خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 


áã ??ä ??ã?Á ????Ï٬ ?äÏã? ?????? ?æáí ??æä ?í?å? æ?Ïã Ï?æá ??áã ?á??á٬ ?äå? ???Ï äÝ?å? ?ã?ã ?Ïæá ??ã?á Í?Ýá æã??æáí?? ?ã? ???åá? ??ä?? ??í?? ãä æ??å? æ?åÏå?٬ ???? ??Ïã? ???Í? ?ã? á?á??? ??Ý?á.... تفــاصيل?ã? íÍ??? ??ãä? ?áì ã?ãæ?? ãä ?á?ä??? ?á?í ?ãÏå ??á?æ? æ ?á?Ï?? ?áì ?áäãæ¡ ?Ðá? åæ ?á??ä ??áä??? áá??? ?áÐí íÍ??? áá????æåíÏ??? ?áã???? æ ?áÏåæä æ ?áã??Ïä æ?áÝí??ãíä??¡ ?æä åÐå ?á?ä??? ?ãäÍ ?á??? ?á?Í? æ ?ááã??ä æ ?á?æá...... تفــاصيلá? ?? æ?ää? ä?ä?æá ?á??ä ?á?á ?í?ãä? ?á??Ïí?¡ ?äÏ æ??? ?áÝ?æ? ã?á?¡ æä???ãáå ????? Ýí ?á?äÏæí??? ?á?í äÍ? ?ä ä??áå? ?äÏã? ä??? ??á?æ?¡ æ??í?? ã? ä?ã? ?ä ?á??ä ãÝíÏ á?Í?ä?¡ æ ?á??íÏ ?äå ?íãÏä? ??á????¡ ???Ý? ?áì Ðá?¡... تفــاصيل?Ï ??Ïæ áä? Ýí Í?á?? ??í??¡ ??? ?á?í??? ??í? Íí?? å?ä?? æ ??íÏ?¡ ??æä ?á???åã ?ãíá? íãá?å? ?áÍ? æ ?á?Ý?åã¡ ?á? ?äå ã? ã?æ? ?á?ãä¡ ??Ï? ?á???á?Ý?? Ýí ?á?åæ? ???? Ý?Ï?ä ?áÍ? Ýí ?á?á??? æ ?ä?Ï?ã ?á?Ý?åã...... تفــاصيلæ ??í?? ??ã ?á?æ?ã ?áã???í ?Ý?Á æ åä?Á ???Í ?á?íä?á ?á?ÏíÏ áåã?¡ ?áÐí ??????? áå ?äæ?ä\' ???? áíä?\'¡... تفــاصيلÝí ?á??í? ãä ?áÍ?á??¡ á? ?Ï ?ää? ?ã?ä? ãä ?ÍÏ ã???Ýä?¡ ?äå ???? ?á?á äæãå¡ áÍ?á? ??í?? ?á æ ã?íÝ?¡ æ åí ??ä ?í?? ã? í??ã ?áì ?Ï?å æ ?á Í???å ¡ åÐ? ?á?íÁ ?áã??æÝ Ýí ?áã??? ???ã\'?æ????\'... تفــاصيل
 
يوتيـــوب