خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 


æãä ?áã???? ?ä ???Ý? ?á??í?? ?áì ?á?í???? Ð?? ?áãÍ???? ?á?ä?íäí? ãä Ý?? ?á?æ? ?á????í? ?áã???æÍ? ?íä 11 æ14 ?Í?ä?¡ ?áì 3 ?á?Ý Ï?åã¡ ã???á ?áÝí Ï?åã¡ æãä 5 ?á?Ý Ï?åã ?áì 6 ?á?Ý Ï?åã ??áä??? ?áì ?á?í???? Ð?? ãÍ???? ?á???æ?á¡ Ýí Ííä¡ ??????Ý ?á??í?? ?áì ?áä??á?? ?á?í ???Ïá ?æ ?Ýæ? ?æ?å? ?á????í? 15 Í??ä?.... تفــاصيلæ???í åÐå ?áã??á??? Ýí ?á ????á?? áá??í ??ä ?Ï ??ã ?å ãæ?? \"aswatpress\" ?áã???í Íí? ??ã? ?á?áå 93% ãä ã?ãæ? ?áã????íä ?áì ?ä ?áÍ??? ???Í? ãõáÍø? Ýí ?áã??? áá???í? á?äæ? ??á?ãí?¡ ???? ã? ??æÏ Í?? ?á?Ï?á? æ?á?äãí? ?á??á?ãí ?áì ?áÍ?ã¡ ã????íä ?ä åÐå ?á?äæ? ???æä áå? ?íã? ????ã??í? ?áì ?á?????Ï ?áæ?äí.... تفــاصيل???? ?ÍíÝ? (?áÏíáí ãíá) ?á??í??äí? ?äå ?Ð? ??ä? ãÏíä? ã???? ???á ã????? ??æÍ ?áã?ãæ?? ?á?ä??í? (?á?æáíä? ??æä?) ¡ Ý?äå? ??á? ã??åí? ???íä ãä ?ãí? ?áã???? í??æä ??í?í ?Í?å?.... تفــاصيل??á ãÍãÏ ?á?Ý?¡ ??í? ?áÝíÏ??áí? ?áã???í? áÏ?Á ?á???í¡ ?ä äÍæ 10 Ýí ?áã??? ãä ?áã????? ã???æä ??á???í¡ ?áÏ?Á ?áãä??? ??áãí? æ?áÐí í???? ????áí? Í?í?í? ??áä??? áá?Í? ?á?ãæãí? Ýí ã??ã ?á?áÏ?ä.... تفــاصيل??Ý? ã??í?? ã???Ï ãä ?Í?å? áÏì ?å?? ??ãí? ?ä ?á?Í?í??? ?á?í ??Ïå? ?á?ãä ?á??áíãí Ýí ??Ýí ?áì ?á??? ??ÍÏ?? ?å? ??? ?á??í?¡ ?á?í ?ä?å? ?????ã ?áä?? ãä ??á ãá?ãíä Ýí Ï???? ?ãäí? æã????? Í??í? æ??á?Ý æ???? ??ãí? æ???? Íæ??í? ?ãäí? æ??å?? ã???í?¡ ?Ï æ?á? ?áì äå?í?å? æ??Ý? ?ä ãÝ???? ãä «?á?í?? ?á??íỡ Í?? Ð?? ?áã??í??... تفــاصيل?áÍæáí ??á??íÏí Í??ã!! ????? áã ??? á????åíã ?äÏã? ?ã?å? ã??Á ?æá ?ã? ?áì á??ä ?ãíáå ãÍãÏ æåã? íÍÏ??ä Ýí áæÍ? ??å??í? ã???? ????? ãÍãÏ ?á??Ï?¡ ???? ?áì ãä ?????í ?áíå ?ã? ?Ï?í? äÝ??? ??Íí? ?á?íÏ Ý??? ?áÍ?æá ?áì ?áÝ? ??í?? ãä ?ÍÏì ????? ?á?ãæíá Ýí ÍÏæÏ 5 ?á?Ý Ï?åã.... تفــاصيل??Ý? ?á?í?ä?? ?á?í ??Ïã? ?å? æ???? ?á???íá æ?á??æíä ?áãåäí æ?ã?í? (ÏíÝ ä?ææ??) ?áíæã ?ä ?á???? ?áÐí í?????å ?á??á Ýí ?á???? ?á??? Ýí ?áã??? í?íÏ ?ä??? 25% ?ä Ðá? ?áÐí ?Í?á ?áíå ?áã???.... تفــاصيل?áã «?áã?Ï?» ãä ã??Ï? ?áíã? ?ä ãÏí?í? ã????? ?á???? ?áæ?äí ?á?»Ïí??í» ?ãÏíä? ?áãÍãÏí? ??Ï? ???í?? ??í? ???ä ?ãáí?? ä?? æ?Í?í?á ???í ??áãÏíä?¡ æí?æÏå? ????? í?æáæä ?äåã «??Ý?Á».... تفــاصيلÐ??? ?Í??Á?? ??ãí? ?????