? ?á?Ïã ??Ïã? Í?? Ýæ?? ??Í?? ?áì ??á ?á?æí??í Ýí ?í?? Ïæ? ?á??? ??? 7-?Ý? íæã ?á?á???Á... تفــاصيل?ã ?á??æ? ???Í ?áíæã ?á??äíä ?áì á??? ?áä?ã ?á?á?Ïí ?æå??áã?áæ?í ??? Ï??á ???å,æ?Ï ?ã ä?áå ?áì ã???Ýì ???á äí?æá á???íÍ ?á??? .... تفــاصيل??á ?áÏæáí ?áã???í¡ ??Ï ?áÍãíÏ ?á?æ??í¡ ?ä \"?Ïã ã?????å ã? Ý?í?å ãæä?æáííå ?áÝ?ä?í åí ?á??? Ýí ?Ïã á??å á??æÏ ?á??á?\"¡ ã?í?? ?áì ?äå \"ã? ??á Ýí ?ä????å ?á??í? ãä ?á?ãá\". æ???Ý ??Ï ?áÍãíÏ ?á?æ??í¡ Ýí ???íÍ?? ?Í?Ýí?¡ \"?äÏã? ??æä ã? ?áãä??? ?áæ?äí ??íÏ ?ä ?á??¡ á?ä á? íã?ääí ?ä ?ä??Ï ???í???? ?áãÏ??\".... تفــاصيل??Ï ?í?? Ï?ã áÍ?áí ?å?íä ?Ï??í ?á????? ?á?í ???? áå? ã? ?áãä??? ?áæ?äí¡ Ýí äå??í?? ??? ?Ý?í?í?¡ ???? ?áÍ?íä ????¡ á?æá ã?? Ýí ?ä? 2012¡ ã? Ýíæ?ä?íä? Ýí ?áá??Á ?áÐí ?ã?å ?????äí?¡ ???ã ?áÏæ?í 27 ãä ?áÏæ?í ?á?í??áí. æ??Ý? åÐå ?áã????? ?äå??ã ?ãá?Á ?áÍ?íä ???? ?åÏÝ Ïæä ã???á.... تفــاصيل??Ý? ?ÍíÝ? \"áí?í?\" ?áÝ?ä?í? ?ä ?á?Ï??? ?á???í? áä?Ïí ???? ??ä ??ã?ä¡ ??í?Ï? ä??? ?á?áíÝí¡ ?Ý?? ??Ý ?á?ä?Ï????¡ Ýí ?á?íÝ ?áã??á¡ ?áì 100 ãáíæä ?æ?æ ??Ï ??æí? ?áÝ?í? ????? ?áä?æã Ýí ??áã ?áã??Ïí??.... تفــاصيلáä ??æä åä?? ãÝ???Á? Ýí ?? ÏÝ?? ?æÏíäí?í ?á?í??áí Ýí ã?????å ?ã?ã ??íÏ ?á?ã?? æ ?á?í ????ì ?áì ???í? ãá?? åÐ? ?á??í? ???ã ãä?Ý??? Ïæ? 16 ãä ?áÏæ?í ?á?æ??í.... تفــاصيل?íÏ?á ?áá??? ?áÏæáí ?áã???í ???í?Á ?á?í? ã????? ?íäÏåæÝä æ Ý?áä?í? ?????í Í?? ã? ??Ï?å ?ÍíÝ? ?áã???? ?á????äí? ??? ãæ??å? ?á??ãí.... تفــاصيل??? áíæäíá ãí?í ãå??ã ???áæä? ??Ýæ?íä ?Í?? æ?ÍÏ ??Ïã? ??á ?ã?? ?åÏ?Ý áí?æÏ Ý?í?å ááÝæ? ?ä?í?? 7-1 ?áì ??í? áíÝ??æ?ä Ýí ?í?? Ïæ? ?á16 ?Ïæ?í ????á ?æ?æ?? ?áíæã ?á?????Á.... تفــاصيل?ã?ä ä?Ïí ?á?áæ???ä? ä?Ïí ???áæä? ãä ?Í?í? Ýæ? å?ã ?áì Í??? ?íÝå ä?Ïí ??í?ä áíÝ??æ?ä ?á?áã?äí æ Ðá? ?ãá?? ?á??ã? äæ ???ã ?í?? Ïæ? ?ãä äå??í Ïæ?í ????á ?æ?æ??.... تفــاصيل?ã?ä ä?Ïí ??æíá ?á????í ãä Í?? ã??ä ?ãä ?áÝ?? ?áã??åá? áÏæ? ??? äå??í Ïæ?í ????á ?æ?æ?? æ Ðá? ??Ïã? ???Í ?áíæä ?áÝ?ä?í ???