í? ?ä ã?Ïá ???åá?? ?á?????í ?ááÍã í???æÍ ?íä 10 ?áì 11 ?á? ãä áÍã ?á?äã ?äæí?¡ ã? í??áå ?á???Ý ?íä Ïæá ?áã??? ?á???í.... تفــاصيل???Ý? ??Í?? ?á?ãæ ?áãá?í ?á?ãí?? áá??áãì¡ ??í?? ?ã?í? áá??áãì áãÍ???? Ï?Á ?á????ä¡ ?ã? ?á?ã??¡ ??á??íÏí?¡ ?áì ?Ï?íä ?áã??? ?áã???í áá??Ï ?áã??? á????ä ?á?Ïí æ?ä? ?á?Íã¡ ?áì ã??æì ã???Ýì ãæá?í ?áí ?á??íÝ.... تفــاصيلíÐ?? ?ä ?áæ??á? ?áæ?í? ?áì ã????? ???? ?á????á?? ??áã???¡ ?Ï ?ãåá? ?á ãä ?äæí æ ãíÏí?íá æ ????á?? ?áã???¡ ?á??? ??å? ãä ??á Í?? áæ??Í ????ã ?áåæ??Ý ?áä??á? á????äå?¡ ?áì ?ä ??áãå? Ýíã? ??Ï áæ??Í ??ã?Á å?á?Á ?á??ä?Á ???Ï?Á ãä Ý??Í äæä?? ?áã??á.... تفــاصيل??Ï ????í? ãä ?á?æá? ?á?í ??ã ?å? ?á???í ?á??í?¡ ?áãÏí? ?á??ã áá?ãä ?áæ?äí¡ æ?á?í åã? ?? æá?í?? ?ãä ???ì Ýí ?áããá?? æ?áì ???å? ?áÏ?? ?á?í??Á¡ ?å?? ??í?? ãá?ãÍ ?á??????í?í? ?á?ãäí? ?á?í ?????å? ?Ï??? ?á??í? á??????? ?á?ãä ?áãÝ?æÏ ãä ?æ??? ?áããá??.... تفــاصيل??? ã???Ïãæ ?á?äÏæ? ?áã???í áá????Ï Ýí ?Ý?íá ?Í????åã ?áì ???? ?á????? ?ä ?á?ãá ?á??? ?í?ã Ýí ?á???æ?.. æåæ ?á????Á ?áÐí ????ááå æ?Ý?? ?Í????í? áãÏ? ????íä ?ã?ã ?áã?? ?á??í?í áá?äÏæ? æ ?ã?ã æ???? ?á?????Ï æ?áã?áí?.... تفــاصيلä?ã? ?á????? ?áæ?äí? á???? ?áã???Ï ??áã??? æ?Ý? ?Í????í? ?ã? ?á??äíä 10 ãä ???æ?? ?á???í ?ã?ã ?á??áã?ä¡ æÍ?? ?áæ?Ý? ?á?Í????í? Íæ?áí 200 ?ã?ã? ãä ãÏä ã?Ý??? ãä ?áã??? ??ä?í? ææ?????? æ?áÝ?íå ?ä ??áÍ æ?á?äí??? æ?á????¡ Í?? ã? ?Ý?Ïå ?ÍÏ ?á??ã? Ýí ????á å??Ýí\". æ???Ý äÝ? ?áã?Ï? ??ä ?á??ã? ????æ? á??í? ãä \"?á??åí? æ?á???í?\" ãä ??á ?äíåã ?ä ?Ïã ?áã????? ??á???? ãã? ??á ??? ?á??ã? í???æä ?äæ??åã ááã????? Ýí åÐå ?áæ?Ý? ?á?Í????í? ?ã?ã ?á??áã?ä.... تفــاصيل??áä? ?á?ä?í?í? ?áæ?äí? áãæ?Ýí ?á??áíã ?áã???íä Ýí ?á?áã 9 Ýí ?í?äå? ?á? 13¡ æ?áÐí ?æ?á? å???í? ?ä??? ãäå¡?ä ???ä???å? áã? ??ã?å ?í??? ?á???åá ?áããäå? ?áÐí ????ãá ?å? ?á?å?? ?áã??æá? ã? ãáÝ å??å ?áÝ??¡ æ?áÐí í??? Í?? Ð?? ?á?á?? ?í?? ???Ï? ?í??í? Í?í?í? á?äå?Á ã??ä??å?.... تفــاصيل??Ý? ?áÍ?æã? ?áã???í?¡ ?ã? ?á?????Á¡ ?ä ã??æ? ??äæä ?ÏíÏ áá??Ïã?? Ýí ?á?íæ? Ýí ?áããá??¡ ??Ï ???íÏ ?á?Ïá Ï??á ?á?æ??? ?áÍ?æ?í? æ?á?åáí? ???? ?ä???? ??å?? ???íá ?á??Ý?á Ýí ?áãä??á æ?á???Ï?Á?? ?áã????? ?áì åÐå ?áÝ??? ãä ?áã??ã? ?áã???í.... تفــاصيل
 
يوتيـــوب