á?? ?á???Á Ýí á??Á ?á?í??.... تفــاصيلí????á ä?Ïí ?á?áæ???ä? ???áæä? ã??Á ?á?????Á ?ãá?? ?á??ã? äæ ä?Ïí ??í?ä áíÝ??æ?ä ?á?áã?äí Ýí ?í?? Ïæ? ?ãä äå??í ã????? Ïæ?í ????á ?æ?æ??.... تفــاصيل??áíä (?æí???) - ??Ï? ?á???ä?íä ?áì ???ã? ?Ý?á ???? ãä????? á??? ?á?Ïã ?áì ã??æì ?á??áã Ýí ??äíÝ ?á??Í?Ï ?áÏæáí (?áÝíÝ?) ?á?ÏíÏ ?á??Ï? íæã ?á?????Á æ?áÐí ?åÏ ?Í?í? ãä??? ??æ?æãí æ??ä?í? á?Ý?? ?ãá??? ?á?? 53 ã???? ÏÝ?? æ?ÍÏ?.... تفــاصيل????ì ?áãä??? ?áæ?äí ?áã???í á??? ?á?Ïã ã???? æ?ÍÏ? Ýí ?á??äíÝ ?á?å?í٬ ?á??Ï? ?áíæã ?á?????Á٬ ?ä ?á??Í?Ï ?áÏæáí á??? ?á?Ïã ??Ï ?ä ???Í íÍ?á ?áã??? ?áæ?ÍÏ æ?á??íä ??áãí? ?ã?ãæ? 545 ä??? æ?áÍ?Ïí ??? ?Ý?í?í?.... تفــاصيلÝ?á ä?Ïí ?á??ä?? ???ä?á Ýí ?Í?í? ?áã?æ? áÏæ? ??? äå??í Ïæ?í ????á ?æ?æ?? æ Ðá? ??Ïã? Í?? ä?Ïí ?áãíá?ä ????? ?á??åá ??? Ýæ?å Ýí ã?ãæ? ?áã?????íä ?áá?íä ?ã??åã? Ðå??? æ ?í??? ?????? ?åÏ?Ý ã???á ?á???.... تفــاصيل?ã?ä ä?Ïí ?äÝí?? ?á?????áí ãä ?Í?í? Ýæ? å?ã Ýí ???å æ ?ã?ã ?ãåæ?å ?ã?ã ä?Ïí ?íäí? ??ä ?í????æ?? ?á?æ?í æ Ðá? Ýí ?áá??Á ?áÐí ?ã?åã? ???ã ã???í?? ?í?? Ïæ? ?ãä äå??í Ïæ?í ????á ?æ?æ??.... تفــاصيل??Ï? ????í? ?ÍÝí? ?áíæã ?ä ?æ?íå ãæ?íäíæ ?áãÏí? ?áÝäí áä?Ïí ?í?á ãÏ?íÏ ?á????äí ?áíæã¡ ?Ï í?á? 14.4 ãáíæä íæ?æ ????? ?äæí¡ ???ä? ?á????Ï ã? ?á?????áí ??í??í?äæ ?æä?áÏæ ãå??ã ?áä?Ïí ?áãá?í¡ áá?æÏ? ?áì ??íá?í ?á?ä?áí?í.... تفــاصيل?æø? ?áã???í ?áÏæáí ??Ïá ??????? á??? ä?Ïí ?æíä? ???? ?íä??? ?á?ä?áí?í ?????? ?Ý?á á??? ???í á??ã 2011 Ýí ?á???Ý??Á ?áÐí ?ä?ãå ?ÍíÝ? \"?áåÏ?Ý\" ?á?????í? ?äæí?ð.... تفــاصيلÏ?á ?áãÏ?Ý? ?áÏæáí ?áã???í ?áãåÏí ?ä??í? (24?ä?) ?ãä ãÝ??? ä?Ïí áíÝ??æá ?á?ä?áí?í á?ä?Ï??å ãä Ý?í? ?æÏäí?í ?á?í??áí¡ ??íã? 16 ãáíæä ?æ?æ.... تفــاصيلíÍ??ä ãá?? ?á?ã???? ??á???ã? ?á?í??áí? áäÏä ã??Á íæã ?Ï ?á?á???Á ?æáì ã???í?? ?í?? Ïæ? ?ãä äå??í Ïæ?í ????á ?æ?æ?? æ ?á?í ???ã? ?íä ??Í? ?á??? æ ?á?ãåæ? ä?Ïí ?á???ä?á æ ?íÝå ?á??Ïã ãä ?í??áí? ä?Ïí ?áãíá?ä.... تفــاصيل


  
يوتيـــوب